Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Những Chuyển Biến Mới

Các bài Phúc Âm thuật lại sự Chúa Giêsu sống lại đều rất đơn sơ, vắn gọn.

Khi suy gẫm, nhìn ngắm khung cảnh đêm Chúa Phục Sinh được kể trong Phúc Âm, tôi thấy xuất hiện những yếu tố mới lạ:

Yếu tố mới lạ thứ nhất là về nhân sự được Chúa dùng. Những người đầu tiên được Chúa chọn để loan báo Tin Mừng không phải là đám đông, nhưng là vài nhóm nhỏ. Nhóm ba phụ nữ, đứng đầu là Maria Mađalena. Nhóm hai môn đệ là Phêrô và Gioan. Nhóm 11 môn đệ. Họ là những người khiêm tốn, nhiệt thành. Có người trước đây đã rất tội lỗi.

Yếu tố mới lạ thứ hai là về nơi Chúa hẹn gặp. Nơi Chúa Giêsu Phục Sinh hẹn gặp các nhóm không phải là đền thờ, mà là căn nhà thường. Căn nhà đó là một căn nhà gia đình, thuộc diện nhà dân, ở giữa đám dân thường. Chủ nhà là người dân thường.

Yếu tố mới lạ thứ ba là về cung cách Chúa gặp gỡ. Cung cách gặp gỡ của Chúa Phục Sinh đã không ồn ào, trịnh trọng, đắc thắng, nhưng rất thân mật, đơn sơ, âm thầm, khiêm tốn.

Yếu tố mới lạ thứ tư là về nội dung đàm đạo. Nội dung đàm đạo không đề cập gì tới những dụ ngôn, những luật lệ, nhưng chỉ tập trung vào chính Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa đã sống lại. Và để được sống lại vinh hiển, Người đã phải đi qua con đường thánh giá. Hành trình Phục Sinh đó chính là con đường Tin Mừng, và Chúa Giêsu chính là Tin Mừng. Người là Ðấng cứu độ. Người đem lại sự sống đời đời, sự sống trường sinh.

Bốn yếu tố mới lạ trong đêm Phục Sinh, mà tôi vừa trình bày, gợi ý cho tôi nhận ra những chuyển biến đang xảy ra tại nhiều nơi trong Hội Thánh Việt Nam từ ít lâu nay. Những chuyển biến mới là thế này:

Một là đang xuất hiện những nhóm nhỏ chuyên chăm cầu nguyện và loan báo Tin Mừng. Họ tự ý, tự nguyện. Họ thuộc mọi thành phần những người sống giữa đời. Nhiều người là những tân tòng. Tất cả đều khiêm tốn và nhiệt thành.

Hai là đang xuất hiện dạng “Hội Thánh gia đình”. Các gia đình giữa đời trở thành một thứ đền thờ, một thứ Hội Thánh. Họ cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa trong nhà họ, trong nếp sống gia đình họ.

Ba là đang xuất hiện cung cách loan báo Tin Mừng một cách đơn sơ nhẹ nhàng, nhưng sống động và linh động. Nhiều người loan báo Tin Mừng một cách thân mật trong những gặp gỡ, trong các liên hệ, trong chính thái độ sống. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh sống âm thầm trong họ và toả sáng qua họ, trong đời sống phục vụ con người và xã hội của họ.

Bốn là đang xuất hiện sự trở về căn bản của Tin Mừng. Tin Mừng là chính Chúa Giêsu. Người là tình yêu phục vụ và cứu độ. Người đã chết vì ta. Người đã phục sinh và đang ở bên ta.

Nhìn tình hình sống đạo tại Việt Nam hôm nay, tôi thấy bốn yếu tố trên đây đang phát triển, mặc dù có những cản ngăn từ nhiều phía. Bốn yếu tố mới này sẽ góp phần đáng kể vào việc Tân-Phúc-Âm-hoá.

Với bốn yếu tố này, Chúa Thánh Thần đang thổi vào Hội Thánh Việt Nam một luồng gió mới. Nơi nào biết cộng tác với Chúa Thánh Thần, nơi đó đang sáng lên mùa Phục Sinh rạng rỡ.

Như vậy, từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta, đều được mời gọi tham gia tích cực vào việc sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh cuộc sống thực tế của mình. Khi tích cực như thế, chúng ta từng bước đi vào sự phục sinh của chúng ta. Sự phục sinh sẽ được thực hiện mọi ngày, trong chính đời thường. Khi đời thường của ta biết tự do chọn đi theo Chúa Giêsu phục sinh. Người đang hiện diện giữa thực tại cuộc sống chúng ta đầy thử thách cam go.

Chúng ta tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta sống niềm tin này với lòng hoan lạc và với cái nhìn cởi mở. Hãy cầu nguyện cho nhau và cho toàn thể Hội Thánh Việt Nam một mùa Phục Sinh theo thánh ý Chúa.

Bài giảng thánh lễ đêm Phục Sinh
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 14-4-2000