Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Những Con Ðường Lịch Sử Dẫn Về Chúa

Nói chung, sống qua 50 năm là đã đi qua một chặng đường lịch sử dài. Chặng đường dài đó thường có những chuyển biến bình thường và bất thường.

Nói riêng tại Việt Nam hôm nay, sống qua 50 năm linh mục là đã đi qua một chặng đường lịch sử sôi động. Chặng đường lịch sử sôi động này đã có vô số những chuyển biến gây biết bao lo âu, xúc động và ngạc nhiên.

Dưới con mắt đức tin, mọi chặng đường lịch sử đều ẩn tàng những ẩn số, những bí nhiệm dẫn về Thiên Chúa.

Hôm nay, mừng kỷ niệm 50 năm Linh mục của Cha Cố Gioan Baotixita, tôi muốn tăng thêm một ý nghĩa cao đẹp cho cuộc lễ, bằng cách gợi lên đề tài:

Những con đường lịch sử dẫn về Thiên Chúa trong đời Linh mục của Cha Cố GB.

Ðể vắn gọn, tôi tạm phân tích lịch sử đời linh mục của Cha Cố GB. thành 4 con đường.

 Con đường thứ nhất là lịch sử đời linh mục của chính mình.

Lịch sử đời linh mục của tất cả các linh mục chúng tôi, trong đó có Cha Cố GB. là một con đường đầy những bất ngờ. Một trong những bất ngờ đáng suy nghĩ nhất là những khoảng cách. Những khoảng cách này đôi khi gây nên lo âu và đau đớn. Thí dụ khoảng cách giữa lý tưởng linh mục mà mình mong muốn và thực tế tầm thường bản thân mình. Khoảng cách giữa khát vọng những giá trị cao đẹp về nhân đức, trí thức, nhân bản mà mình cố gắng vươn lên, và kết quả thực tế nghèo nàn của mình. Bản thân mình với biết bao nhiêu giới hạn, với biết bao nhiêu yếu đuối, thế mà đã được Chúa gọi, đã được Hội Thánh tín nhiệm, đã được các cộng đoàn chấp nhận và yêu mến. Khi nhìn kỹ con đường lịch sử đời linh mục của mình, Cha Cố GB. và chúng tôi sẽ khám phá ra có một mầu nhiệm tình thương Thiên Chúa trong đời mình, để rồi càng tin vào Chúa hơn, càng phó thác nơi Chúa nhiều hơn, và để rồi, càng dấn thân làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa hơn.

 Con đường thứ hai là lịch sử những cộng đoàn và những cá nhân, mà mình đã gặp gỡ, đã sống với, đã làm việc với.

Con đường lịch sử này cũng đầy những bất ngờ. Trên con đường này, chúng tôi và nhất là Cha Cố GB. đã được gặp biết bao nhiêu gương sáng. Gương sáng về khiêm nhường bác ái. Gương sáng về chịu khó chịu đựng. Gương sáng về phấn đấu để xây dựng bình an hợp nhất trong gia đình, xóm ngõ và địa phương. Gương sáng để vượt qua những khó khăn thử thách. Gương sáng về phục vụ ích chung. Trong đời linh mục, Cha Cố GB. và chúng tôi đã thấy nhiều bóng tối và nước mắt nơi cuộc đời những người xung quanh. Nhưng bên cạnh đó, Cha Cố GB. và chúng tôi cũng đã thấy nơi họ nhiều ánh sáng, nhiều cái nhìn hy vọng và nhiều nụ cười hoan lạc. Tất cả đã làm cho những dây liên đới nên gần gũi và thân mật.

Khi nhìn lại con đường này, người linh mục sẽ khám phá thấy dung mạo tình thương Chúa hiện diện trong cộng đoàn, và trong biết bao người mà mình tiếp xúc. Dung mạo tình thương đó đã nâng đỡ chúng tôi rất nhiều.

 Con đường thứ ba là chặng đường lịch sử Ðất Nước Việt Nam và Hội Thánh Việt Nam, mà mình đã được sai vào.

Chặng đường lịch sử này cũng đầy những bất ngờ. Lịch sử đất nước và Hội Thánh hiện lên như một chuyến đi. Với những chuyển biến về kinh tế, về chính trị, về tâm lý, về văn hoá, về hiểu biết, về khát vọng. Chuyến đi lịch sử của một quốc gia, một Hội Thánh địa phương bao giờ cũng là một khối to lớn những cố gắng, mà mỗi người đều có phần. Chuyến đi nhắm một mục đích nhất định, với một hướng nhất định. Nhưng đằng sau mục đích và phương hướng hữu hình mà con người đặt ra, vẫn có mục đích và phương hướng vô hình do Thiên Chúa là chủ lịch sử âm thầm dẫn tới. Những mục đích và phương hướng đó không dễ thấy được trước mắt và trong thời gian vắn. Nhưng tôi nghĩ rằng: Cha Cố GB. và những người có đức tin sâu sắc sẽ khám phá ra được dần dần. Dần dần, chúng ta sẽ thấy tất cả các con đường lịch sử sẽ như những dòng sông lớn nhỏ. Những dòng sông này sau cùng đều sẽ chảy về biển cả là Thiên Chúa Tình yêu.

 Con đường thứ bốn là lịch sử thế giới và vũ trụ

Con đường lịch sử này cũng đầy những bất ngờ. So sánh thế giới và vũ trụ hôm nay với thế giới và vũ trụ 50 năm trước, chúng ta thấy có những tiến triển lạ lùng. Do khoa học, do nghệ thuật, do văn minh, do liên đới quốc tế. Mặt đất thay đổi nhiều. Dù có những tiêu cực và những thất bại, lịch sử thế giới và vũ trụ trong 50 năm qua là một chuỗi dài những khám phá gây ngạc nhiên, đem lại nhiều hy vọng cho loài người.

Nhìn lịch sử thế giới và vũ trụ trong 50 năm qua, Cha Cố GB. và chúng ta sẽ khám ra phần nào sự hiện diện của Thiên Chúa thương xót và quyền năng.

ù

Thoáng nhìn 4 con đường lịch sử tôi vừa gợi ý, Cha Cố GB. chắc chắn sẽ thấy ứng nghiệm Lời Chúa đã phán xưa: “Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20) và “Không phải con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn con, và sai con đi” (Ga 15,16).

Hôm nay là ngày hồi tưởng, là ngày nhớ lại.

Hôm nay cũng là ngày nhìn vào những kinh nghiệm nội tâm, kinh nghiệm mục vụ, kinh nghiệm truyền giáo.

Khi làm những việc đó, Cha Cố GB. và cộng đoàn chúng ta sẽ thấy lịch sử 50 năm cũng là một thứ nhiệm mầu. Ðứng trước bí nhiệm này, Chúa bảo chúng ta:

Hãy nhờ Chúa đi vào những nơi chưa bao giờ đi vào.

Hãy nhờ Chúa lắng nghe những lời chưa bao giờ đã nghe.

Hãy nhờ Chúa nhìn xem những gì chưa bao giờ đã xem thấy.

Nhờ đó, chúng ta sẽ khám phá ra phần nào thánh ý nhiệm mầu của Chúa. Nhờ đó mà tâm tình ca tụng Chúa càng sâu sắc hơn, càng tin tưởng hơn. Ðồng thời cũng nhờ đó mà chúng ta biết khiêm nhường sám hối về biết bao thiếu sót trong việc cộng tác với Chúa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm như vậy trong thánh lễ tạ ơn này. Ðược như thế, thánh lễ tạ ơn hôm nay không những sẽ là nhớ lại những hồng ân Chúa đã ban, đồng thời cũng sẽ là một khởi hành mới với những cố gắng mới, góp phần cho tương lai chính mình, cho cộng đoàn chúng ta, cho Hội Thánh và cho Ðất Nước chúng ta.

Bài giảng thánh lễ mừng 50 năm linh mục
Cha Gioan Baotixita Ðinh Công Thi
ngày 26/4/200, tại nhà thờ Hải Hưng Kinh C, Cái Sắn