Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Sáng danh Ðức Chúa Cha
và Ðức Chúa Con
và Ðức Chúa Thánh Thần...

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi, như nội dung kinh Tin Kính dạy. Từ niềm tin ấy, chúng ta thấy có bổn phận phải làm sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Bổn phận này được gợi ý bằng kinh Sáng Danh.

Khi đọc kinh Sáng Danh, không những ta ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi, mà ta còn muốn danh Người được sáng rạng khắp nơi. Ước muốn ấy thật sự chưa đạt được.

Hiện nay thế giới có trên 5 tỷ người, trong đó chỉ có 800 triệu là công giáo. Tính cách thiểu số ấy càng thấy rõ ở Á Châu và ở Việt Nam. Chúng ta đứng trong thiểu số. Ðó là sự thực. Nhưng có phải vì là công giáo dù là thiểu số mà ta thuộc số những người thực sự làm sáng danh Chúa không? Thưa không. Sự khiêm tốn khuyên ta không nên loại trừ khả năng có những người trong công giáo nhưng không làm sáng danh Chúa, và có những người ngoài công giáo lại làm sáng danh Chúa.

Ðọc Phúc Âm, ta thấy Chúa Giêsu nhiều lần đã chê trách một loại người có đạo quen thói giả hình bôi bác, đang khi đó Người lại khen mấy ông ngoại đạo. Về gương đức tin, có viên sĩ quan ngoại đạo. Về gương đức ái, có người Samaritanô tốt lành cũng là dân ngoại. Về gương biết ơn, có người phong cùi ngoại đạo được khỏi bệnh đã trở lại cám ơn Chúa. Ai dám nói là những người ngoại giáo ấy đã không làm sáng danh Chúa?

Nhiều khi chủ sự hoặc tham dự những cuộc lễ tôn giáo huy hoàng đông đảo, tôi hay nhớ lại lời sách tiên tri Isaia, để cảnh giác chính mình. Ðoạn đó thế này: “Muôn vàn hy lễ có ích lợi gì cho Ta chăng?... Các ngươi đừng tiếp tục hiến dâng cho Ta những lễ tế vô ích nữa. Ta ghê tởm mùi hương. Ta không chịu được các ngày đầu tháng, các ngày Sabbat, và các ngày lễ trọng khác. Những cuộc hội họp của các ngươi đều là gian ác. Tâm hồn Ta chán ghét những ngày trăng mới và các lễ trọng của các ngươi. Tất cả những thứ đó đã làm khổ Ta. Ta đã nhàm chán chịu đựng rồi. Và khi các ngươi giơ tay lên, thì Ta quay mặt đi. Khi các ngươi càng cầu nguyện, thì Ta càng không nhận lời. Vì tay các ngươi vấy đầy máu. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa. Ðừng làm điều xấu nữa. Hãy làm điều lành. Hãy tìm kiếm công lý. Hãy cứu giúp những kẻ bị áp bức. Hãy xét xử công bình cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa” (Is. 1,10-17).

Qua lời Kinh Thánh trên đây, ta thấy có nhiều việc coi như rất là sáng danh Chúa, nhưng lại bị Chúa ghê tởm. Bởi vì những việc ấy thiếu nội dung bác ái, không mến Chúa yêu người thực sự.

Ðể biết làm sáng danh Chúa, thiết tưởng ta nên lui tới nhiều hơn với Chúa Giêsu. Hãy năng suy gẫm Phúc Âm. Hãy năng cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và trước tượng Chúa chịu đóng đinh. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, Chúa Giêsu vẫn làm sáng danh Thiên Chúa bằng việc tế lễ chính cuộc sống của Người, bằng sự hiền lành khiêm tốn và nhân ái của bản thân Người. Nếu có sự sống Chúa Kitô trong mình, ta sẽ thấy được phần nào Chúa Cha là Cha giàu lòng thương xót. Chúa Con cứu độ loài người. Và Chúa Thánh Thần là tình yêu an ủi. Từ những chân lý sống động ấy, ta sẽ thấy cần phải làm gì để danh Chúa được ngợi khen khắp nơi, nhất là nơi những người ngoài công giáo.

Lễ Chúa Ba Ngôi - C, Long Xuyên ngày 11/6/1989