Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Lời Sai Ði

Hôm nay, tại nhà thờ Chính Toà Long Xuyên đang hiện lên một hình ảnh đẹp. Ðây là hình ảnh giáo phận Long Xuyên thu hẹp. Có đông đảo giáo dân, tu sĩ, chủng sinh, 170 linh mục và ba giám mục.

Qui tụ thân mật này nhắm vào mục đích nội bộ tôn giáo. Ðó là để chính thức bế mạc Năm Thánh và bế mạc tuần tĩnh tâm linh mục.

Nhân dịp này, tôi xin phép chia sẻ một vài suy nghĩ của tôi. Những suy nghĩ này chủ ý nhìn vào giáo phận Long Xuyên. Tôi nhìn về quá khứ và nhìn tới tương lai.

Hồi tưởng lại chặng đường đã qua, tôi thấy Chúa đã thương giáo phận Long Xuyên rất nhiều. Nhất là ở những điểm sau đây:

Càng ngày giáo phận càng trở về gặp gỡ Ðức Kitô. Với niềm tin: Người là con đường, là sự thực, là sự sống, là Ðấng cứu độ. Khi thăm các nhà thờ, tôi thấy rõ điều đó: Ở kiến trúc, trang trí, phụng vụ, bài giảng, thánh ca và các sinh hoạt.

Càng ngày giáo phận càng trở về gắn bó với Lời Chúa. Khắp nơi, Lời Chúa được đọc, được suy gẫm, được chia sẻ, được truyền bá.

Càng ngày giáo phận càng trở về tôn vinh Thiên Chúa là tình yêu. Với nhận thức yêu thương là giới răn căn bản nhất. Yêu thương là giá trị cao quý nhất. Yêu thương là con đường hạnh phúc nhất.

Càng ngày giáo phận càng góp phần hữu hiệu xây dựng bầu khí liên đới, thân tình, an hoà giữa lương và giáo, giữa giàu và nghèo, giữa nông thôn và thành thị.

Càng ngày giáo phận càng dấn thân vào hoạt động bác ái. Những dự án nhỏ, những việc làm nhỏ, nhưng với tình yêu lớn.

Hôm nay, nhìn lại những năm qua, tôi thấy lịch sử biến chuyển rất mau lẹ. Trong dòng lịch sử hôm nay đang xuất hiện không thiếu những khác biệt và những xung đột. Ðể xử lý những phức tạp đó, tất nhiên cần nhiều yếu tố. Nhưng tình thương vẫn là yếu tố nòng cốt.

Tôi có cảm tưởng là tình thương đang trở thành một văn từ linh thiêng, một ngôn ngữ linh thiêng, một ký hiệu linh thiêng, một giải pháp linh thiêng có khả năng giải đáp các ẩn số của lịch sử Việt Nam hôm nay.

Tôi cũng có cảm tưởng là: Với các tâm hồn thiện tâm thiện chí, Ðất Nước Việt Nam và Hội Thánh Việt Nam đang đi tới một cuộc cách mạng tình thương rộng lớn.

Có tình thương thực sự, chúng ta mới có thể góp phần hữu hiệu giải quyết các vấn đề Hội Thánh và đất nước. Còn nếu không có tình thương thực sự, mà chỉ có kiêu căng và ích kỷ, người ta chỉ làm cho các vấn đề thêm rắc rối mà thôi.

Tình thương nói đây được hiểu là một tình thương trong sáng, đầy sức sống. Với đức tin và kinh nghiệm, tôi mong tình thương của ta sẽ được hiệp thông mật thiết với trái tim Chúa Giêsu. Trái tim Chúa Giêsu đầy lửa yêu thương có sức cứu độ. Với lửa đó, Chúa Giêsu đến với con người. Ðường Chúa dùng để đến với con người thường là con đường hẹp, con đường nhỏ, con đường thấp, con đường vòng, con đường vắng. Vì thế, để đón nhận được Ðức Kitô và để hiệp thông được với trái tim Ðức Kitô, chúng ta phải có một thái độ nội tâm đặc biệt. Rất khiêm nhường. Rất tỉnh thức. Rất sẵn sàng. Rất từ bỏ mình. Những điều đó không thể có được một cách dễ dàng. Nghĩa là phải học, phải tập. Không chỉ một lần, một thời, nhưng là thường xuyên, suốt đời. Nhất là phải có trợ giúp của Chúa Thánh Linh

Cái nhìn trên đây của tôi về quá khứ giúp tôi nhìn về phía trước. Phía trước có thể gọi là Ðất hứa. Chúng ta được Chúa sai đi, để cùng với Ðức Kitô và những người thiện chí, đưa Hội Thánh và dân tộc tới Ðất Hứa. Ðường ta đi là Ðức Giêsu Kitô, Ngài là con đường tình yêu. Mục tiêu ta nhắm là, trở nên người con ngoan của Thiên Chúa tình yêu và thiết lập một nền văn minh tình yêu. Ánh sáng và sức mạnh của ta là Chúa Thánh Linh, thầy dạy tình yêu. Dụng cụ ta dùng là tình yêu của ta kết hợp mật thiết với trái tim Chúa Giêsu.

Với những chia sẻ thân tình trên đây, tôi xin mọi người hãy nhận lấy lời sai đi của Chúa. Hãy nhận lời sai đi với tinh thần trách nhiệm và tin tưởng. Hãy ra đi, lấy tình thương mà viết nên lịch sử. Hãy ra đi, lấy đời sống mình làm chứng cho Lời Chúa dạy: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương các con” (Ga 15,12).

Bài giảng thánh lễ Bế mạc Năm Thánh
và đánh dấu Tuần Tĩnh tâm Linh mục
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên,
ngày 11 tháng 01 năm 2001