Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Ơn Lo Liệu

Trước khi đến nhà thờ Thánh Gia kênh 7 đây, tôi đã đến Ông Dèo, thuộc huyện Gò Quao, rồi đến Trảng Tranh và Hoà Hưng thuộc huyện Giồng Riềng, rồi đến Thổ Sơn thuộc huyện Hòn Ðất. Tại mỗi nơi, tôi đã làm lễ và đã thăm hỏi giáo dân. Tôi nhận thấy tại mỗi nơi cuộc lễ đã được diễn tiến với nhiều sắc thái riêng, nhưng các lễ ở tất cả mọi nơi ấy đều có một đặc điểm chung này: Một là rất sốt sắng, hai là rất trật tự, ba là rất đơn gọn, bốn là rất hân hoan. Theo tôi thì những đặc điểm trên đây là những dấu chỉ của một tinh thần đức tin sống động, đi vào chiều sâu, chuyển biến theo đúng đường hướng mục vụ “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”.

Tôi hy vọng cuộc lễ tại kênh 7 này cũng sẽ có những đặc điểm như trên. Sở dĩ, tôi hy vọng như vậy là vì tôi biết các cha và anh chị em ở đây đã chuẩn bị kỹ càng chu đáo cho cuộc lễ này, đã làm hết sức mình để lo liệu cho bề ngoài bề trong cuộc lễ đạt được thành công thực sự.

Hồi nãy, khi bước vào nhà thờ này, tôi đọc thấy một hàng chữ lớn nhắc đến 7 ơn Chúa Thánh Thần, tự nhiên tôi để ý đặc biệt đến ơn biết lo liệu, và tôi xin Chúa Thánh Thần thương ban ơn ấy cho tôi, cho các linh mục tu sĩ và các tín hữu địa phận Long Xuyên ta, để mỗi người và mọi người chúng ta biết lo biết liệu cho đời sống đức tin của mình và của những kẻ thuộc về mình.

Biết lo biết liệu là một đòi hỏi thông thường của đời sống. Biết lo biết liệu lại càng là một đòi hỏi quan trọng của phần rỗi, cũng như của mọi sinh hoạt tôn giáo hôm nay.

Ngay vừa rồi, chiếc micrô đặt trên bàn thờ này đã bất ngờ bị hư và phải thay thế bằng một chiếc micrô khác. Chắc chắn trước lễ người có trách nhiệm đã hết sức lo liệu mọi chi tiết, để mọi sự được êm thắm trọn vẹn. Thế mà, ai ngờ trục trặc vẫn xảy ra. Nhưng may là cũng đã lo liệu trước, để kịp thời thay thế, nếu không thì bài giảng này sẽ bị cắt đứt. Chúng ta vừa chứng kiến một sự kiện: biết lo biết liệu bao giờ cũng hơn là chủ quan không lo không liệu.

Biết lo liệu là một trong 7 ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng không phải là vì ơn Chúa Thánh Thần, nên cứ trông vào lời cầu nguyện, rồi không chịu làm gì hết. Không đâu. Chúa Thánh Thần ban ơn lo liệu cho ta, nhưng Người không miễn cho ta việc phải cộng tác tích cực với ơn của Người.

Cộng tác tích cực với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần là làm hết sức mình để có một tầm nhìn xa, có những kiến thức rộng, có sự bén nhạy trước những chuyển biến tâm lý: Xã hội, tôn giáo. Cộng tác tích cực với ơn Chúa Thánh Thần là hết sức khiêm tốn trước sự thật khách quan và trước khả năng bé mọn của bản thân mình, để sẵn sàng lắng nghe ý Chúa, và thực thi ý Chúa. Nhiều khi ơn lo liệu mà Chúa Thánh Thần ban cho những người Chúa chọn đã hướng dẫn họ có những giải quyết lạ lùng. Thí dụ, Ðức Mẹ và Thánh Giuse suốt 30 năm đã lo liệu cho Chúa Giêsu từng ly từng chút, nhưng một cách rất âm thầm lặng lẽ. Hai Ðấng rất thánh đã nói rất ít. Các Ngài làm chứng cho Chúa hầu như chỉ bằng đời sống mà thôi. Mà đời sống các Ngài là đời sống giáo dân nghèo, lao động chân tay, hoà nhập vào những vui buồn của dân làng mình. Cách lo liệu mà Ðức Mẹ và thánh Giuse đã thực hiện để bảo vệ Chúa Giêsu có vẻ như quá yếu, nếu nói theo kiểu khôn ngoan loài người, nhưng lại chính là ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần.

Cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn lo liệu đó là việc dễ. Nhưng cộng tác với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần, đó là việc khó. Nhận thức cho đúng sự thực đó là khởi đầu của sự cộng tác.

Lễ Thêm sức, Thánh Gia kênh 7 ngày 8/6/1987