Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Thế Hệ Mới, Cần Tông Ðồ Mới

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ: “Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật”.

Từ lời truyền đó, Hội Thánh đã không ngừng dạy ta về bổn phận phải đi loan báo Tin Mừng. Bổn phận này không phải của riêng hàng giám mục, mà là của mỗi người tín hữu. Theo Công Ðồng Vatican 2, loan báo Tin Mừng là bản chất của Hội Thánh. Nó là yêu cầu bức thiết trong mọi thời, mọi nơi. Nó là ơn gọi làm tông đồ, mà mọi người tín hữu phải đáp lại.

Mới rồi, ngày 27/11/1988, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2, trong sứ điệp gởi giới trẻ, sau khi nhắc lại lời Chúa truyền trước khi về trời “Hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật”, Ðức Thánh Cha đã đưa ra một hướng dẫn mới. Ngài viết: “Mỗi thế hệ mới, cần phải có tông đồ mới”.

Qua chỉ dẫn trên đây, Ðức Thánh Cha muốn kéo chú ý đến việc loan báo Tin Mừng, cần phải thích hợp với hoàn cảnh cụ thể từng thời điểm và từng nơi.

Thế hệ mới là lớp người, với lứa tuổi mới, với nền văn minh mới, với trình độ hiểu biết mới, với não trạng mới. Thế hệ mới là thời điểm mới, với những nguy cơ mới và với những thuận lợi mới. Hội Thánh có bổn phận phải loan báo Tin Mừng cho thế hệ mới này. Ðể việc đó được hữu hiệu, thì theo Ðức Thánh Cha nói, cần phải có tông đồ mới.

Tông đồ mới là ai?

Theo tôi, thì tông đồ mới sẽ là nhân sự mới, được chuẩn bị thích hợp cho thế hệ mới, hoặc sẽ là nhân sự cũ, nhưng có những hiểu biết nới, có não trạng mới, có cung cách mới và kế hoạch mới.

Ðể có thể hình dung được bộ mặt người tông đồ mới, thích hợp cho thế hệ mới hiện nay, Ðức Thánh Cha đã vạch rõ công tác của họ, là xây dựng một nền văn minh có 3 đặc điểm sau đây: Một là tình thương, hai là công lý, ba là hoà bình.

Nói cách khác, người tông đồ mới của thế hệ mới hiện nay sẽ loan báo Tin Mừng, bằng cách góp phần xây dựng một nền văn minh của tình thương, một nền văn minh của công lý, một nền văn minh của hoà bình.

Qua hướng dẫn trên đây của Ðức Thánh Cha, chúng ta thấy việc loan báo Tin Mừng thời nay đang được khuyến khích thể hiện, bằng đường lối xây dựng một nền văn minh xã hội, trong đó mọi người biết yêu thương nhau, biết kính trọng quyền lợi của nhau, biết sống hoà thuận với nhau.

Mỗi người tín hữu chúng ta có thể loan báo Tin Mừng bằng cách đó được không? Tôi quả quyết là có thể. Bởi vì, bất cứ ai trong chúng ta đều hiểu biết một cách tương đối đúng, thế nào là yêu thương nhau, thế nào là kính trọng quyền lợi của nhau, thế nào là sống hoà thuận với nhau. Bất cứ ai trong chúng ta cũng rất rành nguyên tắc đạo đức này: là điều gì ta muốn người khác làm cho ta, thì ta hãy cố gắng làm điều đó cho người khác. Còn điều nào ta không muốn người ta làm cho ta, thì ta đừng bao giờ làm điều đó cho ai cả.

Thiết tưởng con người biết sống yêu thương, công chính, hoà bình, đúng là con người văn minh. Và Ðức Kitô, gương mẫu đời sống như thế, chính là mô hình đổi mới.

Tới đây, mỗi ngời chúng ta hãy nhìn lại chính mình, xem bản thân ta có thuộc loại tông đồ mới không? Trái tim ta có văn minh, vì vắng bóng những ghen ghét hận thù, bất công, bất hoà không? Miệng lưỡi ta có văn minh, không nhơ nhớp nhớp những lời nói hành, nói xấu, bỏ vạ, cáo gian, gièm pha, khích động, gieo rắc ác cảm và chia rẽ không? Hành động và tính toán của ta có văn minh, vì nêu cao bác ái, công bình và hoà giải không? Ta có sống thân thiết với Ðức Kitô là gương mẫu tông đồ không?

Lạy Chúa, xin ban cho con luôn biết thao thức với nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Xin giúp gia đình con, xứ đạo con, giáo phận con, Hội Thánh Việt Nam của con trở thành những cộng đồng văn minh, sáng ngời Tình Thương, Công Lý và Hoà Bình.

Lễ Chúa Giêsu lên trời - C, tại Long Xuyên