Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Hãy Sang Bờ Bên Kia

Hôm nay là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo thói quen tại giáo xứ nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, thì chiều ngày lễ này sẽ dành cho các quí ông bà cao tuổi, nhất là các cụ già yếu bệnh tật.

Thói quen tốt lành đó hôm nay lại được tiếp tục, với sự hưởng ứng rộng rãi và nồng nhiệt của cộng đoàn. Ðó là dấu chỉ tốt về sự hiệp thông, về tình nghĩa và về niềm tin.

Nhân cơ hội này, tôi xin chia sẻ vắn tắt một Lời Chúa đã và đang là đề tài suy gẫm cho những người già cả, bệnh tật. Lời Chúa này cũng sẽ giúp nhiều cho mọi người tin theo Chúa, bất cứ là ai.

Lời Chúa mà tôi xin kính cẩn nêu lên ở đây là: “Hãy sang bờ bên kia” (Mc 4,35). Chúa Giêsu nói lời đó với các môn đệ. Ngài bảo họ xuống đò, vượt qua một hồ rộng lớn và sâu, giống như biển, để sang bờ bên kia. Ðang khi đi, thì một trận cuồng phong nổi lên. Sóng ập vào đò. Mọi người sợ hãi, vội kêu cầu Chúa Giêsu. Chúa liền truyền cho sóng gió lặng im. Bão gió liền tắt. Mặt nước trở nên phẳng lặng. Môn đệ bước lên bờ bình an. Từ đó, họ xác tín Chúa là Ðấng quyền năng và thương xót, chỉ có Ngài là nơi vững chắc họ tựa nương.

Khi nhìn lại đời mình, bao người, nhất là những người cao tuổi, sẽ thấy Lời Chúa trên đây và các diễn tiến sau đó đã thực sự xảy ra cho mình, cách này hay cách khác.

Ðáng kể là hai trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất là: Một bến bờ để nhận ra Chúa. Thực vậy, nhiều người đã thấy có những năm tháng đời mình giống như cuộc vượt biển đầy gian nan. Với sóng gió dữ dội. Với nguy cơ chết chìm. Lúc đó, họ đã cầu nguyện, và Chúa đã cứu họ. Và họ nhận ra rằng: Chúa đồng hành với họ. Chúa là Ðấng quyền năng và hay thương xót. Từ nay họ quyết tâm chọn Chúa làm nơi nương tựa, dù trong hoàn cảnh nào. Niềm tin này là kết quả của sự họ vâng lời Chúa phấn đấu vượt qua biển đời đầy thử thách và vì họ đã cầu nguyện. Tới một bến bờ mà Chúa muốn, họ đã được lửa thiêng Chúa ban. Họ vừa nhận ra Chúa một cách rõ hơn, vừa mến Chúa một cách nồng nàn hơn, vừa tin vào Chúa một cách vững vàng. “Con tin Thầy là Ðức Kitô, Ðấng phải đến trong thế gian” (Ga 11,27).

Trường hợp thứ hai là: Một bến bờ để nhận ra ý Chúa. Thực vậy, nhiều người đã thấy có những thời gian mình trôi nổi trên dòng đời tự ái, tự phụ với những ý riêng mình. Nhưng rồi, thử thách tới với những đớn đau, với những thất bại. Như một cuộc bơi lội sắp chìm giữa biển mênh mông. Lúc đó, họ cầu nguyện Chúa cho họ qua. Khi qua rồi, họ mới khám phá ra sự thực Lời Chúa đã phán xưa: “Tư tưởng của các ngươi không phải tư tưởng của Ta. Ðường lối của các ngươi không phải đường lối của Ta. Như trời xa cách đất thế nào, thì đường lối của Ta cũng xa cách đường lối của các ngươi như vậy, và tư tưởng Ta cũng cách xa tư tưởng của các ngươi cũng như thế” (Is 55,8-9). Nhận ra chân lý đó là kết quả của sự họ vâng lời Chúa phấn đấu vượt qua dòng đời đầy thử thách đớn đau và vì họ đã cầu nguyện. Tới một bến bờ mà Chúa muốn, họ đã nhận được lửa thiêng Chúa ban. Họ thấy rõ hơn cái tôi và ý riêng mình là tệ hại. Ðồng thời họ thấy Chúa và thánh ý Chúa là khôn ngoan cao cả, và có sức cứu độ.

Hai trường hợp trên đây chỉ là điển hình, để cho ta thấy: Cuộc đời đức tin có những bổn phận khó khăn giống như cuộc dấn thân vượt biển đầy sóng gió. Lòng ta đôi lúc lâm vào cảnh bối rối sợ hãi. Tưởng như chắc chắn là phải chết chìm trong thất vọng. Nhưng khi ta vâng lời Chúa dấn thân phấn đấu và cầu nguyện, thì Chúa đã cứu ta. Lúc đó, lòng ta như nhận được một thứ lửa thiêng mới. Ta được đổi mới. Ta khám phá thấy rằng: Trước khi dấn thân phấn đấu và cầu nguyện, ta như ở trên một bến bờ nguội lạnh, tự đắc và ấu trĩ. Nhưng sau khi đã trải qua những khó khăn với niềm tin, lòng ta như tới một bến bờ khác. Ta trở nên khiêm tốn hơn, sốt sắng hơn, mến Chúa yêu người hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn.

Ðây là những kinh nghiệm sống đức tin rất quí báu. Nhiều người, nhất là những người già, đã trải qua và đã kể lại. Kể lại cho những người khác, kể lại cho Chúa, kể lại cho chính mình. Ðể tạ ơn Chúa vì ơn được thử thách, vì ơn được cứu độ, vì ơn đã tới bến bờ, mà Chúa chỉ dạy phải tới.

Giờ đây, trong thánh lễ này, chúng ta cũng hãy làm như vậy. Hãy tạ ơn Chúa với tâm tình biết ơn. Trong tâm tình biết ơn và tin cậy, ta sẽ nhớ rằng: Sớm muộn ta cũng sẽ còn phải sang một bờ bên kia rất lạ. Bờ bên kia rất lạ đó là cuộc sống đời sau. Phải vượt qua cái chết để tới đó. Nhưng hãy vững tin: Chúa đồng hành với ta, Chúa luôn ở bên ta, Chúa luôn thương xót ta. Vì thế, lời Chúa: “Hãy sang bờ bên kia” là một lời cứu độ, là một thứ lửa thanh luyện, là một ơn gọi Chúa dành cho những người mà Ngài yêu mến xót thương.

Bài giảng thánh lễ dành cho người già cả, đau yếu,
ngày lễ Chúa Thánh Thần
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên ngày 19 tháng 5 năm 2002