Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Ðầu Xuân, Tìm Một Cái Nhìn

Những ngày đầu năm mới, ai cũng mong gặp được điều may mắn. Tôi cũng vậy. Ðối với tôi, điều may mắn nhất là gặp được cái nhìn yêu thương của Chúa.

Dựa trên Kinh Thánh, tôi tin rằng: Ai được Chúa đoái nhìn, sẽ là người có phúc.

Như trường hợp Ðức Mẹ Maria. Cái nhìn của Chúa đã biến đổi Ðức Mẹ, từ một người hèn mọn nên người mẹ Ðấng Cứu thế (Lc 1,47-48).

Như trường hợp thánh Phêrô. Cái nhìn của Chúa đã biến đổi Phêrô, từ một người chài nên người đứng đầu Hội Thánh (Ga 1,42).

Và cũng còn là trường hợp thánh Phêrô. Cái nhìn của Chúa đã biến đổi Phêrô, từ một người chối Chúa nên người sám hối trở về (Lc 22,61).

Cũng như trường hợp bà goá thành Nain. Cái nhìn của Chúa đã biến đổi con bà, từ một người đã chết nên một người sống lại (Lc 7,13).

Mấy trường hợp trên đây nói lên cái nhìn của Chúa là cái nhìn có sức mang lại sự sống mới, sự sống tươi đẹp của một Mùa Xuân thiêng liêng.

Chúng ta tin như vậy, vì thế chúng ta muốn tìm gặp Chúa và cái nhìn của Chúa.

Tìm ở đâu?

Chúng ta nên biết điều này: Chúa vẫn ở gần chúng ta. Người vẫn nhìn chúng ta. Nhưng rất nhiều khi, chúng ta đã không khám phá ra Người. Rất nhiều khi, chúng ta đã không nhận ra cái nhìn của Người.

Khám phá thấy Chúa ở bên mình là một hành trình. Nhận ra cái nhìn của Chúa là một đặc ơn Chúa ban.

Xưa hai môn đệ thánh Gioan Baotixita đã rất khát khao chờ mong Ðấng Cứu thế. Sau khi gặp được Chúa Giêsu và ở lại với Người, họ đã trở về báo tin cho bạn hữu: “Chúng tôi đã gặp được Ðấng Cứu thế” (Ga 1,41).

Ông Philiphê, sau khi đã gặp Chúa Giêsu, ông cũng đã nói: “Ðấng mà Maisen và các tiên tri đã loan báo, chúng tôi đã tìm thấy rồi” (Ga 1,45).

Chúng tôi đã tìm thấy Ðấng Cứu thế”, đó là một lời xuất phát từ cõi lòng. Nó nói lên niềm vui khám phá. Khám phá này là một kết thúc và cũng là một khởi sự.

Kết thúc là kết thúc một hành trình: Hành trình đi tìm Chúa, đi đến với Chúa, ở lại bên Chúa. Tất cả hành trình này đều được thúc đẩy bởi một niềm khát vọng mãnh liệt, và một lòng đợi chờ thiết tha.

Khởi sự là khởi sự một hành trình mới. Bởi vì cái nhìn của Chúa, khi gặp được rồi, bao giờ cũng gởi tới một lời kêu gọi. Kêu gọi dấn thân phục vụ Chúa và con người, nhất là những người nghèo khổ. Kêu gọi ra đi loan báo Tin Mừng. Kêu gọi từ bỏ mình để đi theo Chúa.

Chính khi chúng ta dấn thân ra đi như vậy là lúc chúng ta cộng tác với Chúa để trở thành những người sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng tươi đẹp. Và dưới cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ hân hoan đi trên con đường Tin Mừng dẫn tới thiên đàng, nơi có Mùa Xuân vĩnh cửu.

Như vậy, những ngày đầu Xuân, nơi mà chúng ta cần phải để ý dọn dẹp hơn cả, chính là tâm hồn chúng ta.

Dọn dẹp tâm hồn là phải thực sự khát khao Chúa, vì tin rằng: Chỉ có Chúa mới đem lại ơn cứu độ và hạnh phúc thực cho ta.

Dọn dẹp tâm hồn là phải thực sự đi tìm Chúa bằng tâm tình khiêm tốn khó nghèo và lời cầu nguyện thiết tha, với niềm tin vững vàng ở lời Chúa đã hứa. Ai tìm thì sẽ được.

Dọn dẹp tâm hồn là hãy lắng nghe lời Chúa, vì tin rằng: Lời Chúa là lời ban sự sống.

Dọn dẹp tâm hồn là hãy quyết tâm luôn tìm thực thi thánh ý Chúa, vì tin rằng: Thực thi thánh ý Chúa chính là lương thực nuôi dưỡng linh hồn ta.

Năm mới này sẽ không thiếu những thử thách. Có những thử thách đoán trước được và có những thử thách bất ngờ. Tôi xin báo trước điều đó. Nên, với tinh thần tỉnh thức Phúc Âm, tôi tha thiết xin anh chị em hãy để ý đi tìm cái nhìn của Chúa. Dưới cái nhìn của Chúa, mỗi người chúng ta, sang năm mới này, sẽ phấn đấu làm tốt bổn phận của mình, góp phần tốt nhất vào việc xây dựng quê hương Việt Nam và Hội Thánh Việt Nam.

Với chia sẻ thân tình trên đây, tôi xin thân ái cầu chúc anh chị em một năm mới đầy ơn Chúa, vững đi trên con đường thánh ý Chúa, luôn dưới cái nhìn của Chúa, là Cha giàu tình yêu thương xót.

Mồng một Tết, Năm Tân Tỵ tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên.