Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Dễ Thương Trước Mặt Chúa

Thánh lễ hôm nay kính Mình Máu Thánh Chúa. Khi nói đến Mình Máu Thánh Chúa, ta thường nghĩ đến nhà chầu và thánh lễ. Nhà Chầu là nơi đặt Mình Thánh. Thánh lễ là nơi truyền phép Mình Máu Thánh. Vì thế, đối với người có đức tin, việc đi lễ và viếng Thánh Thể không phải chỉ là một bổn phận, mà còn là biểu hiện tấm lòng hiếu thảo biết ơn.

Từ nhỏ đến giờ, từ giờ cho đến chết và cả sau khi đã chết, biết bao ơn lành ta nhận được từ Thánh Thể, từ nhà chầu! Bởi vì trong thánh lễ và nhà chầu có sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu là Ðấng cứu chuộc ta. Ta không thấy Người, nhưng Người thấy ta. Thực sự Người đang ở đây. Thực sự Người đang nhìn ta. Thực sự Người đang xem thái độ từng người chúng ta đối với Người và đối với kẻ khác.

Thái độ của ta gồm thái độ bên ngoài và thái độ bên trong. Thái độ bên ngoài như là cách ta dành thời giờ cho việc đến nhà thờ dự lễ, viếng Chúa, cách ăn mặc, cách ta đi, ta quỳ, ta ngồi, ta đứng và cách ta đối xử với nhau... Những chi tiết bề ngoài ấy là những dấu chỉ có ý nghĩa. Còn thái độ bên trong là những tư tưởng, những tình cảm, những ước vọng, những ý hướng... Nội dung tâm tư này, chính là cái hồn, sẽ làm cho cuộc gặp gỡ giữa ta với Chúa trở nên sống động hay trống rỗng.

Khi ta đến gặp ai vì lý do tình nghĩa, nhất là để xin ơn này ơn nọ, tất nhiên thái độ của ta phải có cái gì gọi được là dễ thương. Cái dễ thương là cái dễ gây được cảm tình tốt, hay ít ra cũng không gây nên khó chịu, bực bội và chán ghét.

Khi ta đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể cũng vậy. Cần có một thái độ tương đối dễ thương.

Trong Phúc Âm, Chúa nói rõ có 2 hạng người đến nhà thờ cầu nguyện dâng lễ, nhưng Chúa không thấy họ dễ thương chút nào, nên đã không chấp nhận họ.

Hạng người thứ nhất là hạng người kiêu căng. Dù họ có năng ăn chay, năng đọc kinh, năng bỏ tiền của ra làm việc nọ việc kia có tính cách phô trương đạo đức như người biệt phái kể công với Chúa khi cầu nguyện, thì từng ấy cái cũng không làm cho họ nên dễ thương trước mặt Chúa, bởi vì tính kiêu căng nơi họ là cái Chúa rất ghê tởm.

Hạng người thứ hai là người hận thù, ghen ghét. Chúa bảo họ một cách rõ ràng dứt khoát là hãy đi làm hoà với những người mình đang hận thù ghen ghét, rồi hãy trở lại bàn thờ dâng lễ sau, bởi vì sự hận thù ghen ghét cũng là cái Chúa rất ghê tởm.

Anh chị em thân mến,

Ta rất muốn được Chúa thương. Bởi vì được Chúa thương, đó là một bảo đảm quí báu, một hạnh phúc lớn lao. Thế thì, ta phải cố gắng sống làm sao để trong đời sống ta trở nên dễ thương trước mặt Chúa và cũng dễ thương trước mặt người ta. Cố gắng tức là phải phấn đấu sửa mình và tập tành nhân đức. Ta biết mình có nhiều tội lỗi, có nhiều tính mê nết xấu. Ta biết mình rất thiếu những nét dễ thương. Vì thế, một trong những cách ta phấn đấu để trở nên tốt, đó là khi đến với Chúa, ta sẽ không đến một mình, mà ta sẽ xin Ðức Mẹ dẫn ta đến với Chúa. Ta hiệp thông với Ðức Mẹ mà cầu nguyện và thờ phượng Chúa, nhất là khi ta lên rước lễ. Sự hiệp thông với các nhân đức của Ðức Mẹ sẽ làm cho ta nên dễ thương hơn trước mặt Chúa.

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, Long Xuyên ngày 21/6/1987