Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Xao Xuyến Và Sợ Hãi

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với các Tông Ðồ: “Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”. Ðây là một đề tài vừa có tính cách tâm lý, vừa có tính cách giáo dục đạo đức.

Trước hết, lời Chúa nói trên đây cho thấy tình trạng tâm lý của các tông đồ lúc đó. Bảo: “Ðừng xao xuyến và đừng sợ hãi”, có nghĩa như gián tiếp bảo rằng: “Các con đang xao xuyến và đang sợ hãi”.

Nói lên tâm trạng đó có phải là điều xúc phạm không? Thưa không. Thật sự, sự xao xuyến và sợ hãi là những phản ứng tự nhiên của bản năng sinh tồn. Nó mạnh hay yếu, mau hay chậm là tuỳ loại tính tình, tuỳ nền giáo dục, và tuỳ nguyên nhân tác động gây nên phản ứng. Một người không biết xao xuyến và không biết sợ hãi mới là người đáng ngại. Những cảm xúc xao xuyến và sợ hãi nơi các tông đồ chứng tỏ các Ngài rất là người. Chúa Giêsu trong vườn cây dầu cũng đã để lộ những cảm xúc như thế. Sự Chúa Giêsu và các tông đồ, cùng chia sẻ thân phận chung của con người là cho ta dễ gần gũi các Ngài hơn.

Hơn nữa, trong giờ phút chia ly, các tông đồ coi sự Thầy mình ra đi là một mất mát quá lớn, nên các Ngài xao xuyến và sợ hãi. Phản ứng như thế đâu có gì là xấu!

Vậy tại sao Chúa Giêsu bảo: “Các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”. Tôi nghĩ rằng: Với lời đó, Chúa Giêsu cho các tông đồ thấy: Chúa hiểu lòng tốt của họ là những người rất mến thương Chúa, rất gắn bó với Chúa. Ðồng thời cũng với những lời đó, Chúa trao cho họ niềm hy vọng, đó là sự Chúa Thánh Thần đến. Như vậy, lời bảo: “Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” đúng là một sự chia sẻ đầy tình nghĩa, đem lại an ủi và niềm cậy trông. Lời đó cũng bảo cho các tông đồ biết: Không nên để những cảm xúc xao xuyến và sợ hãi vượt quá mức độ lành mạnh của nó.

Thời nay, sự xao xuyến và sợ hãi quá mức đang là nguyên nhân của nhiều căn bệnh tâm thần. Vô số người đã chết vì những bệnh do xao xuyến và sợ hãi quá mức gây nên. Rất nhiều người vẫn nhìn nhau với tâm tư sợ hãi.

Trong một hoàn cảnh như thế, những người loan báo Tin Mừng cứu độ và giáo dục sẽ thấy trách nhiệm của mình là không đơn giản. Ðã hẵn, vấn đề sẽ không giải quyết được đơn thuần chỉ bằng những lời khuyên đạo đức. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy rằng: Khi đem lại cho ai một niềm hy vọng chan chứa tình thương xót của Chúa, qua những lời dịu hiền, nhất là qua chính bản thân ta có nét nhân ái của Chúa, thì vấn đề đã giải quyết được một phần đáng kể. Thiết tưởng đó cũng là một cách gieo rắc Tin Mừng cứu độ, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.

Lạy Chúa, xin cho con biết xao xuyến và sợ hãi những khi con thấy mình xa Chúa. Xin cũng thương giúp con biết đem hy vọng mới cho những ai đang hao mòn vì những xao xuyến và sợ hãi đủ thứ trong cuộc đời.

Chúa nhật 6 PS - C, Long Xuyên ngày 21/5/1989