Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Giới Hạn

Sáng hôm qua, tôi làm lễ Thêm Sức tại nhà thờ Thạnh An, chiều hôm qua tôi làm lễ tại nhà thờ Thánh Gia, kênh Thầy Ký, sáng sớm hôm nay lúc 05 giờ 30 tôi làm lễ ở nhà thờ thánh Giuse, họ đạo Hải Sơn, kênh C2, và bây giờ là 09 giờ 30, tôi làm lễ ở nhà thờ Thánh Linh, kênh Ðl này. Mặc dầu khoảng cách giữa các con kênh và giữa các điểm làm lễ không bao xa, mặc dầu phương tiện di chuyển tương đối tốt, mặc dầu sức khoẻ của tôi được mọi người lo chăm sóc tối đa, lúc này tôi vẫn cảm thấy mệt. Tôi tự cảm thấy sức mình có hạn. Dù mình muốn làm hơn cũng không thể làm nổi. Có một khoảng cách giữa những sự mình muốn làm, và những sự mình thực hiện được.

Sự tôi đang cảm thấy trong chính bản thân tôi lúc này làm cho tôi liên tưởng tới sự giới hạn trong các phạm vi khác. Tôi thấy bất cứ phạm vi nào cũng có giới hạn. Khi vào phạm vi kinh tế, phạm vi xã hội, phạm vi văn hóa, phạm vi tôn giáo, phạm vi đạo đức, phạm vi gia đình, phạm vi tình yêu... Dần dần tôi cũng thấy có khoảng cách giữa lý tưởng mình muốn và thực tế cụ thể. Nguyên do tại sao, thì ai cũng phải biết, đó là vì con người muốn có giới hạn. Có những giới hạn do ngoại cảnh, có những giới hạn do khả năng của chính mình và có những giới hạn do chính Chúa muốn.

Ðúng thực là có những giới hạn do chính Chúa muốn. Chính Chúa đã tự giới hạn sự tỏ bày quyền phép của Người ở Bêlem, Ở Nagiarét và nhất là ở Calvariô. Qua sự tự giới hạn đến cùng độ, Chúa Giêsu đã đề cao đức khiêm nhường, đức yêu thương và đức tin phó thác.

Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã có thể tự cứu mình bằng những gì là vinh quang huy hoàng nhất, nhưng Người đã không làm thế. Trái lại, Người đã mặc lấy thân phận kẻ tôi đòi, kẻ tội lỗi, bị khinh chê ruồng bỏ, bị chết nhục nhã đau đớn, vì vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa đã cứu chuộc ta bằng sự tự hạn chế đầy khiên tốn đó.

Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã có thể tự làm sáng danh mình bằng cách làm cho mọi người nhận thấy rõ ràng tội lỗi của những kẻ kết án Chúa và sự vô tội của Người, nhưng Chúa đã không làm thế. Trái lại, Người còn van xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha tội cho họ, vì họ lầm không biết”. Chúa Giêsu đã cứu chuộc ta bằng lòng yêu thương vô cùng quảng đại đó.

Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã có thể tự trình bày sự sáng lạn của tình yêu Chúa Cha dành cho Người, bằng cách cho ai ai cũng nhìn thấy được tận mắt những gì đã xảy ra ở sông Giôđan lúc Người chịu phép rửa. Nhưng Chúa đã không làm thế. Trái lại, Chúa Giêsu đã sống những giờ phút rất tối tăm cùng cực như bị Chúa Cha bỏ rơi, để chỉ còn niềm tin tuyệt đối phó thác là lời nói duy nhất và sau cùng của Người: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”. Chúa Giêsu đã cứu chuộc ta bằng niềm tin phó thác tuyệt đối đó.

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu muốn ta chia sẻ con đường cứu độ mà Chúa đã đi xưa, vì thế bất cứ hạn chế nào cũng là một tiếng Chúa gọi ta hãy biết sống khiêm nhường, sống yêu thương thông cảm, sống tin yêu phó thác. Nhận định như vậy, và sống như vậy ta sẽ thấy lòng mình thanh thản không bực bội, không phiền trách, không cằn nhằn. Xin Ðức mẹ Mân Côi thương giúp ta thực hiện những điều Chúa soi sáng cho ta, để ta có thể góp phần vào việc xây dựng Hội Thánh và Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của ta. Amen.

Lễ Thêm sức, kênh Ð1 ngày 7/10/1986