Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Những Lời Nhắn Nhủ

Vì thời gian vắn vỏi, sức khỏe của tôi không tốt, nhất là vì tôi chắc chắn rằng tôi rất ít có dịp gặp anh chị em, nên trong mấy phút quí báu này, tôi muốn nhắn nhủ anh chị em vài điều cần thiết. Tôi nói vắn gọn, đơn sơ, dễ hiểu, dễ nhớ.

 Ðiều thứ nhất tôi muốn nhắn nhủ anh chị em là hãy năng trung thành với việc cầu nguyện hằng ngày

Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa bằng niềm tin cậy mến. Ta gặp gỡ Chúa như vậy mỗi ngày, hoặc chung ở nhà thờ, hoặc chung ở gia đình, hoặc riêng tư một mình. Ðừng bỏ cầu nguyện ngày nào. Suốt đời thánh Gioan Baotixita đã rao giảng hai điều này: Hãy ăn năn sám hối và hãy tin vào Phúc Âm. Chúa Cứu Thế cũng đã nhấn mạnh hai điều ấy. Tôi thấy hai điều đó là hết sức cần. Nên tôi khuyên anh chị em hằng ngày hãy cầu xin Chúa ban cho mình và những kẻ thuộc về mình được sự sám hối và ơn trung thành với đức tin.

 Ðiều thứ hai tôi muốn nhắn nhủ anh chị em là hãy tích cực sống công bình bác ái

Tôi nhận thấy nhiều họ đạo có vẻ sầm uất, kinh lễ đông đảo, giáo lý rất thuộc, nhưng bác ái công bình thì không quan tâm đủ. Sống đạo như thế là không đúng. Bởi vì căn bản của đạo là công bình bác ái. Vì thế, ta hãy cố gắng tránh mọi việc làm, lời nói, thái độ, tư tưởng nào gây hại cho kẻ khác. Ðồng thời hãy tích cực làm cho kẻ khác được bớt khổ đau, thêm được hạnh phúc.

Nói đến công bình bác ái, tôi cũng nghĩ đến việc phải bài trừ những tệ đoan xã hội như thói say sưa, cờ bạc, nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, vv... Những tệ đoan xã hội như vậy, nếu không được khắc phục, sẽ làm hư hỏng nhiều thế hệ.

 Ðiều thứ ba tôi muốn nhắn nhủ là hãy phấn đấu nâng cao đời sống lên

Theo tôi thấy thì kẻ thù nguy hại hiện nay đang phá chúng ta về mọi mặt, đó là sự nghèo túng và lạc hậu. Nghèo túng và lạc hậu không phải là tội. Nhưng nếu tình trạng như vậy kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống về nhiều mặt, kể cả mặt đạo đức. Vì thế phải coi việc nâng cao đời sống như một bổn phận tôn giáo. Trong mục đích ấy, chúng ta nên đẩy mạnh việc phát triển kinh tế gia đình và tích cực nâng cao việc học hành lên. Hiện giờ và trong tương lai, muốn có khả năng phục vụ, con người ta cần phải có nhiều học thức. Càng học nhiều, học sâu, học rộng, học cao, càng có khả năng phục vụ, càng có khả năng sống có ích cho xã hội và Hội Thánh. Tôi vẫn nghĩ rằng: Muốn nên người hữu ích, ta phải có cái dũng, có cái đức, và cũng phải có cái trí nữa.

Trên đây là những điều nhắn nhủ đơn sơ, cần thiết tôi gởi lại anh chị em. Tôi nói ít, nhưng anh chị em hiểu nhiều. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi chỉ là một dụng cụ yếu đuối. Tôi cũng như anh chị em, luôn tin cậy phó thác nơi Chúa. Chúa là Cha nhân lành. Cha thì thương con. Con thì tin cậy phó thác nơi Cha. Tôi tin Chúa là Cha nhân lành, sẽ chẳng bỏ những con cái cậy tin Ngài. Chúa sẽ ở với con cái mình cho đến tận thế. Tôi tin ở Chúa. Tôi cậy ở Chúa. Tôi phó thác nơi Chúa. Amen.

Núi Tượng, ngày 25/12/1986