Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Ðời Sống Nội Tâm

Theo thói quen từ trước đến giờ, lễ Thêm sức họ đạo nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên có một đặc điểm này là: Ðơn giản về tổ chức, để quan tâm hơn về nội tâm.

Ðây là một thói quen tốt. Tôi mong thói quen này sẽ được tiếp tục.

Cũng theo hướng đó, hôm nay tôi muốn nói chuyện với anh chị em đôi chút về đời sống nội tâm.

Nếu anh chị em để ý, sẽ thấy trên đời này, mỗi người thường được nhìn và đánh giá theo một số đặc điểm liên quan đến đời sống.

Thí dụ, có người được đánh giá là đời sống kinh tế cao, đời sống văn hoá cũng cao, nhưng đời sống luân lý thì thấp, đáng nghi ngờ. Hay ngược lại, có người được đánh giá là: đời sống kinh tế văn hoá thấp, nhưng đời sống luân lý thì rất cao, đáng nể trọng.

Ðó là cái nhìn bình dân hôm nay.

Bên cạnh cái nhìn bình dân đó lại có một cái nhìn sâu sắc hơn, đó là cái nhìn để ý đến đời sống nội tâm. Thí dụ: người đó nói nhiều, nói mạnh, nói đủ thứ phê phán, nhưng đời sống nội tâm xem ra rất nghèo. Nghe họ, gặp họ, người ta cảm thấy có một cái gì giả tạo, tham vọng, tìm tư lợi, khiến người ta thúc thủ. Trái lại, người kia nói ít, nói nhẹ, nói không đụng chạm, nhưng đời sống nội tâm xem ra rất phong phú. Nghe họ, gặp họ, người ta cảm thấy như được một thứ hương thơm thiêng liêng, đem lại bình an tâm hồn, nâng tâm hồn lên tới một thế giới tĩnh lặng, hoan lạc thanh cao.

Nếu tôi không lầm, thì hạnh phúc một cá nhân, một gia đình, một cộng đoàn, tất nhiêu tuỳ thuộc một phần quan trọng vào đời sống kinh tế, văn hoá, nhưng nhất định cũng tuỳ thuộc rất nhiều vào đời sống nội tâm. Hơn nữa, tôi dám nói chính đời sống nội tâm mới là yếu tố quyết định số phận của mỗi người, của mỗi gia đình, của mỗi cộng đoàn.

Vậy, đời sống nội tâm là gì? Thưa là: Ðời sống bên trong con người, đời sống thiêng liêng, đời sống sâu thẳm của tâm hồn.

Theo cách nói của giáo lý công giáo, thì đời sống nội tâm là đời sống tha thiết với các chân lý thiết yếu của cuộc đời. Như mục đích đời mình, chết rồi đi đâu. Ðời sống nội tâm là sống có Chúa, với Chúa và trong Chúa.

Xin đưa ra một ví dụ về đời sống nội tâm rất dễ hiểu: Mỗi người chúng ta phải là một đền thờ của Chúa, một đền thờ có Chúa ngự ở trong, một đền thờ nồng nàn tình yêu: Mến Chúa yêu người, một đền thờ ấm cúng do Chúa là Cha, luôn ở trong đó, để đưa ta từng giờ, từng ngày về Nhà Cha là Cõi thiên đàng hạnh phúc vĩnh cửu.

Ðời sống nội tâm là rất đẹp, rất cần. Nhưng, không phải chỉ biết nó, chỉ hiểu nó là đủ. Nhưng nhất là phải sống thực sự đời sống đó, và phải phát triển thực sự đời sống đó.

Bằng những cách nào?

Hôm nay, tôi chỉ đề nghị anh chị em mấy việc thực dễ, thực đơn giản, và cũng thực căn bản sau đây:

Việc thứ nhất là mỗi ngày, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì được gọi Chúa là Cha, và mình được Chúa nhận làm con. Việc cảm tạ sẽ được thực hiện bằng cách cầu nguyện với kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Khi đọc kinh đó, chúng ta lấy đức tin nhìn vào Chúa là Cha đang ở trước mặt ta, đã và thương ta qua vô vàn ơn ban xuống cho ta hằng ngày.

Việc thứ hai là hằng ngày chúng ta hãy dâng cho Chúa một vài bông hoa thiêng liêng. Bông hoa làm vui lòng Chúa nhất là bông hoa bác ái khiêm nhường, tận tuỵ với bổn phận, giàu tinh thần phục vụ ích chung, sống hài hoà với người xung quanh, biết để tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, yếu đau, cô đơn, bị bỏ rơi.

Việc thứ ba là hằng ngày hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho ta biết trách nhiệm nội tâm, mà Chúa trao cho ta. Trách nhiệm nội tâm có thể là đi sâu hơn vào việc suy gẫm Lời Chúa, năng lui tới hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, nâng cao hơn trình độ kiến thức về thần học, Kinh Thánh, dấn thân hơn vào việc truyền giáo, hăng hái hơn trong việc đẩy lùi bóng tối sự ác bằng những gương sáng đời sống và đời sống chia sẻ thánh giá với Chúa Giêsu.

Trên đây chỉ là vài gợi ý.

Nếu chúng ta trung thành ít là với ba việc vừa nêu trên, thì đời sống nội tâm chúng ta sẽ được xây dựng một cách vững chắc, làm nền tảng cho con đường dẫn tới sự sống thực và hạnh phúc thực.

Xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta, nhất là cho các con chúng ta, biết giá trị đời sống nội tâm, và biết cách xây dựng, phát triển đời sống nội tâm. Tôi xác tín đây là một yếu tố rất cần cho ta giữa tình hình hiện nay. Bởi vì đang có những chuyển biến phức tạp có thể gây nguy hại cho đời sống đức tin và đạo đức nhân bản.

Giảng thánh lễ Thêm Sức tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên,
ngày 4 tháng 8 năm 2002