Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Cộng Tác Với Chúa Giêsu
Xây Dựng Cộng Ðoàn Tín Hữu

Hôm nay, ngày 31 tháng 7, là ngày giỗ thánh tử đạo Emmanuel Lê Văn Phụng. Thánh Phụng đã sinh sống ở họ đạo Cù Lao Giêng này.

Lễ giỗ hôm nay qui tụ rất đông. Không những có mặt họ hàng thân thuộc, mà còn làng xóm, nhiều họ đạo xa gần, và cả đến đồng bào lương dân.

Sự qui tụ này là tự nguyện, đầy tình cảm thiêng liêng, với niềm tin tôn giáo sống động. Ðúng là hình ảnh một cộng đoàn tín hữu.

Ðây là một qui tụ rất gợi ý. Nó gợi ý cho tôi suy nghĩ về 2 điểm này:

- Một là nền tảng của cộng đoàn tín hữu.

- Hai là sự cộng tác của thánh Phụng vào việc xây dựng cộng đoàn tín hữụ

 1/ Trước hết, đâu là nền tảng một cộng đoàn tín hữu?

Thưa, nền tảng của cộng đoàn tín hữu là Chúa Giêsu. Câu trả lời này là một xác tín Phúc Âm. Bởi vì bất cứ ai, khi gia nhập cộng đoàn tín hữu đều có ý đi tìm sự cứu độ. Sự cứu độ đích thực sẽ không ở nơi mình hay ở một ai khác, mà là ở nơi Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là Ðấng cứu chuộc nhân loại. Ngài là đường, là sự thực và là sự sống. Ngài là Chúa chiên lành.

Lời Ngài, Mình Ngài là lương thực nuôi dưỡng linh hồn ta, là ánh sáng dẫn đường cho đời ta. Ngài là Tin Mừng của ta.

Chúng ta tìm gặp Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, trong phép Thánh Thể. Và cũng gặp được Ngài trong các chứng nhân Hội Thánh sống gắn bó với Ngài, được Ngài yêu thương, tha thứ, chở che.

Ngoài ra, Chúa Giêsu còn là nền tảng của cộng đoàn, ở chỗ Ngài là sự bình an của cộng đoàn. Cộng đoàn gồm nhiều người, nhiều ý kiến, nhiều khuynh hướng, nhưng tất cả đều phải qui chiếu về Chúa Giêsu. Ngài là trung gian duy nhất giữa Chúa Cha và nhân loại. Chúng ta được Chúa thứ tha tội lỗi nhờ ơn cứu chuộc của Ngài.

Sau cùng, Chúa Giêsu là nền tảng của cộng đoàn, bởi vì Ngài là dây yêu thương nối kết chúng ta lại với nhau. Ngài là cây nho. Chúng ta là cành nho. Các cành liên kết với nhau qua thân cây và nhờ thân cây. Ðể cùng chia sẻ một sự sống chung bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúng ta yêu thương nhau như Ngài yêu thương chúng ta. Ý muốn Ngài là như thế. Khi chúng ta sống theo ý muốn đó của Ngài, chúng ta cảm thấy ngay Ngài chính là nguồn yêu thương nối kết chúng ta lại với nhau, trong một tình thương dạt dào tâm tình hiếu thảo và vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Trên đây, tôi vừa trình bày vắn tắt nền tảng cộng đoàn tín hữu là Ðức Kitô.

 2/ Vậy thánh Emmanuel Lê Văn Phụng của chúng ta đã góp phần thế nào trong việc xây dựng cộng đoàn tín hữu hồi đó?

Thưa bằng cách ngài đem Chúa Giêsu đến cho các cộng đoàn và cho những người thiện chí.

Chúa Giêsu, mà thánh Phụng đem đi các nơi, là Kinh Thánh, là Mình Thánh. Ngài được các bề trên sai đi. Ngài chu toàn bổn phận một cách ân cần, kín đáo, nhiệt thành, khiêm tốn.

Ngoài Kinh Thánh và Mình Thánh, người tông đồ giáo dân này còn đem Chúa Giêsu đến các nơi bằng gương sáng đời sống tin yêu hoà nhã của ngài. Gặp người giáo dân sốt sắng này, đầy sự bình an, tinh thần hoà giải, người ta có cảm tưởng gặp được chính Chúa Giêsu đang sống trong ngài.

Hơn nữa, thánh Phụng còn góp một phần rất lớn trong việc xây dựng cộng đoàn tín hữu, đó là che chở các linh mục và cộng tác chặt chẽ với các ngài.

Sự nâng đỡ của thánh Phụng dành cho các linh mục gồm nhiều mặt: từ cầu nguyện, đến tình cảm kính yêu và cả đến vật chất, và sau cùng là chính mạng sống của mình.

Thánh Phụng coi linh mục là một quà tặng quí giá Chúa ban cho cộng đoàn nói chung, và cho gia đình mình nói riêng. Ngài nhìn linh mục như một người Cha của gia đình thiêng liêng. Ngài tin rằng: Hằng ngày linh mục xin ơn Chúa Thánh Thần xuống cho gia đình trong việc suy gẫm Lời Chúa, trong việc nguyện cầu tạ ơn Chúa, trong việc phục vụ cộng đoàn và đồng bào đất nước, nhất là trong những khi thử thách xảy ra cho cộng đoàn và cho cá nhân.

Thánh Phụng đã góp phần xây dựng cộng đoàn với thái độ rất kiên trì, rất khiêm tốn, đầy thương cảm và rất quên mình.

ù

Sau khi nhìn vào Chúa Giêsu là nền tảng cộng đoàn, và nhớ về thánh Phụng là người đã cộng tác vào việc xây dựng cộng đoàn, mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình 2 điều:

Một là có thực sự gắn bó với Chúa Giêsu là nền tảng cộng đoàn không?

Hai là có cộng tác vào việc xây dựng cộng đoàn không?

Trả lời hai câu hỏi này trước mặt Chúa với một quyết tâm sau đó, chính là việc rất có ý nghĩa, khi tham dự lễ giỗ thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Xin thánh Phụng cầu bầu cho họ đạo Cù Lao Giêng nói riêng, và cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, được biết làm chứng cho Chúa một cách khôn ngoan và hữu hiệu tại Việt Nam hôm nay trong thời điểm này.

Bài giảng thánh lễ ngày giỗ thánh Emmanuel Lê Văn Phụng
31/7/2001 tại Cù Lao Giêng, Chợ Mới, Long Xuyên.