Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Hạt Giống Tốt

Chúng ta đến tham dự thánh lễ hôm nay, để thờ phượng Chúa, để tạ ơn Chúa, để nghe Lời Chúa và để xin ơn tuân phục ý Chúa.

Riêng tôi, với những tâm tình đó, tôi nghe Chúa nhắc lại những lời này: “Thật, Thầy bảo thật anh em. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).

Những lời đó, Chúa nói cho tất cả mọi người chúng ta. Nhưng hôm nay, Chúa gởi riêng cho Cha Piô nguyên Cha Sở nhà thờ Chánh Toà và tôi. Bởi vì hôm nay Cha Piô và tôi đang được cộng đoàn nhớ tới một cách đặc biệt. Cha Piô mừng 50 năm thụ phong linh mục. Còn tôi kỷ niệm lần 27 thụ phong Giám mục.

Chúa nói về những hạt lúa.

Thực vậy, hai chúng tôi chỉ là những hạt lúa bình thường. Những hạt lúa này gốc từ miền Bắc. Nhưng đã được Chúa gieo vào đất miền Nam, cụ thể là đất Long Xuyên thân yêu này. Dù có những khác biệt, những hạt lúa này đã được đất Long Xuyên đón nhận và yêu thương. Từ đó, chúng tôi được cùng chia sẻ tất cả những gì xảy ra cho địa phương thân thiết này. Kết quả là hôm nay, chúng tôi đang được tham gia vào mùa màng thiêng liêng tốt đẹp ở đây.

Mùa màng thiêng liêng nói đây là cảnh sống đạo và truyền giáo.

Mùa màng này được coi là khá tốt đẹp. Nhờ đâu mà được tốt đẹp? Câu trả lời được tìm thấy nơi Lời Chúa trên đây: “Nếu hạt lúa rơi xuống đất có chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.

Theo lời Chúa chỉ dẫn, tôi hiểu nhân tố đã làm cho mùa được tốt, chính là sự chết đi của các hạt lúa thiêng liêng.

Trong cánh đồng Long Xuyên này, các hạt lúa thiêng liêng trước tiên là những người tín hữu tốt đã sống ở đây trước chúng ta. Ðặc biệt là hai thánh tử đạo Emmanuel Lê Văn Phụng và Phêrô Ðoàn Công Quí. Các vị thánh này, cũng như những ông bà cha mẹ bà con của chúng ta và các người quá cố đã là những hạt giống tốt. Họ đã chết đi trong lòng đất này. Vì là những hạt giống tốt, nên các hạt giống ấy, khi chết rồi, đã trổ sinh ra rất nhiều hạt lúa khác. Họ đang làm nên một cánh đồng lúa thiêng liêng, cho từng gia đình, cho từng họ đạo, cho toàn giáo phận.

Tiếp nối các vị đi trước là chúng ta, trong đó có những người cao tuổi mang trách nhiệm nặng, như Ðức Cha Già, Cha Piô và tôi. Chúng ta tất cả, từ các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, cho đến những người thiện chí vô danh đều cũng là những hạt lúa đang được gieo vào địa phương này.

Nếu lấy đức tin mà nhìn, tôi thấy tất cả chúng ta đang tích cực thông công vào sự chết của Chúa Giêsu và của những vị tiền bối. Sự chết đi nói đây đang thực hiện nhiều cách khác nhau, dưới nhiều dạng khác nhau. Như chết đi cho tội lỗi, chết đi cho tính mê nết xấu, chết đi cho ý riêng. Nói vắn gọn, chết đi là chết cho con người cũ. Và còn hơn nữa, chết đi là chấp nhận những hy sinh. Những hy sinh bình thường như những nhọc nhằn, khổ sở, vất vả, bệnh tật, yếu đuối. Những hy sinh khác thường như những biến cố xảy ra cho ta gây nên mất mát đau đớn thể xác và tinh thần.

Những chết đi của chúng ta, tự nó, chẳng có mấy giá trị. Nhưng khi chúng được đặt vào thánh giá Chúa Giêsu, chúng sẽ trổ sinh ra hoa trái thiêng liêng tốt đẹp.

Ðặt vào thánh giá Chúa Giêsu là gắn bó tâm tình chúng ta vào sự thương khó Chúa Giêsu.

Lúc đó, tất cả những cái chết của chúng ta trở thành tình yêu và mang ý nghĩa vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chính vì thế mà những cái chết thiêng liêng đó có sức đào sâu lòng ta, và mở rộng lòng ta, để đón nhận được dồi dào ơn phục sinh, cho mình và cho những người khác.

Nói là đón nhận ơn phục sinh, nhưng thực ra chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu phục sinh vào trong ta. Chúa ở trong chúng ta. Người sẽ thực hiện lời Người đã hứa: “Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh được nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Trong suốt những tháng năm phục vụ ở đất Long Xuyên này, Cha Piô và tôi đã cùng với cộng đoàn đi theo con đường, mà những Lời Chúa trên đây đã vạch ra.

Nếu nói về những hoa trái cảm nghiệm được do hành trình trên con đường này mang lại, tôi phải kể đến sự hoà hợp.

Chúng ta đã sống hoà hợp trong nội bộ chúng ta với nhau. Chúng ta đã sống hoà hợp với các tôn giáo bạn. Chúng ta đã sống hoà hợp với các giới đồng bào trong xã hội chúng ta.

Sự hoà hợp sâu rộng đã tạo ra bầu khí liên đới và hợp tác chân thành. Trong bầu khí tâm linh quí báu này, chúng ta và đồng bào địa phương luôn sát cánh bên nhau bước về phía trước. Ðừng bao giờ bước về phía sau, nhưng luôn bước về phía trước, đó là điều Chúa kêu gọi chúng ta. Bước về phía trước với ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Một thứ ánh sáng cho chúng ta sự khôn ngoan để có những sáng tạo mới, những dấn thân mới, những cách sống mới, những hy sinh mới, nhờ đó, chúng ta rao giảng và làm chứng: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,9).

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa thương cho mỗi người chúng ta trở thành hạt giống tốt, như ý Chúa muốn. Hội Thánh ta, Ðất Nước ta đang rất cần những hạt giống thiêng liêng tốt, rất tốt, thực sự tốt.

Khi là những hạt giống tốt, chúng ta sẽ là hy vọng cho Hội Thánh và Ðất Nước chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh đó là những thử thách nặng nề. Bởi vì chúng ta là những hạt lúa được chết đi trong cái chết hiến dâng của Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ chúng ta. Ðó là vinh dự và là hân hoan của chúng ta.

Bài giảng thánh lễ
30/4/2002 tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên