Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Hội Thánh Là Hiệp Thông

Lễ chiều thứ năm Tuần Thánh được gọi là lễ tưởng niệm bữa tiệc ly. Bởi vì, đây là bữa tối sau cùng của Chúa Cứu Thế trước phút chia ly. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, Chúa Giêsu sẽ bước vào cuộc khổ nạn.

Trong bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu đã quy tụ tất cả các môn đệ lại chung quanh, Người coi nhóm nhỏ này như mô hình của Hội Thánh tương lai. Mô hình này là thế nào?

Căn cứ vào lời Chúa nói và các việc Chúa làm trong bữa tiệc ly, tôi thấy mô hình Hội Thánh có đặc tính nổi bật là hiệp thông, và theo đó có thể nói: Hội Thánh là hiệp thông.

Trước hết là hiệp thông với Thiên Chúa. Chúa Cứu Thế khẳng định: “Cha là cây nho, chúng con là cành. Cành nào kết hợp với cây sẽ trổ hoa sinh trái. Cành nào tách rời khỏi cây sẽ phải héo tàn”. Ngoài sự hiệp thông với Chúa, người Hội Thánh còn phải hiệp thông với tha nhân. Chúa phán: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Cha, là các con thương yêu nhau”.

Ðể giúp xây dựng sự hiệp thông một cách cụ thể, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục. Thánh lễ là lễ hiệp thông. Kẻ dự lễ và kẻ rước lễ phải có tinh thần hiệp thông với Chúa và với tha nhân, cũng như các linh mục phải là những thừa tác viên tích cực của sự hiệp thông.

Một cách rất tốt để xây dựng hiệp thông đó là phục vụ bằng những việc làm cụ thể vị tha khiêm tốn. Chúa dạy điều đó qua việc Chúa hạ mình xuống rửa chân cho các tông đồ. Thiếu khiêm tốn cũng như thiếu bác ái cởi mở sẽ không thể xây dựng hiệp thông được.

Hội Thánh là hiệp thông. Người của Hội Thánh là người sống tinh thần hiệp thông và xây dựng sự hiệp thông. Khi đem mô hình vừa nói dọi vào các cộng đoàn công giáo, các gia đình công giáo, các người công giáo, tôi thấy có nơi thực hiện đúng, nhưng cũng có nhiều nơi chưa thực hiện đúng. Vẫn còn nhiều người không lo rửa chân cho người khác theo gương Chúa, mà chỉ lo bôi nhọ những ai hơn mình. Vẫn còn nhiều người hẹp hòi, khi hoạt động tôn giáo hay nghĩ đến việc bảo vệ và phát huy tư lợi hơn là nghĩ đến bổn phận phải sống và phát huy tinh thần hiệp thông một cách quảng đại, khiêm tốn và tế nhị. Vẫn còn nhiều người chưa hiểu, sự hiệp thông tích cực với các vị chủ chăn của họ đạo mình và của giáo phận mình là một bổn phận quan trọng thế nào.

Lúc này đây, trong nhà thờ này, chúng ta rất đông, thấy nhau, bên nhau. Ðó là hình ảnh bề ngoài của Hội Thánh. Ta đừng quên xem xét lại tinh thần Hội Thánh của ta. Hội Thánh là hiệp thông với Chúa. Vậy, ta có thực sự nhìn lên Chúa không. Hội Thánh là hiệp thông với tha nhân. Vậy, ta có thực sự nhìn người khác với tấm lòng khiêm tốn cởi mở bác ái tế nhị không. Trong 3 ngày Tuần Thánh này, tôi mong anh chị em để ý đặc biệt hơn tinh thần hiệp thông. Không những suy nghĩ về sứ mạng của Hội Thánh là hiệp thông, mà còn cố gắng đem thực hiện những suy nghĩ đó bằng những việc làm cụ thể.

Lạy Chúa Giêsu, con xin hiệp thông với tinh thần của Chúa. Xin Chúa luôn ở với con, để sự sống của Chúa trong con sẽ giúp con xây dựng Hội Thánh Chúa, một Hội Thánh hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhân loại. Amen.

Thứ Năm Tuần Thánh, Long Xuyên ngày 16/4/1987