Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Cuộc Sống Ðạo
Hãy Là Một Sứ Ðiệp

Khi nghe tôi nói sắp đi làm lễ ở họ đạo Ông Dèo, nhiều người đã hỏi tôi: Dèo là ai? Họ đạo Ông Dèo ở đâu?

Rất nhiều người trong giáo phận không biết đến họ đạo chúng ta. Ðiều đó là chuyện tất nhiên thôi. Bởi vì họ đạo chúng ta rất nhỏ, lại ở trong vùng sâu nông thôn, chi chít những sông rạch, ít có khách lui tới, số tín hữu không quá 700, ngôi nhà thờ này có thể nằm gọn trong một gian thánh đường lớn, đời sống tinh thần vật chất ở đây đơn sơ, cách sinh hoạt tôn giáo của họ đạo ta rất khiêm tốn, anh chị em sống đạo một cách nhẹ nhàng, không có gì ồn ào, rầm rộ, phô trương.

Sự bé nhỏ, hiền hoà của họ đạo Ông Dèo như tôi vừa tả không phải là một cái gì thua thiệt. Trái lại, nó là một nét sống đạo thích hợp mà tôi vốn ưa thích.

Tôi thấy Ðức Mẹ xưa cũng sống đạo một cách rất âm thầm hoà nhập. Người không hề làm sự gì có vẻ khác thường: Không làm phép lạ, không ngất trí khi cầu nguyện, không có một lòng sùng kính nào đặc biệt, không hề cổ động cách riêng cho ông thánh này, bà thánh nọ, không hề có những bài giảng hùng hồn, không có những tập trung lớn. Có thể nói là Ðức Mẹ đã sống đạo một cách bình dân. Bình dân là không cầu kỳ, không kiểu cách, không tìm khác lạ bề ngoài. Bình dân là bình thường như mọi người dân, nhưng bình dân mà trong sáng, trong sáng nơi cái nhìn hiền từ, khiêm cung, đầm thắm, trong sáng nơi nét mặt dịu dàng, nhân ái, trong sáng trong cách đi, cách đứng ngồi có lễ phép, kỷ cương, trong sáng trong sự đảm đang, chu toàn bổn phận hằng ngày, trong sáng trong cách giao tiếp nhã nhặn, tế nhị, khôn ngoan, biết sống với người khác, biết sống cho người khác, biết sống nhờ người khác, và cùng với kẻ khác cố gắng nâng con người và đời sống con người lên.

Qua con người và đời sống Ðức Mẹ, người đương thời có thể học được một sứ điệp quan trọng của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa là Tình Yêu. Họ cảm thấy như có Thiên Chúa là tình yêu ở trong Ðức Mẹ. Họ có cảm tưởng là Ðức Mẹ sống trong hạnh phúc dạt dào của tình yêu bao la Thiên Chúa.

Anh chị em cũng như tôi, chúng ta rất muốn được phần nào như Ðức Mẹ. Chúng ta sẽ chẳng thế nào toả sáng được tình yêu Thiên Chúa qua con người và đời sống hằng ngày chúng ta, nếu chúng ta không thực sự có Chúa là tình yêu trong mình. Chúng ta sẽ chẳng thế nào chiếu giãi được sự sống siêu nhiên qua con người và đời sống chúng ta, nếu chúng ta không thực sự có sự sống siêu nhiên dồi dào trong mình.

Ðể phát triển sự sống Chúa trong ta, tôi xin nhắc đến hai việc cụ thể sau đây:

- Một là mỗi ngày chúng ta hãy cầu nguyện với tinh thần tin cậy mến nồng nàn và sám hối khiêm cung.

- Hai là mỗi ngày chúng ta hãy để ý làm những việc lành có tính cách bác ái khiêm nhường quảng đại.

Hãy sống bác ái và hãy cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông với Ðức Mẹ, ta sẽ thấy phần nào niềm vui êm dịu sâu thẳm của hạnh phúc Chúa đã hứa cho những ai sống bé nhỏ, hoà hợp. Một cuộc sống như vậy là một cuộc sống hữu ích cho xã hội, vì nó chính là một sứ điệp của Thiên Chúa về tình yêu, về hạnh phúc và về hoà bình. Amen.

Lễ Thêm sức, Ông Dèo ngày 6/6/1987