Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Phát Triển Ðời Sống Ðạo

Từ ít tháng nay, thỉnh thoảng lại có người nói với tôi đại khái: Ðịa phận này mới được phong chức linh mục, địa phận nọ được có những sinh hoạt tôn giáo rất là sầm uất, địa phận kia được kiến thiết nhiều nhà thờ mới, rất đẹp... Còn địa phận Long Xuyên thì sao? Tôi thường trả lời rằng: Ðâu làm được gì cho dân thêm hạnh phúc, bớt được khổ đau, giúp cho con người được phát triển, giúp đời sống được nâng lên thì tôi rất hoan nghênh, và rất mừng cho những nơi ấy. Tôi nghĩ rằng: Tất cả các họ đạo thuộc địa phận Long Xuyên đều đi theo hướng phát triển đó, không phân biệt lãnh vực đạo đời, và trên thực tế, chúng ta đã có những bước tiến tốt đẹp, mặc dầu không rầm rộ.

Từ 3 ngày nay, tôi đã đi làm lễ ở một số nhà thờ và đã qua nhiều họ đạo thuộc hạt Thốt Nốt, tôi thấy họ đạo nào cũng đều có những vẻ mới về nhiều mặt khác nhau. Cụ thể trước mắt chúng ta là nhà thờ Kim Hoà này. Nhưng có một điều đang được phát triển tại nhiều họ đạo trong địa phận ta, nhất là tại vùng Cái Sắn này, mà tôi cho là một bước tiến đáng kể về mặt đạo đức, đó là cách sống đạo bớt nặng nề về hình thức bề ngoài, mà chú tâm nhiều hơn đến chất lượng bên trong.

Thật sự thì hình thức bề ngoài không những không phải là cái gì xấu, cái gì dư thừa, mà còn là rất cần, nhưng khi một người quá bám vào cái hình thức bề ngoài để bôi bác, để giả hình, để phô trương, cạnh tranh đua đòi, thì các hình thức ấy sẽ làm giảm giá trị người đó hơn là làm tăng giá trị họ lên. Ðọc Phúc Âm, ta thấy Chúa Giêsu đã nhiều lần khuyên can người có đạo đừng giữ đạo bằng hình thức bề ngoài. Chúa Giêsu trách kẻ miệng hay kêu tên Chúa, nhưng lòng thì xa Chúa. Chúa Giêsu trách kẻ đến bàn thờ cầu nguyện, khoe khoang các việc ăn chay và giữ luật của mình, nhưng lòng thì chẳng có một chút khiêm nhường nào. Chúa Giêsu trách kẻ kiêng việc ngày lễ một cách khắc khe tỉ mỉ, nhưng lại chẳng biết thương giúp đỡ người đau yếu. Chúa Giêsu trách kẻ khi giúp cho ai sự gì, thì phát loa cho mọi người hay biết, để tìm tiếng khen đời này.

Thời nay, tôi thấy vẫn còn nhiều người có vẻ như an tâm với cách giữ đạo hình thức. Ðối với họ, miễn là có đi lễ, miễn là có đọc kinh, miễn là thỉnh thoảng có cho nhà thờ vài chục đồng bạc, như thế coi như là sòng phẳng rồi. Mới rồi, có một người khá giả đem trả cho tôi 5000 đồng. Người ấy nói với tôi rằng: Lâu trước đổi tiền con có mượn cha 5000 đồng. Bây giờ con xin hoàn lại cha số nợ đó. Và họ tỏ ra an tâm vui vẻ. Anh chị em thấy ngay: 5000 đồng lâu trước đổi tiền có giá trị thế nào, còn 5000 đồng bây giờ có giá trị thế nào. Mà người khá giả ấy lại rất bình tĩnh hiên ngang với hình thức trả nợ như vậy. Tôi nghĩ rằng: Nếu chúng ta cũng tính toán cách chu toàn bổn phận của ta đối với Chúa theo kiểu hình thức như vậy, thì sẽ ra sao.

Vì thế, mà điều tôi rất mong muốn mọi người chúng ta cố gắng xây dựng trong năm kính Ðức Mẹ này, là xây dựng chính bản thân mình và xây dựng những người thuộc về mình, tất cả trở thành những hình ảnh Chúa Kitô, có dồi dào sự sống và tinh thần của Chúa. Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Chúa Giêsu đến để phục vụ. Chúa Giêsu vâng lời cho đến chết. Ðó chỉ là mấy nét của hình ảnh Chúa Giêsu. Nếu ta xây dựng được một nét như thế trong bản thân ta và các người thuộc về ta, thì thiết tưởng đó sẽ chính là một công trình rất đẹp, rất quí để dâng kính Ðức Mẹ.

Xin Chúa Thánh Thần ban ơn thêm sức cho mỗi người chúng ta, để càng ngày ta càng biết sống đạo theo tinh thần và chân lý như lời Chúa Kitô dạy. Amen.

Lễ Thêm sức, Kim Hoà ngày 24/8/1987