Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Can Ðảm Trước Cuộc Sống

Từ trước tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy lễ Thêm Sức được chụp ảnh nhiều như hiện nay. Hầu như mỗi người lãnh bí tích Thêm Sức đều xin chụp ảnh. Tất nhiên, ai cũng muốn hình ảnh của mình phải đẹp để ghi nhớ một biến cố đẹp mà mình sẽ nhớ thương mãi trong những tháng năm sau này.

Rất tiếc là có những vẻ đẹp rất dễ thương, nhưng không có máy nào chụp được, đó là những vẻ đẹp tâm hồn, được kết tinh do những chân lý đủ loại, do các nhân đức, do sự sống siêu nhiên, do các ơn Chúa Thánh Thần. Những vẻ đẹp ấy, ta không nhìn thấy được trên hình ảnh, nhưng thực sự rất rõ nét trước mặt Chúa, người giàu kinh nghiệm cũng thấy được phần nào. Những vẻ đẹp tinh thần đó là những giá trị cao nâng con người lên, chuẩn bị cho con người đi vào cõi phúc trường sinh đời đời.

Vẻ đẹp tâm hồn có nhiều nét khác nhau. Nhưng thường có một số nét được đề cao hơn, tuỳ theo mỗi thời, tuỳ theo mỗi nơi. Bởi vì, những nét đó cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của thời đó, nơi đó. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một chặng đường lịch sử, có nhiều khó khăn, nên theo tôi cái đẹp tâm hồn mà ta rất cần có lúc này, đó là sự can đảm trước cuộc sống.

Thật vậy, cuộc sống hôm nay cần có nhiều đổi mới. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được, nếu ta không có can đảm đổi mới bắt đầu từ chính bản thân mình, từ việc uốn nắn lại cách suy nghĩ sao cho sát thực tế hơn, đến việc tôi luyện lại nhân cách tính tình, khuynh hướng, sao cho trong sáng, phản ánh được vẻ đẹp Phúc Âm là tình mến Chúa yêu người.

Cuộc sống hôm nay cần có một lối sống đạo đặt trọng tâm vào việc thực thi triệt để lời Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Cha, là các con thương yêu nhau”. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được, nếu ta không có can đảm cởi bỏ thói quen thích bám vào những dấu chỉ khác, hạp với cách đánh giá của con người thế tục, hơn là hạp với cách nhìn của Chúa.

Cuộc sống hôm nay cần xây dựng những tin tưởng đối với nhau. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được, nếu ta không có can đảm dẹp bỏ thành kiến, để chủ động kiên trì nối kết những sợi dây tin tưởng với người khác, mặc dầu phải từ từ và tế nhị.

Cuộc sống hôm nay cần phải có những nương tựa đủ loại cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được, nếu ta không có can đảm bước qua tự ái để biết ăn ở khiêm tốn và biết trân trọng những khả năng tốt của người khác.

Cuộc sống hôm nay cần phải hăng hái lao động, khôn khéo xoay xở để có đủ ăn đủ mặc. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được, nếu ta không có can đảm chịu cực chịu khó và chịu thích nghi.

Cuộc sống hôm nay rất cần đến những lương tâm tốt, những tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng điều đó sẽ không thể có được, nếu ta không đủ can đảm chịu đựng mệt mỏi mà không buông xuôi, mà không biến chất.

Trong hoàn cảnh hiện nay, không nên nói đến sự can đảm trước cái chết, mà cần nói nhiều, nghĩ nhiều đến sự can đảm trước cuộc sống. Can đảm trước cuộc sống, đó là một đức tín rất cần thiết lúc này đối với mọi người Việt Nam nói chung và đối với những người công giáo Việt Nam nói riêng.

Tôi nói can đảm trước cuộc sống, không có nghĩa là tôi nêu lên một khẩu hiệu, một lời hô hào, nhưng có nghĩa là tôi muốn đánh lên một tiếng chuông kêu gọi hãy suy nghĩ xa hơn, để tìm ra nguồn lực giúp mình can đảm. Nguồn lực đó là đức tin.

Theo đức tin, thì cuộc sống của ta là một chuyến đi về thiên đàng. Chuyến đi này vốn có nhiều khó khăn đủ loại, nhưng khi ta tin cậy Chúa, thì không một cố gắng nào của ta sẽ vô hiệu cả, không một khổ đau nào của ta sẽ vô ích cả. Lợi ích và hiệu quả có thể không thấy rõ ngay được trước mắt, nhưng chắc chắc sẽ huy hoàng ở cuối chuyến đi cuộc đời. Khi nhìn 33 năm cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, ta thấy đó là một chuyến đi có nhiều đắng cay, nhưng cuối chuyến đi đó là sự Chúa sống lại đầy hoan lạc. Khi nhìn vào mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, ta mới thấy mọi đắng cay, mọi đau khổ, mọi cố gắng đều mang ý nghĩa cao đẹp. Thấy được như vậy rồi, ta sẽ không có một lựa chọn nào khác trước cuộc sống, ngoài sự phải can đảm phấn đấu để sống tốt, sống đẹp, sống lành.

Trong lễ Thêm Sức hôm nay, tôi cầu chúc mọi người chúng ta được ơn can đảm trước cuộc sống. Tôi xin tóm lược lại lý do: Chính bởi vì can đảm trước cuộc sống, đó là một nét có nhiều khả năng làm cho con người chúng ta và cuộc đời của ta được đẹp. Amen.

Lễ Thêm Sức, Năng Gù ngày 20/12/1987