Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Lễ Phục Sinh
Là Lễ Của Niềm Hy Vọng

Thánh lễ Phục Sinh bao giờ cũng rất đông người tham dự. Hầu như người công giáo nào cũng muốn có mặt trong lễ này với mục đích được thông công vào ơn sống lại của Chúa Cứu Thế. Cũng do mục đích ấy mà lễ Phục Sinh có thể gọi là lễ của niềm hy vọng, lễ của niềm cậy trông.

Ta cậy trông, tất nhiên là có lý do. Bởi vì không có gì mạnh bằng sự chết, thế mà Chúa Giêsu đã thắng nó bằng sự phục sinh của mình. Sự kiện đó thôi thúc ta thêm cậy trông vào quyền năng Chúa. Nếu ta gắn bó với Người, chắc chắn Người sẽ phục sinh ta.

Sự phục sinh mà ta mong muốn là được chia sẻ cuộc sống tốt lành của Chúa đời này đời sau. Phục Sinh như thế là đổi mới. Ðổi người cũ ra người mới. Ðổi nếp sống cũ ra nếp sống mới.

Muốn được thế, ta cậy trông nơi Chúa, nhưng chính ta cũng phải phấn đấu bước ra khỏi những cái mồ vô hình, và cảnh giác đừng tự đào mồ chôn mình. Mồ chôn ta là tính ích kỷ, tính hẹp hòi, tính ghen tương của ta. Mồ chôn ta là tính kiêu căng tự đại của ta. Mồ chôn ta là tính ưa trọng hình thức hơn là nội dung, ưa nói hơn là làm tốt. Mồ chôn ta là tính trì trệ, lạc hậu, thích bám vào những cái phụ thuộc mà bỏ lơ những gì chính yếu, thích chạy theo những lợi nhỏ mà quên đi những lợi lớn.

Mỗi người chúng ta hãy nhận thức rõ và chắc chắn rằng: Những tính xấu của mình như thế chính là những mồ mả vô hình chôn vùi ta và nhiều khi cũng chôn vùi nhiều người khác nữa. Nhận biết sự thực như vậy là bước đầu đi đến phục sinh. Rồi hằng ngày hãy bước thêm bằng những việc làm có tính cách tiến bộ, xa dần những mồ mả vô hình nói trên. Một trong những việc làm cụ thể như thế là làm tốt các việc bổn phận của mình, bổn phận trong gia đình, bổn phận trong xã hội, bổn phận trong tôn giáo. Làm tốt là làm một cách trung thực với tất cả lương tâm và với tất cả yêu cầu đạo đức. Chúng ta hãy áp dụng điều đó cách đặc biệt trong việc chu toàn bổn phận bầu cử sẽ tiến hành ngày mai.

Anh chị em thân mến,

Niềm hy vọng Phục Sinh là một niềm hy vọng đầy lạc quan, đầy phấn khởi. Với tinh thần đó, chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho nhau, cho tất cả mọi đồng bào ta, cho Tổ quốc và cho Giáo Hội. Cũng trong tinh thần đó, tôi kính chúc tất cả anh chị em một lễ Phục Sinh tốt đẹp nhất. Amen.

Lễ Phục Sinh, Long Xuyên ngày 19/4/1987