Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Bình An Của Chúa
Hằng Ở Cùng Anh Chị Em

Tất cả anh chị em họ đạo Cần Ðăng đây đều là dân lao động, thường xuyên kiếm sống trên cánh đồng và trên sông rạch. Cuộc sống đầy lo âu, hy vọng thì nhiều, nhưng thực tế thu hoạch không luôn được như mong muốn. Trong hoàn cảnh này, tôi đến với anh chị em như một người trong gia đình. Tôi không tìm được một lời nào đặc biệt để chào chúc anh chị em bằng lời chào chung trong thánh lễ: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.

Tôi tha thiết cầu chúc cho mọi người và cho từng người, cho mọi gia đình và cho từng gia đình được ơn bình an của Chúa. Tất nhiên, ơn bình an của Chúa là do Chúa ban. Nhưng muốn đón nhận và hưởng ơn đó chính ta cũng phải góp phần cộng tác vào ơn Chúa. Cộng tác cách nào? Thưa cộng tác bằng cách cố gắng làm cho lòng ta thêm tốt, cố gắng làm cho tâm trí ta nên lương thiện. Bởi vì Kinh Thánh gắng liền ơn bình an với thiện tâm. Nghĩa là, ai có lòng tốt sẽ được thưởng ơn bình an của Chúa.

Chân lý ấy, Ðức Mẹ đã được nghe trong đêm Sinh Nhật, và chân lý ấy Ðức Mẹ đã thực hiện suốt đời. Lòng tốt của Ðức Mẹ được Ðức Mẹ xây dựng bằng sự Ðức Mẹ luôn luôn hướng lòng mình về những điều tốt lành thánh thiện, luôn luôn nuôi trong lòng mình những ước muốn tốt cho kẻ khác, luôn luôn khiêm tốn, trân trọng đối với các giá trị của người khác, luôn luôn bao dung nhẫn nhục, nhân ái trước những lỗi lầm yếu đuối của người chung quanh.

Hiểu lòng tốt một cách đơn sơ như thế mà thôi, ta cũng thấy ngay là người có lòng tốt phải là người có tấm lòng rộng lượng, biết vui khi người khác được sự lành bằng mình hoặc hơn mình, biết buồn khi người khác không được sự lành như mình đã được. Nếu ta không biết vui khi người khác được sự lành bằng ta hoặc hơn ta, và hơn nữa, nếu ta lại buồn tức và đâm ra ganh ghét, hận thù, thì rõ ràng là lòng ta còn quá hẹp hòi, ta còn quá nặng tính ích kỷ, chưa gọi được là rộng lượng, chưa gọi được là lòng tốt. Mà lòng không tốt sẽ không đón nhận được ơn bình an của Chúa.

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Mỗi lần đọc lên lời chào chúc ấy trong thánh lễ, tôi thường nhìn vào các gia đình và từng tâm hồn. Tôi thấy rất nhiều gia đình và rất nhiều tâm hồn không có sự bình an của Chúa. Ðiều đó làm tôi xót xa và lo lắng lắm.

Riêng anh chị em, ngay lúc này đang tạm gác mọi công việc thường ngày, để tới đây tham dự thánh lễ một cách sốt sắng, trang nghiêm trong tình mến Chúa yêu người, đó là một dấu chỉ của tấm lòng tốt. Tôi tin rằng, lòng tốt của anh chị em hôm nay sẽ đón nhận được dồi dào ơn bình an của Chúa, một ơn mà Chúa Thánh Thần sẽ ban cách đặc biệt cho những ai có lòng yêu mến Ðức Mẹ.

Lễ Thêm sức, Cần Ðăng ngày 16/8/1987