Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Tinh Thần Cởi Mở

Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, anh chị em muốn tuân giữ một điều đạo dạy. Tôi cũng vậy. Khi làm bí tích Thêm Sức, tôi cũng tuân giữ một điều đạo dạy. Ðiều đạo truyền dạy về phép Thêm Sức, vẫn có trong Hội Thánh từ xưa tới nay. Người theo đạo không giữ các điều đạo dạy thì không an tâm. Vì thế, đối với anh chị em cũng như đối với tôi, qua được phép Thêm Sức là bớt được một nỗi ray rứt, và thêm được một niềm vui.

Ngoài ra, phép Thêm Sức còn mang lại cho người lãnh nhận, nhiều niềm vui bổ ích khác. Ở đây, tôi chỉ nói tới một lợi ích này mà thôi. Ðó là giúp cho người lãnh nhận, có một tinh thần cởi mở hơn.

Thực vậy, khi lãnh nhận phép Thêm Sức, người Công Giáo nhìn thấy vị Giám Mục, thì tâm hồn họ được cởi mở thêm hơn. Họ nhận thức được rằng, họ thuộc về một gia đình lớn, đó là giáo phận có vị Giám Mục đứng đầu. Rồi, vì nhận biết vị Giám Mục là kẻ kế vị các thánh tông đồ, họ sẽ dễ thấy mình là thành phần của Hội Thánh toàn cầu, do Chúa Giêsu sáng lập.

Rồi khi cử hành lễ Thêm Sức, người Công Giáo thấy vị Giám Mục cũng như các linh mục, và cả họ đạo đều tuân thủ luật pháp nhà nước, thì tâm hồn họ được cởi mở thêm hơn. Họ nhận thức một lần nữa rằng: Giữ đạo là sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc, là gắn bó với Quê Hương, là tôn trọng trật tự an ninh xã hội.

Rồi, khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, người Công Giáo thấy mình được nhiều người lo cho họ, chia sẻ với họ, thì tâm hồn họ được cởi mở hơn. Họ thấy đạo là thông hiệp trong tình thương, và trong chân lý, là cố gắng vượt qua tính ích kỷ, để sống cho người khác một cách quảng đại, sáng suốt.

Rồi, khi nhận lãnh bí tích Thêm Sức, người Công Giáo thấy cuộc lễ được cử hành trang nghiêm sốt sắng, thì tâm hồn họ được cởi mở thêm hơn. Họ thấy đạo mình là thờ phượng Chúa, chia sẻ sự sống của Chúa, trong tinh thần hiệp nhất với Hội Thánh.

Nói cho đúng, thì cởi mở chính là một đặc điểm của ơn Chúa Thánh Thần trong phép Thêm Sức.

Xưa, nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban, các tông đồ đã biết cởi mở về phía dân ngoại, để đến với họ, để kính trọng và thương mến họ, để học nơi họ nhiều cái hay cái tốt, để chia sẻ Tin Mừng với họ.

Xưa, nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban, các tông đồ đã biết cởi mở về cách giữ đạo. Các Ngài không ngại bỏ đi những cách giữ đạo quá nặng về hình thức, để tập trung vào bản chất của đạo là mến Chúa yêu người.

Xưa, nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban, các tông đồ đã biết cởi mở về phía Nước Trời. Các Ngài nhận ra vinh quang Thiên Chúa ở bất cứ sự tốt lành đẹp đẽ nào dù nơi bất cứ ai và dù của bất cứ nền văn hóa nào. Cởi mở đòi hỏi khiêm tốn, nhiều khao khát, nhiều tìm tòi, nhiều tin tưởng.

Cũng trong tinh thần đó, thánh Lôrensô bổn mạng họ đạo Châu Ðốc này đã sống cởi mở và đã chết cởi mở, khi Ngài chịu mọi cực hình để tìm về hạnh phúc bất diệt nơi Thiên Chúa hằng sống.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin cho ta được ơn cởi mở của Chúa Thánh Thần. Cởi mở là điều kiện để tiến.

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn ta, để sự cởi mở của ta luôn luôn có tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ Tổ Quốc, trong tinh thần mến Chúa yêu người nồng nàn và chân thật. Amen.

Lễ Thêm Sức, Châu Ðốc ngày 10/8/1986