Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Hình Ảnh Linh Mục

Trong các lời Kinh Thánh lễ hôm nay có một ý được nêu lên ba lần:

Trước hết là bài đọc 1 nêu lên lời tiên tri Isaia khẳng định: “Chúa đã xức dầu cho tôi. Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”.

Tiếp đó là câu xướng trước Phúc Âm. Câu này tuyên xưng mạnh mẽ thế này: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người sai tôi đi đem Tin Mừng cho người nghèo khó”.

Sau cùng là bài Phúc Âm kể chuyện Chúa Giêsu khởi đầu cuộc đời công khai của Ngài bằng sự Ngài nhận về Ngài lời tuyên bố xưa của tiên tri Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi. Người sai tôi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”.

Cái ý được nhấn mạnh nhiều lần trên đây trong thánh lễ kỷ niệm thành lập chức Linh Mục đã là cơ sở để tạo nên trong Giáo Hội một hình ảnh về linh mục, theo đó linh mục là kẻ được Chúa xức dầu, có nhiệm vụ chủ yếu là loan báo Tin Mừng. Linh mục loan báo Tin Mừng, đó là hình ảnh về linh mục đã có từ xa xưa.

Nhưng hình ảnh này không phải là hình ảnh duy nhất về linh mục. Bởi vì còn một hình ảnh thứ hai cũng dựa vào Kinh Thánh. Theo hình ảnh này thì linh mục là người ban phát bí tích, là người lãnh đạo đoàn chiên.

Ðã có một thời, do tình hình tôn giáo và xã hội, hình ảnh thứ hai đã làm lu mờ hình ảnh thứ nhất. Nhưng thời nay trong Giáo Hội đang phát triển một khuynh hướng muốn nhìn linh mục theo hình ảnh thứ nhất. Có một trào lưu thần học và mục vụ đang tìm khôi phục lại địa vị ưu tiên của hình ảnh thứ nhất về linh mục. Sự lựa chọn như thế tất nhiên được biện minh bởi nhiều lý do. Ở đây, tôi chỉ tóm lược mà thôi.

Lý do thứ nhất, theo Kinh Thánh thì nhiệm vụ loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ khẩn thiết bậc nhất Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh nói chung, và cho linh mục nói riêng. Ðọc Phúc Âm, ta thấy bao lần Chúa nói tới sự phải làm chứng về Ngài, cần phải loan báo Tin Mừng, cần phải là đèn, là muối.

Lý do thứ hai, theo Công Ðồng Vatican II thì bản chất Giáo Hội là loan báo Tin Mừng. Do đó, linh mục phải là người sống bản chất ấy của Giáo Hội một cách trung trực và mãnh liệt nhất.

Lý do thứ ba, hình ảnh linh mục loan báo Tin Mừng có vẻ khiêm tốn hơn, đang khi hình ảnh linh mục ban phát bí tích và lãnh đạo đoàn chiên có vẻ như phân biệt giai cấp, kẻ ban phát và người lãnh nhận, kẻ đứng đầu và người qui phục.

Lý do thứ bốn, hình ảnh linh mục ban phát bí tích, lãnh đạo đoàn chiên chỉ hiểu dễ dàng được trong một hoàn cảnh có người lãnh nhận bí tích và có đoàn chiên. Tôi thấy ở nhiều nơi bên Âu Mỹ, đa số giáo dân hiện nay không còn lui tới các bí tích một cách sùng mộ như trước nữa, họ cũng không còn dễ dàng qui tụ lại thành những hình thức đoàn chiên như thời trước nữa. Trong một hoàn cảnh như thế, những linh mục nào quá quen bám vào hình ảnh thứ hai, tức là hình ảnh đề cao vai trò linh mục làm bí tích và lãnh đạo, sẽ dễ bị lạc lõng, căng thẳng, chán nản. Họ thấy mình như không còn việc làm, như không còn tìm được ý nghĩa cho đời linh mục của mình nữa. Ðang khi đó, những linh mục nào quen nhìn mình theo hình ảnh thứ nhất, tức là linh mục loan báo Tin Mừng, thì lại bình thản, luôn thấy mình có trong tầm tay cả một phạm vi hoạt động phong phú. Nhất là khi họ theo gương Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và thánh Giuse hiểu Tin Mừng một cách rộng rãi, và hiểu cách loan báo Tin Mừng một cách cởi mở.

Anh chị em thân mến,

Có người đã hỏi tôi rằng: Tin mừng mà Cha thường xuyên muốn loan báo cho những người mà Cha gặp, đó là điều gì? Tôi đã thưa: Tin mừng mà tôi thường xuyên rất muốn loan báo cho những ai tôi gặp, đó là Tin Mừng họ được Cha trên trời yêu thương. Tôi loan báo Tin Mừng đó bằng sự chính bản thân tôi đang chân thành kính trọng họ, yêu thương họ, đang chân thành muốn được cùng với họ phát triển bất cứ sự gì là chân lý, là đẹp, là tốt, để nâng cuộc sống của họ lên về mọi mặt, thực hiện từng bước hạnh phúc lý tưởng của toàn dân. Tôi nghĩ hình thức Tin Mừng như thế rất hợp Phúc Âm, lại dễ hiểu, rất dễ được đón nhận và không hề bị hạn chế. Tôi tin rằng Chúa thực sự có mặt trong những Tin Mừng đó, nhất là khi loan báo tin này với tinh thần cầu nguyện.

Nếu anh chị em thấy trong đời sống, hoặc trong sách báo có những linh mục đã không thể làm gì khác ngoài việc loan Tin mừng như thế, thì xin anh chị em nên coi đó là những hình ảnh rất đúng nét linh mục, nhiều gần gũi, và không thiếu tính chất thời đại. Xin anh chị em năng cầu nguyện cho các linh mục, cho chúng tôi luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục đời đời. Con xin cảm tạ Chúa. Con nguyện trung thành với Chúa. Chúa là Tin Mừng của con. Xin Chúa sống trong con mãi mãi. Amen.

Lễ Truyền Dầu, Long Xuyên ngày 16/3/1986