Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Nhà Có Ðức Mẹ Là Nhà Có Phúc

Từ sáng đến giờ, tôi được hạnh phúc ở giữa anh chị em. Tôi đã thấy tận mắt cuộc sống của anh chị em. Ðúng như tôi đã nghe. Nói chung, đây là một cuộc sống nghèo, cuộc sống thấp, một cuộc sống thiếu nhiều điều kiện vật chất và tinh thần, thiếu đến cả những điều kiện tâm lý và xã hội cần thiết để ước vọng đổi mới cuộc sống có thể thực hiện được một cách mau lẹ.

Tuy nhiên, nếu tôi không lầm, thì anh chị em ở đây vốn giữ được toàn vẹn lòng kính mến Ðức Mẹ, vẫn nhìn Ðức Mẹ là “Mẹ nhân lành làm cho chúng ta được sống, được vui, được cậy”. Anh chi em đã nghĩ đúng, bởi vì sự gắn bó với Ðức Mẹ vốn là một sức mạnh thiêng liêng có giá trị nâng đỡ cuộc đời của chúng ta. Ðó là một sự thực mà bài Phúc Âm của thánh lễ hôm nay đã nói lên.

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại chuyện phép lạ ở tiệc cưới Cana. Chuyện đó cho ta thấy: Nhà có Ðức Mẹ là nhà có phúc.

Nhưng tôi không nghĩ rằng: Nhà nào có Ðức Mẹ sẽ được phúc có rượu ngon, giống hệt như nhà tiệc cưới Cana. Bởi vì theo tôi, thì món quà có ý nghĩa mà Chúa và Ðức Mẹ đã tặng, làm cho gia đình tiệc cưới Cana được hạnh phúc, không phải là những hũ rượu, mà chính là ơn thánh giúp cho đôi tân hôn và bà con thân thuộc hai họ đàng trai đàng gái được thông cảm nhau, được vui vẻ hoà thuận với nhau, được yêu thương nhau, và sau cùng, được ơn tin mến Chúa hơn.

Biến nước thành rượu, đó chỉ là một việc bề ngoài khác thường gây nên chấn động tâm lý, chuẩn bị một việc biến đổi bên trong tâm hồn. Việc biến đổi bên trong tâm hồn mới thực là chủ yếu. Chúa biến đổi những liên hệ lạc như nước lã, thành những tình thương tin cậy nồng nàn như rượu tốt. Chúa biến đổi những mơ ước tầm thường như nước sông, thành những lý tưởng chọn lọc như những thứ rượu quí. Chúa rót vào trái tim con người ơn thánh đức tin, đức cậy, đức mến. Phúc âm nói là nhiều người dự tiệc cưới Cana đã được đổi mới tân hồn. Cái phúc của nhà tiệc cưới Cana có Ðức Mẹ là như thế.

Còn gia đình của anh chị em thì sao?

Có 2 câu hỏi nên đặt ra: Một là nhà anh chị em có Ðức Mẹ, nghĩa là có chưng ảnh tượng Ðức Mẹ, nhưng hằng ngày anh chị em có thân thiết với Ðức Mẹ như gia đình tiệc cưới Cana không? Hai là anh chị em có biết vâng lời Chúa, là các việc theo thánh ý Chúa, giống như các người trong gia đình Cana không? Nếu họ đã không vâng lời làm theo lời Chúa là múc nước đổ vào chum, thì chắc Chúa đã không làm phép lạ đem hạnh phúc lại cho gia đình họ.

Mỗi gia đình chúng ta, cũng như mỗi người chúng ta, hãy xét mình theo 2 câu hỏi đó.

Càng xét mình, ta càng thấy mình thiếu sót. Xin Ðức Mẹ tha thứ cho các con cái yếu đuối của Người. Chính cùng với sự yếu đuối của mình, và với sự khiêm tốn nhận biết mình yếu đuối, mà ta hãy đến với Ðức Mẹ hằng ngày. Ban sáng đọc một vài kinh kính Ðức Mẹ. Ban chiều lần chuỗi kính Ðức Mẹ. Trung tín với Ðức Mẹ, ta sẽ cảm nhận được sự giúp đữ của Ðức Mẹ, và ta sẽ thấy: Người có Ðức mẹ là Người có phúc. Cái phúc có thể không đến với ta như ta muốn và lúc ta muốn, bởi vì chưa phải là giờ của Chúa, nhưng nó sẽ đến trong giờ của Chúa.

Tân Hội (CN 2 - C), ngày 14/01/1989