Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Hai Việc Hàng Ngày

Những người đi qua nhà thờ Long Xuyên thường nhìn lên tượng Ðức Mẹ đứng ở lưng chừng cây tháp. Tôi cũng hay nhìn lên tượng đó. Tượng đó ngày đêm nhắc cho họ đạo Long Xuyên nhớ quan thầy của mình là Ðức Mẹ Maria Trinh Vương.

Nếu ai thắc mắc, tại sao hôm nay tôi mở đầu bài giảng như thế, thì xin giải thích ngay. Thưa bởi vì hôm nay họ đạo Long Xuyên chúng ta kính lễ quan thầy của mình.

Có người hỏi tôi rằng: Tượng Ðức Mẹ cầm thánh giá có nghĩa gì? Tôi trả lời: Ðức Mẹ cầm thánh giá có nghĩa như là Ðức Mẹ cầm chắc chìa khóa mở cửa thiên đàng. Ai muốn vào Thiên Ðàng, thì hãy nhờ Ðức Mẹ và dùng chiếc chìa khóa đó. Tất nhiên tôi trả lời theo nghĩa bóng, để nói lên những điều tôi tin.

Thực vậy, tôi tin rằng: Tôi sống và có ngày tôi sẽ chết. Nhưng chết mà không hết. Bởi vì tôi có linh hồn hằng sống. Cuộc sống của tôi là một chuyến đi về cõi đời đời. Cõi đời đời ấy hoặc là Thiên Ðàng, hoặc là Hỏa Ngục.

Và tôi tin rằng: Muốn lên Thiên Ðàng, muốn tránh Hỏa Ngục, thì tôi phải sống lành phải chết lành. Nhưng tôi biết con người có bản tính yếu đuối, rất dễ phạm tội. Nếu Chúa chấp tội, thì chẳng ai rỗi được.

Nên tôi tin rằng: Chúa nhân lành vô cùng thương xót con người yếu đuối, nên đã cho con người một cách để chữa lành và để chết lành, cách đó là cậy trông vào công phúc vô cùng của Chúa Cứu Thế đã chịu chết trên thập giá, và cậy trông vào lòng nhân lành của Ðức Trinh Nữ Maria, là Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Niềm tin như thế là niềm tin đầy an ủi, chứa chan hy vọng. Niềm tin như thế khiến ta muốn có những liên hệ tốt với Chúa Giêsu và Ðức Mẹ.

Nói chung, thì những liên hệ ấy, dù dưới hình nào, đều phải có tính cách gắn bó và thường xuyên. Tính cách gắn bó nói ở đây không phải chỉ là gắn bó về tình cảm, mà còn là gắn bó với thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa nói chung là muốn ta thường xuyên cố gắng vượt qua cái xấu để tới cái tốt, và vượt qua cái ít tốt để vươn lên cái tốt hơn.

Biết ý Chúa muốn là như vậy, ta có thể thấy được những việc ta nên làm để liên hệ với Chúa và Ðức Mẹ. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc lại 2 việc này:

Việc thứ nhất là cầu nguyện hàng ngày. Mỗi sáng, vừa thức dậy, tôi cầu nguyện vài phút với ít kinh quen thuộc, rồi tôi nói với Chúa và Ðức Mẹ đại khái. Xin giúp con và mọi người thân của con, và tất cả đồng bào của con hôm nay vượt qua được mọi khó khăn trắc trở, để nên người tốt hơn, có ích cho xã hội hơn và có hạnh phúc hơn. Tối đến, trước khi ngủ, tôi cũng cầu nguyện vài phút với ít kinh quen thuộc, rồi nói với Chúa và Ðức Mẹ đại khái: Con xin cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ đã thương yêu con. Xin cho con và mọi người thân của con và tất cả đồng bào của con biết sống lành và chết lành.

Cầu nguyện như thế là nhắm một cái hướng đi lên, giúp ta gắn bó với Chúa và Ðức Mẹ, trong tình mến Chúa yêu người.

Cầu nguyện, đó không phải là cách duy nhất để liên hệ với Chúa và Ðức Mẹ, còn một việc khác nữa cũng do chính Chúa Giêsu đã mạc khải, việc đó là bác ái. Chúa Cứu Thế đã quả quyết: Khi các con làm việc tốt cho kẻ khác, thì Cha kể như chúng con làm cho chính Cha. Như thế, trong một ngày có biết bao nhiêu việc ta có thể làm cho Chúa. Bởi vì bác ái là lịch sự, là phục vụ, là yêu thương, là nhịn nhục, là tha thứ, là nghĩ tốt, muốn điều tốt và làm điều tốt cho kẻ khác.

Anh chị em thân mến,

Bác ái và cầu nguyện là 2 việc dễ nhất, và thông thường nhất ta có thể làm và nên làm hàng ngày, để ta liên hệ tốt với Chúa và Ðức Mẹ. Rồi ta sẽ thấy có những chiếc chìa khóa thiêng liêng mở ra cho ta con đường về hạnh phúc đời đời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Ðấng làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, xin Mẹ luôn ở giữa đời sống chúng con. Xin cho những người không biết cậy trông vào đâu được có niềm hy vọng. Xin cho những người buồn khổ được có niềm vui. Xin cho những người đang đi vào cõi chết được tìm thấy sự sống. Lạy Mẹ, xin nâng đỡ chúng con “Khi này và trong giờ lâm tử”. Amen.

Lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương, Long Xuyên ngày 24/8/1986