Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Mở Rộng Trái Tim

Thánh lễ chiều thứ năm Tuần Thánh nhắc lại nhiều hình ảnh có vẻ yếu của lịch sử cứu độ.

Phúc Âm cho thấy các tông đồ vừa mới được thụ phong Linh Mục, vừa mới rước lễ, vừa mới nghe lời Chúa ủi an dặn dò, vừa mới được Chúa tỏ hết tình yêu thương tín nhiệm, nhưng chỉ vài giờ sau đó, tất cả các Ngài đều đã rất yếu đuối. Kẻ thì bán Chúa, kẻ thì chối Chúa, kẻ thì trốn tránh.

Chính Chúa Giêsu lúc này cũng có vẻ quá yếu. Ngài quì rửa chân cho các môn đệ. Ngài trối lại chính mình dưới hình thức khiêm tốn một lương thực bình thường. Ngài sợ đau khổ đến nỗi toát mồ hôi máu ra. Ngài để mình bị bắt, bị xỉ vả. Ngài bị tước đoạt hết, kể cả sự sống. Phản ứng của Ngài chỉ là thinh lặng và thái độ tuyên xưng lòng trung thành đối với Ðức Chúa Cha và lòng bao dung đối với tất cả mọi người.

Ðó là những biến cố quá bất ngờ đã làm cho các tông đồ chới với rụng rời. Nhưng chính những biến cố đó đã góp phần rất lớn trong việc thanh luyện các tông đồ. Trong nhiều trường hợp, lời Chúa và bí tích đã như những ánh sáng dịu, những nhắc nhở nhẹ, nhưng biến cố đớn đau mới quyết liệt cởi gỡ, mới uốn nắn mạnh, mới giúp cho tông đồ hiểu biết mình, hiểu biết Chúa, hiểu biết Giáo Hội một cách trung thực hơn.

Rõ ràng là trong chương trình cứu độ, các biến cố đời sống, nhất là các biến cố nặng nề, đã đóng một vai trò quan trọng bên cạnh lời Chúa và bí tích.

Tuy nhiên, hiệu năng của lời Chúa, của bí tích và của biến cố sẽ bị hạn chế, nếu không có sự cộng tác của ta. Theo thiển ý của tôi, thì một điều kiện cần để cộng tác, đó là phải có thiện chí mở rộng trái tim mình. Một trái tim rộng là một trái tim theo gương Chúa Giêsu biết ôm tất cả quê hương và nhân loại, biết nhìn bao quát hiện tại và tương lai, biết thao thức cho hạnh phúc toàn vẹn của mọi người, biết tìm ý Chúa qua Giáo Hội và ngoài Giáo Hội, biết coi việc xây dựng yêu thương đoàn kết rộng rãi là một đòi hỏi căn bản của Tin Mừng.

Tôi không sợ cuộc đời hẹp. Nhưng tôi sợ trái tim hẹp. Trái tim hẹp dễ gây nên thảm cảnh cho người khác và cho chính mình. Chính những trái tim hẹp của các người có đạo đã giết Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con đang làm lại việc Chúa làm xưa, là rửa chân cho các tông đồ. Con xin hiệp thông với tâm tình của Chúa. Tâm tình của Chúa là nhấn mạnh đến giới luật yêu thương. Con xin cảm tạ Chúa. Con xin vâng ý Chúa. Con xin theo Chúa. Amen.

Thứ Năm Tuần Thánh, Long Xuyên ngày 27/3/1986