Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Sự Cộng Tác Của Những Vị Cao Niên
Trong Chương Trình Chúa Thánh Linh

Từ ít lâu nay, tôi hay nghĩ về tuổi già. Tôi tin rằng: Những người cao tuổi, tuy sức khoẻ và nhiều khả năng bị xuống cấp, nhưng vẫn có thể cộng tác với Chúa một cách đắc lực trong việc cứu độ và xây dựng ích chung. Ích chung của gia đình xóm ngõ, ích chung của địa phương đất nước, ích chung của giáo xứ và Hội Thánh.

Nhưng cộng tác với Chúa bằng những cách nào? Tôi tìm câu trả lời trong Phúc Âm. Ðọc Tin Mừng, tôi thấy hiện lên nhiều vị cao niên đáng kính. Tôi tạm dừng lại ở mấy vị sau đây:

Vị thứ nhất là ông Simeon. Phúc Âm thánh Luca cho biết: Khi Ðức Mẹ và thánh Giuse đem hài nhi Giêsu vào đền thờ để hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật đạo, thì có một người đàn ông cao niên cũng tới đó. Ông tên là Simeon. Thánh sử khen ông là người công chính và sùng đạo. Khi vừa nhìn thấy hài nhi Giêsu, ông Simeon được ơn Chúa Thánh Thần, đã nhận ra trẻ đó là Ðấng Cứu thế. Ông cũng báo trước là Ðấng Cứu thế này sẽ thực hiện việc cứu chuộc nhân loại qua con đường hy sinh. Như thế, ông Simeon đã là người cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa bằng việc loan báo Chúa Cứu thế đến và việc cứu thế này sẽ không tránh được nhiều đau khổ (Lc 2,25-35).

Vị thứ hai là bà Anna. Cũng Phúc Âm thánh Luca cho biết: Trong lễ nghi dâng hài nhi Giêsu cho Thiên Chúa có mặt một bà già. Bà già này đã 84 tuổi, tên là Anna. Khi ngắm nhìn con trẻ Giêsu, bà Anna được ơn Chúa Thánh Thần cũng đã nhận ra đó là Ðấng Cứu thế. Và bà đã hết lòng cảm tạ Thiên Chúa (Lc 2,36-38). Như vậy, cũng như ông Simeon, bà cụ Anna này cũng đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa bằng sự loan truyền biến cố Chúa đến. Bà loan báo với tất cả tâm tình cảm tạ tri ân.

Vị thứ ba là bà Isave. Cũng Phúc Âm thánh Luca cho biết: Bà Isave đã cao niên nhưng được thụ thai. Dịp này, Ðức Mẹ Maria đã đến thăm viếng bà. Khi vừa nghe lời Ðức Mẹ chào. Bà Isave được ơn Chúa Thánh Thần, liền hân hoan mừng rỡ. Bà nhận ra Ðức Mẹ đang mang thai Ðấng Cứu thế (Lc 1,39-45). Bà sung sướng chúc mừng Ðức Mẹ, và gợi ý cho Ðức Mẹ ca tụng Thiên Chúa. Như vậy, Bà Isave cũng đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa bằng cách chia sẻ niềm vui với Ðức Mẹ do biến cố Chúa cứu độ đến.

Vị thứ tư là thánh Gioan tông đồ. Theo truyền thuyết, thì thánh Gioan tông đồ là người tông đồ sống lâu hơn các tông đồ khác. Khi tuổi đã cao, sức đã yếu, vị tông đồ này được ơn Chúa Thánh Thần đã giảng đi giảng lại xung quanh đề tài tình yêu: Chúa Giêsu vì yêu thương đã đến cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa là tình yêu. Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Phúc Âm thánh Gioan cũng như ba lá thư thánh Gioan đều đơn giản là Tin Mừng Tình yêu.

Như vậy, tất cả bốn vị cao niên tôi vừa nhắc trên đây đều đã cộng tác với Chúa theo một hướng. Hướng đó là theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, các ngài loan báo sự Chúa Cứu thế đến. Chúa Cứu thế đến trong những biến cố coi như tầm thường. Ngài đến qua những con người bé nhỏ, yếu đuối. Ngài đến trên những con đường có nhiều hy sinh, có nhiều vất vả, có nhiều đau khổ. Ngài đến để cứu chuộc, và cứu chuộc bằng những con đường khiêm tốn, hy sinh. Mục đích chính là để minh chứng Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta cũng hay yêu thương nhau, để nên giống như Ngài.

Với mấy suy nghĩ trên đây rút ra từ Phúc Âm, tôi nhìn vào Hội Thánh Việt Nam hôm nay. Tại đây, tôi đang nhận ra nhiều vị cao niên cũng đang phần nào là những Simeon, Anna, Isave và Gioan.

Bao lần, tôi đã được các vị cao niên ấy an ủi tôi. Ðại khái là: Sự việc này biến cố nọ thường có nhiều niềm vui và nhiều khi cũng có nhiều đau đớn. Nhưng dưới cái nhìn đức tin thì đó là những biến cố Chúa đến. Theo cái nhìn này, thì rất nhiều biến cố xảy ra đều minh chứng rõ có sự Chúa đến. Chúa đến để cứu chuộc. Chúa đến để thanh luyện. Chúa đến để đánh thức lương tâm, Chúa đến để khích lệ, Chúa đến để an ủi, Chúa đến để xây dựng lại. Tóm lại Chúa đến vì tình yêu, để mạc khải Thiên Chúa là tình yêu, và để thiết lập một Nước Tình Yêu trong lòng mọi người. Nhất là để mạc khải vinh quang của tình yêu thánh giá.

Khi nghe các vị cao niên có những nhận xét đậm đà Tin Mừng về cuộc đời như vậy, tôi sửng sốt bỡ ngỡ. Tôi thấy rằng: Chúa Thánh Thần đang hoạt động mãnh liệt nơi nhiều người già cả, yếu liệt của chúng ta. Xã hội tưởng họ ít còn khả năng phục vụ. Nhưng họ đang phục vụ rất nhiều: Bằng cầu nguyện, bằng gương sáng, bằng kinh nghiệm cuộc đời, bằng những lời nói việc làm và những xử sự đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.

Ðể kết, tôi nhìn lên Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, một vị Giáo Hoàng già yếu, nhưng đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần, đang cố gắng không mỏi mệt, để đổi mới Hội Thánh, với bao sáng kiến, với bao yêu thương và khiêm tốn.

Tôi tin rằng: Với những người cao niên như thế này, Hội Thánh sẽ được trẻ trung hoá, trở thành dấu chỉ và khí cụ đắc lực của Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

Bài giảng thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống,
dành cho những người cao tuổi
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 3/6/2001