Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Việc Lành Làm Chung

Tối hôm qua, khi tôi đi lại một mình trong phòng, tôi nghe thấy nhiều tiếng đọc kinh vọng tới từ những gia đình xung quanh nhà thờ này. Tôi lắng nghe, và tôi nhận ra đó là kinh chuỗi Mân Côi. Tự nhiên tôi cảm thấy vui. Và rồi tôi cũng bắt đầu lần chuỗi của tôi, hiệp ý thông công với tất cả anh chị em trong họ đạo đang đọc kinh tối tại các gia đình. Lúc ấy, tôi không nhìn thấy anh chị em. Anh chị em cũng chẳng nhìn thấy tôi. Nhưng sự cùng đọc kinh với nhau trong một tinh thần hiệp thông đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh chị em hơn, thương mến anh chị em hơn và đồng thời cũng cảm thấy ý thức về Hội Thánh một cách sống động hơn.

Sự tôi cảm nghiệm trên đây càng giúp cho tôi thấy rõ chân lý này là: Một việc lành mà làm chung với nhau thì tốt hơn là làm riêng lẻ. Từ xưa lắm, tôi nhớ thánh Inhaxiô thành Antiôkia cũng đã khuyên điều ấy với những lời rất mạnh mẽ. Ðại khái Ngài nói: Chỉ khi nào chúng con làm việc lành chung với nhau thì mới thực sự là tốt, chứ làm riêng lẻ thì không tốt đâu. Làm chung là làm trong tinh thần hiệp nhất. Làm riêng lẻ là làm trong tinh thần hoặc là chia rẽ, hoặc là bất cần người khác. Lời khuyên trên đây đã có lúc tôi đã không quan tâm nhiều lắm. Nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy lời khuyên ấy rất cần cho đời sống xã hội và tôn giáo.

Thực vậy, con người có tính xã hội. Nó sống trong xã hội, sống với xã hội và sống nhờ xã hội. Phải nương tựa vào nhau, phải hiệp thông với nhau, đó là luật để sống và để phát huy.

Chúng ta giữ đạo, đã thấy cái tính xã hội ấy được Phúc Âm nhấn mạnh và nâng lên. Chúa Giêsu đã dạy: “Khi hai ba người chúng con hợp nhau cầu nguyện, thì Cha ở giữa chúng con”. Có nghĩa là Chúa khuyến khích sự làm việc lành chung với nhau. Phúc Âm cũng dạy: “Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời”. Có nghĩa là Chúa chúc lành cho những trái tim biết cùng nhau nhìn về một hướng tốt lành. Ðể giáo dục những người tin Chúa, Chúa đã lập ra Hội Thánh. Hội Thánh có những điều kiện thuận lợi giúp cho ta làm việc lành chung với nhau. Sự làm việc lành chung với nhau là một cách rèn luyện đức ái và đức khiêm nhường, nó cũng là một cách tốt để sống mầu nhiệm “Các thánh cùng thông công”. Thí dụ lúc này ta đang dâng lễ. Tôi biết mình hèn mọn bất xứng, nhưng tôi làm việc lành này, thông hiệp với đức tin của toàn thể Hội Thánh, tôi thông hiệp với công phúc bao la của Chúa Cứu Thế, của Ðức Mẹ và của Hội Thánh trên trời, dưới đất và trong luyện ngục, tôi thông hiệp với lòng sốt sắng nhiệt tình của mọi người trong họ đạo này, như thế tôi làm việc lành này không riêng lẻ, mà làm chung, và vì làm chung, nên một việc lành được thêm lành hơn, một việc tốt được thêm tốt hơn.

Hãy biết làm việc lành chung với nhau. Trong gia đình, trong họ đạo, trong địa phương có biết bao nhiêu việc lành nên làm và phải làm. Ta có năng làm được việc lành nào thì hãy tích cực làm, và sẵn sàng đón nhận sự cộng tác của những người khác. Người khác có khả năng làm được việc lành nào, thì ta hãy mừng cho họ và nâng đỡ họ.

Xin Chúa Thánh Thần là tình yêu Thiên Chúa nối kết chúng ta lại, trong một tinh thần bình an và hiệp nhất, để chúng ta phụng sự Chúa và phục vụ Tổ Quốc một cách hữu hiệu và tốt đẹp nhất.

Lễ Thêm sức, Phú An ngày 9/10/1986