Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Ðơn Ðộc

Như chúng ta đã biết: Chuyến đi của Ba Vua tìm đến Bêlem là một chuyến đi đầy vất vả, qua nhiều làng, nhiều tỉnh, nhiều nước. Chuyến đi ấy cũng là một chuyến đi đơn độc.

Ba Vua nghĩ là Ðấng Cứu thế đã sinh ra, nhưng xung quanh mình có ai chia sẻ ý nghĩ đó đâu! Các Ngài lên đường, lận đận đi tìm Ðấng Cứu thế, nhưng xung quanh mình có ai cùng lên đường với mình đâu!

Ba Vua càng cảm thấy đơn độc, khi đã qua những vùng có đông dân Israel là dân riêng Chúa, vốn đã từ ngàn xưa cầu mong gặp được Ðấng Cứu Thế, nhưng thấy họ nay vẫn mong chờ, chứ có tin theo Ba Vua đâu, có đi tìm Ðấng Cứu Thế như Ba Vua đâu!

Ba Vua càng cảm thấy đơn độc hơn nữa, khi thấy các Thầy Cả, các nhà thông thạo Kinh Thánh ở thành Giêrusalem, cũng không nghĩ rằng Chúa Cứu Thế đã sinh ra như Ba Vua đã nghĩ.

Nhất là Ba Vua đã cảm thấy đơn độc một cách ngỡ ngàng, khi đến cánh đồng Bêlem, bước vào hang đá, các Ngài thấy nơi Ðấng Cứu Thế sinh ra sao mà lạnh lẽo thế, sao mà tồi tệ thế!

Nhưng có một điều đã làm cho Ba Vua được an ủi và vững tin, đó là Ba Vua đã tận mắt thầy Ðấng Cứu Thế trước mặt mình, đang sống thân phận con người đơn độc, con người bị bỏ rơi, con ngời bi khinh chê, con người bị xua đuổi.

Ba Vua cũng cảm thấy được diễm phúc chia sẻ thân phận đó với Chúa Cứu Thế. Và các Ngài đã hiểu một cách thấm thía, không tình yêu nào cao đẹp bằng tình yêu như vậy, một tình yêu chia sẻ, một tình yêu cứu độ. Và các Ngài hiểu một cách xác tín điều này, là cái giá phải trả để cứu loài người, chính là chia sẻ thân phận đó vì tình yêu.

Gương Chúa Giêsu nơi hang đá, đó là một bài học đạo đức đã gây ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm hồn Ba Vua, đó là bài học giáo lý căn bản nhất đã thấm sâu vào lòng Ba Vua, để quyết định hướng đi của một đời còn lại của Ba Vua.

Từ giả Bêlem, Ba Vua đã trở về quê nhà, sống hoà mình với những ngời bị bỏ rơi, bị túng thiếu, bị khinh chê. Các Ngài đã sống như thế như một sứ mạng, như một ơn gọi, mặc dầu đơn độc.

Trên đây là mấy hình ảnh về Ba Vua trong tâm hồn tôi. Thiết tưởng đó là những hình ảnh đẹp. Tôi thấy những hình ảnh như thế vẫn sống động trong Hội Thánh nơi này, nơi nọ. Và xin nói một cách thành thực, những hình ảnh như thế cũng đang sống động ở chính nơi đây, tại cộng đoàn nhỏ bé nghèo nàn, xa xôi, hẻo lánh này.

Các người của Chúa đã mang niềm tin đơn độc, với thân phận con người đơn độc, hoà mình với cuộc sống những người đơn độc, vì tình yêu Chúa, vì tình yêu các linh hồn.

Sự đơn độc của Chúa Giêsu nơi hang đá Bêlem, sự đơn độc của Cúa Giêsu trên thánh gia vì tình yêu Chúa và tình yêu các linh hồn, là một con đường không vẻ vang, không được hoan hô tán tụng, không có những thành công bề ngoài, nhưng đó là con đường Chúa Giêsu đã đi để cứu chuộc nhân loại. Ba Vua đã chia sẻ con đường đó với Chúa Giêsu.

Xin Chúa giúp chúng ta biết quảng đại đi theo Chúa.

Lễ Ba Vua, Gò Quao ngày 8/12/1989