Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Tốt Ðời Ðẹp Ðạo

Ðêm rồi tôi ở Hoà hưng. Nhiều người trong đó đã xin tôi 8 giờ sáng hãy xuống đò đi Rạch Giá. Nhưng tôi đã bỏ Hoà Hưng lúc 6 giờ sáng nay. Sở dĩ tôi đã bỏ Hoà hưng sớm như vậy, là vì tôi nghĩ đến anh chị em, tôi muốn lễ chiều nay ở Thổ Sơn này được bảo đảm.

Như anh chị em quá biết, đường từ Hoà hưng đến Thổ Sơn không xa lắm, nhưng tôi lo sợ có những bất ngờ làm cho chuyến đi bị trục trặc. Một là thời tiết mưa gió bất ngờ, hai là đó ghe xe cộ dễ bị hư hỏng bất ngờ, ba là sức khoẻ của tôi dễ xấu đi bất ngờ. Cái bất ngờ nào như thế cũng có thể xảy ra. Và nếu xảy ra, thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc lễ chiều nay tại đây, và các lễ đang được chuẩn bị ở nhiều địa điểm khác.

Tôi tâm sự với anh chị em những điều trên đây, là để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những lo nghĩ chung về lợi ích chung.

Lợi ích chung tôi muốn nói ở đây là vấn đề tốt đời đẹp đạo. Tốt đời đẹp đạo là tuân thủ đồng thời cả luật đạo lẫn luật đời. Tốt đời đẹp đạo là phát huy đồng thời cả hai lợi ích đời và đạo. Tốt đời đẹp đạo là xây dựng được những liên hệ tốt giữa đời và đạo. Tốt đời đẹp đạo là có được sự gần gũi, thông cảm và tin tưởng lẫn nhau giữa những người vô tín ngưỡng với những người có tín ngưỡng.

Trên lý thuyết, tôi coi vấn đề tốt đời đẹp đạo là một đòi hỏi quan trọng của đức ái Phúc Âm. Trên thực tế, tôi thấy tốt đời đẹp đạo là một điều kiện cần để các sinh hoạt tôn giáo được tốt, và tâm hồn người có đạo được an tâm thanh thản.

Tốt đời đẹp đạo là một lý tưởng đẹp, nhưng không dễ thực hiện. Phải rất khiêm tốn, phải rất tế nhị, phải rất bén nhạy, phải rất quảng đại, phải rất khôn ngoan sáng suốt. Riêng tôi, tôi thấy điều quan trọng hơn hết là lòng yêu thương chân thành.

Ðối với ai cũng vậy, hễ ta có lòng thương yêu chân thành, thì thái độ đối xử tốt sẽ tự phát, tự nhiên. Bằng nếu trong lòng đầy hằn học, khinh ghét, hoặc vẫn nuôi thành kiến xấu, thì thái độ bề ngoài dù có vẻ tốt, cũng sẽ chỉ là hình thức mà thôi. Hình thức tốt bề ngoài, có thể đủ cho đời sống xã hội, nhưng không đủ cho lương tâm đạo đức trước mặt Chúa. Muốn đổi mới lòng ta, thay thế ác cảm bằng thiện cảm, thay thế ích kỷ bằng quảng đại, thay thế kiêu căng bằng khiêm tốn, ta nên sống theo gương Ðức Mẹ.

Xưa Ðức Mẹ đã nói lời “Xin Vâng” với nhận thức rất khiêm tốn về mình, với tình thương bao la, đối với nhân loại, với lòng biết ơn vô tận đối với Thiên Chúa. Lời “Xin Vâng” ấy đã mở rộng lòng Ðức Mẹ để đón Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Suốt đời, Ðức Mẹ đã sống lời “Xin Vâng” ấy. Và Thiên Chúa là tình yêu đã làm cho trái tim Ðức Mẹ trở nên một tình thương dịu hiền và khiêm nhường giống như trái tim Chúa Giêsu, mở rộng cửa cho mọi người.

Mỗi ngày, Chúa cũng thường soi sáng thúc giục ta hãy có những ý nghĩ tốt về người khác, hãy có những phán đoán công bình về những người ta hay có thành kiến, hãy có những lời nói thận trọng trong việc phê phán xã hội, hãy có những việc làm cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển những liên hệ đời đạo. Ðể đáp lại, ta hãy nói lời “Xin Vâng”, và hãy sống lời “Xin Vâng” một cách thành thật và tích cực. Rồi ta sẽ thấy lòng ta dần dần được đổi mới. Từ đó, các mối liên hệ đời đạo cũng sẽ được đổi mới theo chiều hướng tốt đời thực sự và đẹp đạo thực sự.

Tôi nghĩ là vấn đề tốt đời đẹp đạo nên được suy nghĩ một cách có hệ thống, một cách có khoa học, trên cơ sở Phúc Âm, với lòng yêu nước trung thực, cùng với thực tế tâm lý xã hội Việt Nam hôm nay.

Hôm nay, ta ăn cơm là ăn hạt gạo của những cây lúa đã gieo trồng mấy tháng trước. Cũng thế, những gì chúng ta hôm nay đang cố gắng làm cho vấn đề tốt đời đẹp đạo, chính là những cây lúa cây màu chúng ta gieo trồng cho tương lai Hội Thánh Việt Nam, cho tương lai giáo phận Long Xuyên, cho tương lai họ đạo chúng ta, và cho tương lai tất cả Ðất Nước Việt Nam ta. Nhìn sự thực đó, để thêm can đảm.

Xin Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng con.

Lễ Thêm sức, Hòn Ðất ngày 8/6/1987