Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Cởi Mở Hoà Nhập
Có Phẩm Chất Nâng Lên

Ði từ đầu kênh, đến nhà thờ Hiệp Tâm này, tôi có cảm tưởng kênh Zérô của chúng ta có nhiều màu sắc: Có nhà thờ, có chùa chiền, có xóm người nam, có xóm người bắc.

Trong một môi trường đa dạng, có người thích sống khép kín, có người thích sống cởi mở. Mỗi người đều có lý do riêng của mình, do thành kiến, do kinh nghiệm, do tính tình.

Theo tôi nhận xét, thì đại đa số anh chị em đều muốn đi theo chiều hướng cởi mở, hoà nhập. Thiết tưởng đó chính là hướng của Phúc Âm, của Công đồng Vaticăng II, của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Sự cởi mở hoà nhập này được thực hiện bằng nhiều liên hệ tốt đẹp đối với nhau và nhiều tình cảm chân thành dành cho nhau.

Tình thân này trước hết là thái độ bên trong tâm hồn, biết nhìn người khác bằng con mắt hiền lành và khiêm tốn của người mang sự sống của Thiên Chúa trong mình. Thiên Chúa là tình yêu chan hoà. Con người có Thiên Chúa thực sự ở trong mình, sẽ nhìn người khác trong cái nhìn của Thiên Chúa là tình yêu.

Từ cái nhìn ấy sẽ hình thành thái độ đón nhận và cho đi. Ai cũng có thể là người thầy dạy ta, không về mặt này thì về mặt khác. Biết đón nhận, học hỏi những cái hay của người khác, biết kẻ khác ấy là ai, đó là một đặc điểm của tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”. Hơn nữa, làm cho người khác trở thành người có ích cho ta, bao giờ cũng tốt hơn là làm cho họ trở thành người có hại cho ta.

Sự cởi mở hoà nhập tôi đang nói là một cách phát huy đức ái. Nó có tính cách nâng lên. Có nghĩa là những liên hệ cởi mở hoà nhập của ta bao giờ cũng nhắm mục đích thăng tiến con người, và bao giờ cũng mang nội dung có khả năng nâng con người và đời sống con người lên về nhiều mặt.

Nói thế, không có nghĩa là ta dùng những liên hệ cởi mở để giảng đạo, để tuyên truyền tôn giáo. Một sự trọng kính yêu thương chân thành, một việc phục vụ vị tha, một thái độ nhân ái, một đời sống lương thiện hiền hoà, một lương tâm trách nhiệm. Một sự ngay lành trung tín, một cách đi đứng nói năng có lễ phép, có tự chế, đó là những vẻ đẹp. Tôi vẫn coi những vẻ đẹp như thế là những thứ phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa, vừa tầm tiếp thu của phần đông nhân loại, có khả năng thăng tiến con người, và cũng mang nhiều hạt giống Tin Mừng cứu độ.

Cơm ta ăn hôm nay là gạo của mùa trước. Cũng vậy, những hạt giống Tin Mừng cứu độ ta gieo trồng hôm nay sẽ được thu hoạch những năm sau này. Hiện tại đang chuyển biến, tương lai đang hướng tới năm 2000 là năm mà theo dự đoán sự cởi mở và hoà hợp sẽ tới đỉnh cao trên lịch sử nhân loại.

Xin Chúa Thánh Thần thương ban cho mỗi người chúng ta ơn biết gieo những hạt giống Tin Mừng cứu độ trên khắp mọi chặng đường cuộc sống của ta.

Lễ Thêm sức, Hiệp Tâm ngày 10/6/1987