Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Nghe Lời Chúa

Trong lễ hôm nay, trước bài Phúc Âm, cộng đoàn đã đứng lên đọc một câu Kinh Thánh quen thuộc như một câu châm ngôn: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra”.

Tiếp đó là bài Phúc Âm đưa ra hình ảnh một Maria Madalêna ngồi nghe Lời Chúa. Ðây là một hình ảnh rất có ý nghĩa.

Ðể hiểu Lời Chúa và sống Lời Chúa, nhiều khi ta dồn sức vào việc đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, thuộc lòng Kinh Thánh, phân tích Kinh Thánh. Những việc đó là hữu ích, nhưng thiết tưởng không đầy đủ. Bởi vì ma quỉ có thể làm những việc đó hay hơn ta, nhưng không vì thế mà Lời Chúa trở thành lương thực cho chúng.

Tôi nghĩ việc quan trọng không bao giờ nên bỏ, nếu muốn hiểu Lời Chúa, là hãy ở bên Chúa. Phúc Âm nói: “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Chúa”.

Không những Maria đã nghe Lời Chúa với thái độ khiêm tốn khó nghèo, tin tưởng và yêu mến, mà còn trong vị trí “ngồi bên chân Chúa”. Maria gặp Chúa, nhìn ngắm Chúa, cảm nghiệm được tình cảm và sức sống của Chúa qua từng Lời Chúa nói với mình. Lúc đó, Lời Chúa được Maria hiểu vừa bằng lý trí, vừa bằng trái tim, vừa bằng tinh thần, vừa bằng trực giác.

Kinh nghiệm cho thấy, khi hai người thương nhau tha thiết, họ có thể đọc được những tín hiệu thầm kín nhất của nhau, trong ánh mắt nhìn nhau. Họ có thể nắm bắt được lý tưởng sâu xa nhất của nhau trong những thái độ rất tầm thường đối xử với nhau. Họ có thể thấy được những vết thương lòng sâu lắng nhất trong những lời nhẹ nhàng gửi cho nhau. Ðúng là trái tim có những hiểu biết mà trí khôn đơn thuần không hiểu biết được.

Thiết tưởng trái tim cũng giữ một vai trò quan trọng không kém trong việc tìm hiểu Lời Chúa.

Tìm hiểu Lời Chúa là tìm hiểu chính Chúa. Mà Chúa đã nói rõ là Chúa sẽ chỉ mạc khải mình cho những kẻ bé mọn đơn sơ. Hãy nhìn vào hình ảnh Maria Madalêna ngồi bên chân Chúa, ta sẽ dễ hiểu được ta phải bé mọn đơn sơ thế nào, để các Lời Chúa trở thành những mạc khải thực sự cho ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chính Chúa là lời của Thiên Chúa. Xin Chúa ngự vào lòng con và ở lại mãi trong con, để luôn đổi mới con người con.

(CN XVI TN / C) Long Xuyên ngày 9/7/1989