Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

“Ðẹp Nhất Là Niềm Tin”

Trong thánh lễ ngày đầu xuân, tôi nhìn thấy trước mắt tôi rất nhiều vẻ đẹp. Những bông hoa đẹp, những quần áo đẹp, những cụ già đẹp, những người trẻ đẹp, những ánh mắt đẹp. Và rất đẹp là những trái tim, những tấm lòng. Nhưng đẹp nhất thiết tưởng chính là những niềm tin. Tôi muốn nói về niềm tin của ta vào Tình Yêu Thiên Chúa.

Niềm Tin này rất đẹp, bởi vì Tình Yêu Thiên Chúa vốn đã tuyệt vời. Tình Yêu này lại dành riêng cho từng người chúng ta. Ta được Chúa yêu thương. Ta đón nhận tình thương ấy bằng niềm tin. Ta tin Chúa thương ta. Tin là gắn bó, tin là phó thác cậy trông. Từ đó, trong niềm tin, ta đặt mình vào bàn tay Chúa, để cùng với Người, ta đi trong cuộc đời, để về kiếp sau một cách bình an. Ðó là một hạnh phúc ngọt ngào sâu thẳm, dù trong hoàn cảnh nào của người có đức tin sống động.

Tôi hay nhìn Tình Yêu Chúa như dòng thời gian. Một dòng thời gian tuy chỉ là một ngày, một năm thôi, cũng chỉ trải qua những khúc khác nhau. Có lúc là rạng đông, nhưng kế đó sẽ là trưa, là chiều, là tối, là đêm, để rồi lại tới rạng đông. Có lúc là mùa xuân, nhưng rồi phải có mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nóng lạnh đổi thay, mưa nắng thay đổi. Nhưng tất cả những khác biệt như thế trong dòng thời gian đều nhằm mục đích phát triển sự sống.

Tương tự cũng vậy, Tình yêu Chúa phát triển sự sống cứu độ trong ta không phải bằng những sự kiện đồng nhất, nhưng bằng cả một chuỗi dài những sự kiện khác biệt. Có những niềm vui chen lẫn những đau buồn. Có những đầy đủ và cũng có những thiếu thốn. Có những cái mạnh và cũng có những cái yếu. Có những cái thắng và cũng có những cái thua. Nhưng dù rất khác nhau, tất cả mọi sự xảy ra do tình yêu Chúa an bài sắp xếp, đều nhằm mục đích phát triển sự sống cứu độ cho mình và cho kẻ khác.

Chính vì thế mà nhờ đức tin, chúng ta biết nhìn thấy Chúa trong mọi sự, nhất là trong những thánh giá của đời mình. Trong đức tin, ta thấy biết bao ân huệ của Chúa trong đời ta, trong một năm qua. Và trong đức tin, ta nghe thấy Chúa đang gọi ta. Và trong đức tin, ta đang đáp lại Tình Yêu Chúa đã dành cho ta. Và trong đức tin, ta biết nhìn đồng bào ta bằng trái tim đầy nhân ái của Chúa cứu chuộc.

Ðức tin quả là tuyệt đẹp. Nó là chiếc chìa khoá mở cửa hạnh phúc. Ðúng như lời thánh nữ Isave đã nói với Ðức Mẹ: “Phúc cho Bà vì Bà đã tin”. Và đúng như lời Chúa Giêsu đã nhiều lần nói với những người đến với Chúa “Ðức tin đã cứu chữa con”.

Với ý thức đó, tôi xin thân ái cầu chúc anh chị em một đức tin đẹp như Phúc Âm muốn nói, để sang năm mới, anh chị em sẽ dùng đức tin ấy như chiếc chìa khoá để mở kho tàng hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho Hội Thánh và cho Quê Hương Việt Nam yêu quí.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xon tin Chúa thương yêu con. Con cảm tạ Chúa đến muôn đời.

Long Xuyên, Xuân Canh Ngọ 1990