Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Tuyên Xưng Ðức Tin
Một Cách Trong Sáng

Người tin mến Chúa coi việc tuyên xưng đức tin là một bổn phận, một quyền lợi, một danh dự, một việc đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa.

Thiết tưởng thánh Phêrô cũng đã nghĩ như vậy, khi ngài tuyên xưng niềm tin của mình: “Thưa Thầy, Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.

Thế nhưng, theo như Phúc Âm hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu khi vừa nghe lời tuyên xưng đó, đã cấm thánh Phêrô và các tông đồ khác không được nói điều ấy với ai lúc bấy giờ. Chúa cho biết: Người sẽ bị nhiều đau khổ. Rồi Chúa lại nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”.

Suy gẫm những lời Chúa dạy trên đây, tôi thấy trước hết Chúa muốn các môn đệ Chúa phải khôn ngoan, biết lựa chọn thời điểm thuận lợi để nói lên lời tuyên xưng đức tin. Có thời điểm nên nói, có thời điểm nên thinh lặng đợi chờ.

Ngoài ra, Chúa muốn người tuyên xưng đức tin phải thực sự trong sáng. Trong sáng có nghĩa là qua con người và cuộc sống của họ, thế gian có thể nhìn thấy Chúa Kitô mà họ tuyên xưng, một Chúa Kitô từ bỏ mình, vác thánh giá vì yêu thương. Tuyên xưng niềm tin vào Ðức Kitô là nên giống Chúa Kitô, đó là cách tuyên xưng trong sáng nhất.

Chính Chúa Kitô đã làm chứng mình là Con Thiên Chúa, không phải chỉ bằng lời nói khẳng định, mà nhất là bằng cách biểu hiện bản tính Thiên Chúa là tình thương vô cùng cao cả dưới mọi hình thức. Từ trời xuống thế, từ Bêlem đến Calvariô. Tất cả đều nói lên thái độ từ bỏ mình, để chia sẻ thân phận con người, chỉ vì mục đích cứu độ con người, để con người nhận ra tình thương cứu độ của Chúa.

Thấu triệt lời Chúa Kitô và theo gương Ngài, các tông đồ đã tuyên xưng đức tin một cách rất trong sáng. Nhìn thấy các ngài là như thể nhìn thấy hình ảnh Ðức Kitô. Trí khôn các ngài trong sáng và trái tim các ngài trong sáng. Dù vui dù buồn, dù được kính trọng, dù bị khinh chê bắt bớ, các ngài luôn chiếu sáng sự hiền từ khiêm tốn đầy nhân ái chân thành, tha thiết với chân lý và tình thương. Ðể có được sự trong sáng như thế, các ngài đã phải từ bỏ mình nhiều lắm, và đã để cho các thánh giá thanh luyện các ngài.

Các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã tuyên xưng đức tin một cách trong sáng như Chúa Kitô đã dạy. Trước khi từ bỏ mạng sống vì Chúa, các ngài đã từ bỏ những gì cản trở sự sống Chúa Kitô trong các ngài. Bản thân các ngài chiếu sáng tình mến Chúa yêu người như những ngôi sao sinh nhật loan báo sự bình an của Chúa.

Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta thường nghĩ đến việc tuyên xưng đức tin bằng lời nói và các sinh hoạt tổ chức tôn giáo. Nghĩ thế là phải. Nhưng cần phải nghĩ nhiều hơn đến việc tuyên xưng đức tin bằng sự trong sáng của những người có đức tin và truyền bá đức tin. Trong sáng ở sự biết cố gắng từ bỏ tội lỗi và các tính mê nết xấu. Trong sáng ở sự vác thánh giá hằng ngày là lo chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, xã hội và Giáo Hội.

Thế giới hiện nay có thể gọi là một thị trường lớn của đủ mọi thứ niềm tin. Tôn giáo nào cũng có niềm tin riêng. Chủ thuyết nào cũng có niềm tin riêng. Phong trào nào cũng có niềm tin riêng. Tình yêu nào cũng có niềm tin riêng. Mê tín nào cũng có niềm tin riêng. Niềm tin nào cũng có người ca ngợi, bênh vực và truyền bá.

Trong một tình hình như vậy, sự tuyên xưng đức tin của ta vào Thiên Chúa phải thực sự rất trong sáng, từ lời nói đến nội dung, từ tổ chức đến con người, từ thái độ bề ngoài đến trí khôn và trái tim bên trong. Ðừng để sự tuyên xưng đức tin của ta bị tục hoá, kẻo rồi sẽ mất đi sức mạnh thiêng liêng chẳng gây được ảnh hưởng nào tốt nơi các đồng bào ngoài tôn giáo.

Lạy Chúa cứu chuộc con, đại đa số nhân loại, nhất là ở Châu Á và ở Việt Nam đều là những người ngoài Công Giáo. Họ không vào Hội Thánh Công Giáo, phải chăng vì chúng con thiếu trong sáng. Xin thương giúp chúng con biết làm hết sức mình để chúng con nên trong sáng theo ý muốn của Chúa.

(Chúa Nhật XII / C) Long Xuyên, ngày 18/6/1989