Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Bình An Tâm Hồn

Bài Phúc Âm lễ hôm nay tương đối vắn (lễ Trái Tim), nhưng là một bài học dài, rất hữu ích cho mọi người có đạo thuộc mọi tuổi trong mọi hoàn cảnh. Ðó là bài học về sự bình an tâm hồn.

Bình an tâm hồn là điều ai cũng mong muốn. Sự bình an thanh thản của tâm hồn ví như bầu trời đẹp, như không khí trong lành, như luồng gió thơm mát đem lại cho con người một thứ hạnh phúc nội tâm êm đềm ngọt ngào đầy sức sống thanh cao.

Ðể tâm hồn được bình an thanh thản, người ta phải làm gì? Ta hãy nghe lời Chúa Giêsu dạy: Con hãy học với Cha sự hiền lành và khiêm nhường, rồi tâm hồn con sẽ được bình an thanh thản.

Bài học chỉ gồm mấy lời đó thôi. Bài học này do chính Chúa dạy, nên chắc chắn là đúng. Nhưng trên thực tế, ta sẽ học với Chúa về sự hiền lành khiêm nhường thế nào đây? Có phải cứ học thuộc lòng bài Phúc Âm hôm nay là tức khắc có sự bình an thanh thản tâm hồn không? Thưa không, theo tôi thấy thì chủ yếu việc học với Chúa là phải gặp chính Chúa, là phải sốt sắng cầu xin Chúa với tinh thần thống hối, và phải để Chúa chia sẻ sang ta sự sống và tâm tư của Người. Tôi thí dụ: Giờ phút này là giờ ta đến học với Chúa về đức hiền lành và khiêm nhường, thì việc thứ nhất mà ta làm trong giờ học này là phải thực sự gặp Chúa. Cụ thể gặp Chúa với con mắt đức tin ta nhìn Chúa trong nhà chầu và trên bàn thờ, thầm nói với Người lời tin ở Người, lời trông cậy ở Người, lời mến thương gắn bó đối với Người, lời cảm tạ ngợi khen Người. Thực sự gặp Chúa như vậy với tất cả tấm lòng cung kính hiếu thảo.

Tiếp đó là việc thứ hai ta làm, đó là cầu xin. Ta khiêm tốn nhận biết mình yếu đuối, hèn mọn, tội lỗi, hết lòng ăn năn sám hối những gì sai phạm đến đức hiền lành và khiêm tốn. Trong nhận thức ấy, ta cầu xin ơn Chúa giúp đỡ. Cầu xin không phải là nhờ công phúc riêng mình, mà nhờ công phúc và lòng thương xót của Chúa. Cầu xin với ý hướng làm sáng danh Chúa, chứ không mảy may có hậu ý làm sáng danh mình.

Rồi việc thứ ba sẽ làm là lắng nghe ý Chúa soi sáng lương tâm, cố gắng sống và làm những gì Chúa muốn. Cứ như vậy trái tim ta sẽ dần dần có sự sống và tinh thần của Chúa Giêsu, dần dần sẽ được thêm ơn Chúa Thánh Thần, dần dần sẽ trở nên hiền từ và khiêm nhường giống Chúa Giêsu. Nhờ đó mà tâm hồn ta sẽ được bình an thanh thản.

Việc học với Chúa như tôi vừa nói là việc ta đến với Chúa để được Chúa cải hoá bản thân ta, là việc ta cầu xin Chúa để được Chúa đổi mới con người của ta. Cải hoá bản thân, đổi mới con người là việc không dễ. Nó đòi rất nhiều thiện chí, rất nhiều cố gắng, rất nhiều thời giờ. Có nghĩa là ta phải sẵn sàng chấp nhận nhiều từ bỏ và biết dành ra nhiều thời giờ để đến với Chúa.

Nỗi bất hạnh lớn của con người là sống với một tâm hồn không được bình an thanh thản. Nhưng nỗi bất hạnh sẽ lớn lao hơn nếu người ta có trước mắt một tình thương vô cùng bình an bền vững, sẵn sàng che chở mà mình lại không biết tựa nương do thiếu hiền lành và khiêm nhường.

Không ai trong chúng ta lại muốn làm người bất hạnh. Ai cũng muốn có hạnh phúc, có bình an thanh thản trong tâm hồn. Thế thì ta hãy làm như Chúa Giêsu dạy, đó là hãy học với Người sự hiền lành và khiêm nhường. Thầy dạy ta là chính Chúa. Ơn Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới ta nếu ta đến với Chúa, nếu ta tin Chúa, nếu ta cậy trông Chúa, nếu ta cầu xin Chúa.

Trong tâm tình như vậy, giờ đây chúng ta chuẩn bị tuyên xưng niềm tin để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Amen.

Lễ Trái Tim Chúa Giêsu, Long Xuyên ngày 28/6/1987