Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Từng Nhóm Nhỏ

Bài Phúc Âm lễ hôm nay cho thấy một sáng kiến của Chúa Giêsu để loan báo Tin Mừng, đó là dùng các nhóm nhỏ. Chúa chọn 72 người, rồi chia số đó ra từng nhóm 2 người để sai đi khắp nơi.

Các nhóm này không phải là một tổ chức cho bằng một sự sống. Họ quan tâm đến sự liên kết cuộc sống tự nhiên với cuộc sống siêu nhiên. Họ chia sẻ sự sống của Chúa. Họ chia sẻ cuộc sống với người chung quanh. Họ chia sẻ cuộc sống của nội bộ nhóm.

Trước hết, cuộc sống của họ đối với Chúa là chia sẻ những băn khoăn thao thức của Chúa, Ðấng sai họ. Tâm tư thao thức ấy được diễn tả trong lời sai đi: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy đi”. Khi họ cảm nghiệm được tình yêu rực cháy của trái tim Ðấng sai họ đi, họ sẽ hiểu được Chúa sai họ đi vì mục đích nào. Khi sai họ đi, Chúa cũng cho họ thấy tình hình nơi họ đến là rất khó khăn. Chúa nói: “Này Ta sai các con như chiên con đến giữa sói rừng”. Với hình ảnh đó, Chúa báo trước là sẽ không có sự cân đối về sức mạnh tự nhiên giữa họ và hoàn cảnh bên ngoài. Sói mạnh hơn chiên, đó là sự thực thông thường. Nhưng chính vì nhận thức được sự yếu đuối của mình mà kẻ được sai đi, tuyệt đối sẽ phải tựa nương vào sức mạnh siêu nhiên của Ðấng đã sai mình.

Với sức mạnh và tâm tình của Chúa, nhóm được sai đi sẽ tìm đến những địa chỉ được chọn. Hoạt động của họ ở những địa chỉ đó cũng là chia sẻ cuộc sống và liên kết cuộc sống với Nước Trời. Bài Phúc Âm gợi ý những việc làm cụ thể sau đây:

Khi vào nhà nào thì chào chúc bình an cho nhà đó. Ðể ý chia sẻ cuộc sống thực tế của những người trong nhà, như chữa bệnh tật cho họ, cùng ăn uống với họ. Và nâng tâm hồn họ lên, bằng cách nói cho họ biết: Nước Thiên Chúa đang ở gần bên họ. Nếu nơi nào tỏ ý không muốn đón tiếp, thì kẻ được sai đến, nên khăn gói ra đi. Nhưng trong lời từ giã, đừng quên báo cho nơi đó biết: Nước Thiên Chúa đã đến gần.

Qua những lời Phúc Âm kể lại hôm nay, ta thấy: Hoạt động của các nhóm nhỏ là hoà nhập một cách tế nhị vào nơi họ được sai đến. Tin Mừng mà họ loan báo, không phải là một hệ thống giáo lý, mà đơn giản chỉ là một đôi lời của Chúa có tác động nâng tâm hồn họ lên. Ðôi lời Chúa đó được lồng vào khung cảnh thái độ bác ái chan hoà của chính con người được sai đi.

Như thế hoạt động của nhóm tại các địa chỉ sẽ rất nhẹ nhàng, đầy tình người, và tế nhị nhắc nhở về công bình, bác ái, bình an và những giá trị đưa con người vào Nước Thiên Chúa.

Nếu nhìn vào sinh hoạt nội bộ của những người trong nhóm, ta cũng thấy một bầu khí thanh thoát, vui tươi. Phúc Âm hôm nay thuật lại là khi các môn đệ trở về gặp lại nhau, họ vui mừng, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra cho họ. Qua lời Phúc Âm thuật lại, tôi thấy nội dung họp nhóm của họ không phải là tranh luận về quan điểm này nọ, đúng hay sai, mà là chia sẻ kinh nghiệm của nhau, trong tâm tình khiêm tốn, trọng kính, tin tưởng đối với nhau, và sẵn sàng lắng nghe lời Chúa dạy bảo.

Với những phân tích vắn tắt trên đây, tôi mong bài Phúc Âm hôm nay sẽ là một gợi ý phong phú và thiết thực cho những ai đang hoạt động cho Nước Chúa. Các hoạt động quần chúng bao giờ cũng cần, nhưng các hoạt động từng nhóm nhỏ bao giờ cũng có hiệu năng hơn.

(CN 14 TN-C) Long Xuyên ngày 25/6/1989