Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Phục Vụ Hoà Bình

Nhiều câu hỏi đã đặt ra cho tôi về mục vụ xây dựng hoà bình. Tôi đã suy nghĩ, đã trao đổi, và đã lựa chọn. Tất nhiên, những trả lời của tôi là dành riêng cho tôi. Vì thế, những điều tôi nói ở đây chỉ có tính cách tâm sự và chia sẻ, chứ không chủ ý giảng dạy gì.

 Câu hỏi thứ nhất đặt ra cho tôi là: Tôi nên chú tâm làm mục vụ hoà bình qua chức năng nào nhiều hơn hết?

Ðể trả lời, tôi nhìn lại 3 chức năng của linh mục: Một là qui tụ đoàn chiên, hai là ban phát bí tích, ba là loan báo Tin Mừng. Tôi không ngần ngại trả lời: Chức năng loan báo Tin Mừng là chức năng thuận lợi nhất và có hiệu năng nhất để làm mục vụ hoà bình.

Bởi vì, loan báo Tin Mừng là chức năng tôi có thể thực hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Ðang khi hai chức năng kia có những giới hạn rất hẹp. Ngoài ra, hai chức năng kia chỉ tới được những người có đạo, còn chức năng loan báo Tin Mừng có thể tới được mọi tuyến đường của con người. Hơn nữa, từ ít năm nay, thần học và mục vụ càng ngày càng thôi thúc các Giám mục, linh mục, tu sĩ phải thực sự coi việc loan báo Tin Mừng là bổn phận ưu tiên hàng đầu của mình.

 Câu hỏi thứ hai đặt ra cho tôi là: Tin Mừng hoà bình mà tôi cần loan báo hôm nay là Tin Mừng thế nào?

Theo tôi, Tin Mừng đầu tiên về hoà bình mà mọi người Việt Nam đạo đời ngày nay đều cho là thực sự rất đáng mừng, rất có lợi cho đời cho đạo, đó là Tin Mừng đổi mới. Ðổi mới con người, đổi mới đời sống, đổi mới xã hội, đổi mới Giáo Hội. Lúc này cái Tin Mừng mà ai cũng ham nghe hơn hết, đó là tin cuộc sống người dân được đổi mới.

Tin Mừng phúc Âm cũng khởi sự từ đó.

Loan báo Tin Mừng đổi mới không phải là làm công tác loan những tin đổi mới, nhưng là làm công tác thực hiện đổi mới.

Loan báo Tin Mừng đổi mới là tích cực tham gia những chặng đường đa dạng và phức tạp của quá trình đổi mới. Từ những cố gắng góp phần đổi mới các quan điểm, các cách nhìn, các cách suy nghĩ, những luật lệ, những tương quan, sao cho đúng với xu thế đi lên cuộc sống an bình hạnh phúc, cho đến sự tham gia phấn đấu để thực hiện những đổi mới ấy.

Loan báo Tin Mừng đổi mới là hăng hái đồng hành với những người biết nhìn về phía trước, để tẩy xoá cái lỗi thời, và nắm bắt lấy những nguồn lực giúp ta xây dựng và phát triển cấu trúc cho một nền an ninh tốt đẹp bền vững.

Kẻ loan báo Tin Mừng đổi mới, nên sống mãnh liệt bí tích hiệp thông. Hiệp thông với Chúa, để sống với kẻ khác, sống cho kẻ khác, sống nhờ kẻ khác.

Qua sự đồng hành, họ muốn làm chứng Hội Thánh là hiệp thông, linh mục là thừa tác viên của sự hiệp thông, và chính con người là một hiện hữu tương quan (être relationel). Phát huy tính đồng hành như vậy chính là phát triển những tương quan hoà bình.

 Câu hỏi thứ ba đặt ra cho tôi là: tôi sẽ loan báo Tin Mừng đổi mới ở đâu?

Thưa ở mọi tuyến đường mà con người hôm nay đi lại nhiều nhất. Tuyến đường nhà thờ là tuyến đường của một thiểu số rất nhỏ. Cuộc sống với những hướng phát triển của nó mới là tuyến đường tôi dễ gặp được con người hôm nay.

 Câu hỏi thứ bốn đặt ra cho tôi là: Loan báo Tin Mừng hoà bình theo chiều hướng đổi mới nói trên và ở tuyến đường cuộc sống con người, có phải là một việc dễ làm không?

Thưa không dễ.

- Khó thứ nhất là vì chính mình phải có một số vốn liếng kiến thức đổi mới về nhiều mặt, như thần học, triết học, Giáo Hội học, xã hội học, v.v...

- Khó thứ hai là mục vụ vốn là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Nghệ thuật mục vụ của mình có những giới hạn đau xót, mình muốn vượt qua mà không vượt qua được.

- Khó thứ ba là vì số những kẻ đồng hành đổi mới có nhiệt tình và có năng lực không phải lúc nào cũng đông đảo.

- Khó thứ bốn là vì mục vụ của mình nhiều khi cũng bị hiểu lầm.

- Khó thứ năm là vì kết quả mục vụ của mình thường khó thấy được ngay trước mắt, nên có thể bị cám dỗ cho rằng không có hiệu năng, để rồi bỏ cuộc.

Anh chị em thân mến,

Khi chia sẻ tâm sự của tôi trên đây, chính là lúc anh chị em đồng hành với tôi trên một tuyến đường mục vụ hoà bình.

Tôi tin Chúa Giêsu đang đồng hành giữa chúng ta và với chúng ta trên tuyến đường này.

Chúng ta cảm tạ Người.

Xin cảm ơn anh chị em.

Nói chuyện với các linh mục tu sĩ tại TP. HCM,
về chuyến đi Matxcơva (tháng 03/1987), ngày 19/5/1987