Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

NHÂN DỊP KỶ NIỆM ÐỨC MẸ HIỆN RA
TẠI LỘ ÐỨC (11.02.2001)
Cầu Nguyện Tại Lộ Ðức

Lộ Ðức là nơi Ðức Mẹ Maria đã hiện ra. Tôi đã tới đó nhiều lần. Vẻ đẹp đã lôi cuốn tôi tới đó chính là bầu khí cầu nguyện.

Ðám đông cầu nguyện thuộc mọi tiếng nói, đủ mọi màu da. Người ta cầu nguyện khắp nơi trong linh địa bao la. Người ta cầu nguyện mọi lúc suốt 24 tiếng đồng hồ. Cầu nguyện chung toàn thể. Cầu nguyện riêng từng nhóm. Cầu nguyện âm thầm cá nhân. Kẻ quỳ, người đứng, cũng có người sấp mặt xuống đất. Kẻ chắp tay, người giơ tay, người khoanh tay.

Rất đa dạng. Rất hồn nhiên. Nhưng tất cả đều trong trật tự. Ở đây, có một bầu khí thanh thản, tự do, linh thiêng, huyền diệu. Trong bầu khí này, mọi người đều nhìn nhau một cách kính trọng, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Khi cầu nguyện tại Lộ Ðức, tôi chỉ xin một ơn duy nhất, đó là ơn trở về với Chúa. Lần nào đến Lộ Ðức, tôi cũng chỉ cầu xin một ơn đó mà thôi.

Tôi xin ơn trở về cho mọi người, nhất là cho những ai thuộc về tôi, đặc biệt là cho chính bản thân tôi.

Thiết tưởng ơn trở về là một ơn cần thiết nhất cho mọi người. Bởi vì trở về là nhu cầu căn bản của đời người, trở về là đòi hỏi cấp bách của Phúc Âm. Nhưng, nếu không có ơn Chúa giúp, thì sự trở về sẽ chỉ là một khẩu hiệu, chứ không trở thành sự sống được biến đổi.

Ơn trở về là một hành trình dài. Trong suốt hành trình này, người trở về cảm thấy mình càng ngày càng phải đào sâu lòng khiêm tốn.

Khiêm tốn khi đối thoại với Chúa.

Khiêm tốn khi đối thoại với người khác.

Khiêm tốn khi đối thoại với chính mình.

Khi cầu nguyện tại Lộ Ðức, nhìn lên Ðức Mẹ, tôi nhận thấy điều đó một cách rõ rệt và thấm thía.

Thái độ của Ðức Mẹ, khi cầu nguyện với Chúa, là rất khiêm nhường.

Thái độ của Ðức Mẹ, khi nói với cô bé Bernadetta, là rất khiêm nhường.

Thái độ của Ðức Mẹ, khi nhắn gởi giáo quyền địa phương, là rất khiêm nhường.

Thái độ của Ðức Mẹ, khi tỏ mình được ơn Vô nhiễm nguyên tội, là rất khiêm nhường.

Nếu có ai hỏi tôi, vẻ đẹp nào nơi Ðức Mẹ ở Lộ Ðức đã làm tôi ngây ngất, tôi không ngần ngại thưa: Vẻ đẹp đó chính là sự khiêm tốn của Ðức Mẹ. Một sự khiêm tốn được diễn tả bằng thái độ e lệ, kín đáo đối với đặc ân của Mẹ. Một sự khiêm tốn được diễn tả bằng sự yêu thương, kính trọng dành cho mọi người.

Ðức Mẹ tỏ ra rất buồn khổ vì tội lỗi nhân loại. Ðức Mẹ mong muốn nhân loại sám hối, ăn năn. Ðức Mẹ kêu gọi nhân loại trở về. Nhưng Ðức Mẹ không chỉ trích ai, không kết án ai, không bêu xấu ai. Ðức Mẹ chỉ xin các con cái Mẹ hãy cầu nguyện, hãy hãm mình, đền tội, hãy cải thiện chính mình.

Cải thiện bản thân, đó là điều Ðức Mẹ nhắn nhủ con cái mình.

Cải thiện chính bản thân mình, đó là bước đầu cần thiết của sự cải thiện xã hội và Hội Thánh.

Và trong việc cải thiện chính bản thân mình, thì việc đầu tiên luôn cần thiết chính là việc biết mình và biết tuân phục thánh ý Chúa.

Phải hết sức khiêm nhường mới biết mình được. Phải hết sức khiêm nhường mới biết tuân phục thánh ý Chúa.

Chúa chỉ mạc khải những điều đó cho những ai bé mọn, khó nghèo thiêng liêng.

Tôi dần dần nhận ra những sự thực đó qua lời Chúa, qua kinh nghiệm, và qua những lần ở bên Ðức Mẹ.

Chẳng hạn, khi theo dõi thời sự của thế giới, của Hội Thánh, của địa phương, tôi tự hỏi mình phải có lựa chọn nào trong mục vụ và truyền giáo, để đáp ứng được nhu cầu khẩn cấp của Phúc Âm trong từng tình hình cụ thể đó.

Tự hỏi mình, để rồi khiêm tốn hỏi Chúa trong cầu nguyện và suy niệm bên Ðức Mẹ Maria. Xưa Thánh Linh đã hướng dẫn Ðức Mẹ để biết nói lời “xin vâng” thế nào, thì nay cũng Thánh Linh sẽ hướng dẫn con cái Ðức Mẹ nói lời xin vâng như vậy. Xin vâng thánh ý Chúa, chứ không phải ý riêng mình, hay ý riêng ai. Trong kế hoạch cứu độ, thánh ý Chúa thường rất khác ý riêng chúng ta, mặc dù ý riêng chúng ta mang nhãn hiệu đạo đức.

Phúc Âm cho thấy: Rất nhiều người khi ra trước mặt Chúa, đã nói với Chúa rằng: Chúng con thuộc về Chúa: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỉ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?. Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi. Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7,22-23).

Làm điều có vẻ tốt, nhưng với cung cách kiêu căng và do động lực tự đắc coi mình đạo đức hơn người khác, sẽ bị Chúa kể như làm điều gian ác. Ðó là điều những ai thực tâm muốn trở về với Chúa cần phải khiêm nhường xa tránh.

Cải thiện bản thân mình, để thực sự thuộc về Chúa, và để thực sự trở nên một cành nho bé nhỏ kết hợp với thân cây nho là Chúa Giêsu, đó chính là một khởi sự hết sức quan trọng, hết sức khẩn cấp, luôn luôn phải thực hiện từng ngày, từng giờ, từng phút.

Trên đây là sự thức tỉnh của lương tâm, mà tôi cảm nhận được, những khi âm thầm cầu nguyện bên Ðức Mẹ, nhất là tại Lộ Ðức.

Long Xuyên, ngày 3 tháng 2 năm 2001