Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Bàn Tiệc Thánh

Lúc này, tại Ðài Ðức Mẹ, Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên, đang diễn ra một quang cảnh khác thường. Từng ngàn giáo dân, từng chục nhóm tu sĩ, từng trăm linh mục đang qui tụ về đây. Ðông đảo, tấp nập và hứng khởi. Ðền từ gần, đến từ xa. Với hai Giám Mục của giáo phận, đám đông này đang hiện lên như hình ảnh một đại gia đình đầy vẻ đẹp sống động. Ðẹp về màu sắc, đẹp về niềm vui, đẹp về trật tự, nhất là đẹp về tấm lòng yêu thương hiệp nhất và niềm tin chân thành sâu sắc.

Thiên Chúa là Cha đang nhìn đại gia đình thân thương này. Người nhìn tất cả. Người nhìn từng người. Chúa biết mục đích chúng ta đến đây. Mục đích không phải chỉ để tham dự thánh lễ Truyền Dầu, mà chính là để giãi bày với Chúa tâm tình của ta. Tâm tình của chúng ta là khao khát được bồi dưỡng hơn, được giải cứu hơn về đàng thiêng liêng, nhất là được gặp gỡ Chúa. Ðể, nhờ ơn Chúa, chúng ta tìm được ánh sáng trong những hoàn cảnh tăm tối. Chúng ta tìm được an ủi trong những hoàn cảnh mệt mỏi chán chường. Chúng ta tìm được sự sống lại trong những hoàn cảnh coi như cõi chết. Chúng ta tìm được sức mạnh tinh thần phục vụ trong những hoàn cảnh bạc bẽo.

Ðây là niềm tin tốt đẹp. Ðây là hy vọng chính đáng.

Vì thương ta, hôm nay Chúa nhắc lại cho chúng ta một cách sống. Một cách sống đầy chất Tin Mừng. Một cách sống là nguồn mạch ơn thánh. Một cách sống bảo đảm dẫn đưa ta về chính lộ cõi phúc trường sinh.

Cuộc sống đó là thế nào?

Tôi xin vắn tắt tạm trình bày: Cuộc sống đó là một bàn tiệc thánh.

Bàn tiệc thánh này có 4 món ăn căn bản.

Món ăn thứ nhất là Lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng, là sức mạnh, là lương thực thiêng liêng. Chúng ta được mời đón nhận Lời Chúa, để rồi chia sẻ Lời Chúa cho người khác.

Món ăn thứ hai là Thánh Thể Chúa. Thánh Thể Chúa là chính Chúa Giêsu ban tặng chính mình, với tinh thần yêu thương, vâng phục và hy sinh cao cả của Người. Chúng ta được mời đón nhận Thánh Thể, sống gắn bó chặt chẽ với Chúa Giêsu, để rồi chia sẻ tinh thần yêu thương, vâng phục và hy sinh của Người cho người khác.

Món ăn thứ ba là Hội Thánh Chúa. Hội Thánh Chúa là cộng đoàn những người tin theo Chúa. Cộng đoàn này là dấu chỉ và là dụng cụ sự hiệp nhất yêu thương. Chúng ta được mời tham gia tích cực vào việc xây dựng cộng đoàn Hội Thánh, để rồi chia sẻ tinh thần Hội Thánh cho kẻ khác.

Món ăn thứ bốn là tinh thần phục vụ kẻ túng nghèo khổ đau. Chúa Giêsu tuyên bố Người được sai đến với những kẻ đau khổ, nghèo túng. Nhiều khi Người đồng hoá mình với họ. Người dành cho họ một sự ưu ái đặc biệt. Chúng ta được mời đón nhận ơn gọi đó, tấm lòng đó, để rồi cùng với Chúa Giêsu, chúng ta phục vụ những người khổ đau, túng nghèo, bất cứ họ là ai, và bất cứ sự khổ đau túng nghèo là ở phương diện nào.

Khi chúng ta nhận thức bàn tiệc thánh với bốn món ăn thiêng liêng vừa kể là một cuộc sống căn bản của Tin Mừng, chúng ta sẽ hiểu được chức vụ Linh mục một cách sáng sủa, đơn sơ và chính xác.

Nói chung, các Linh mục chúng tôi là những người được chọn để phục vụ Bàn Thánh. Phục vụ Bàn Thánh là gì?

Thưa là phải rất chuyên chăm Lời Chúa, là phải rất tha thiết với Thánh Thể, là phải luôn luôn thao thức với Hội Thánh, là phải thực sự yêu thương phục vụ kẻ khổ đau túng nghèo.

Hình ảnh một Linh mục như thế là một hình ảnh đẹp, rất cần cho thời điểm Việt Nam hôm nay. Thời điểm Việt Nam hôm nay đang có những cơ may để vươn lên hưng thịnh, nhưng đồng thời cũng đang gặp những nguy cơ đẩy mình xuống dốc. Xuống dốc nhất là về phương diện đạo đức: Ðạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức cộng đoàn, đạo đức xã hội.

Tôi thú nhận rằng: Chúng ta rất yếu đuối. Hơn ai hết, chính tôi là người yếu đuối nhất. Thú nhận mình yếu đuối là một cách sám hối, ăn năn. Thú nhận mình yếu đuối là một cách cầu nguyện. Thú nhận mình yếu đuối là một cách đón nhận ơn cứu độ.

Ðến đây, tôi xin phép nhắc lại lời Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ Người: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt thì yếu đuối” (Mc 14,38).

Hiện nay, tôi thấy xác thịt con người chúng ta là rất yếu đuối, đang khi các cám dỗ của thế gian và mưu mô của quỉ dữ lại rất tinh vi, rất đa dạng và rất mạnh. Nếu chúng ta không vâng lời Chúa mà tăng cường cầu nguyện và tỉnh thức, thì sẽ không tránh được cảnh lòng đạo suy yếu. Và nếu chẳng may lòng đạo suy yếu, lúc đó người ta sẽ dễ đổ lỗi cho người khác, hoặc tạo ra những kẻ thù để la lối chỉ trích. Ðang khi kẻ thù nguy hại nhất lại ở trong chính lòng ta. Ðó là: Kiêu căng, khô khan, dửng dưng với Bàn Thánh, ghen tương, chia rẽ, hẹp hòi.

Ðể kết, tôi tha thiết kêu gọi toàn thể đại gia đình Chúa hãy tập trung cái nhìn của lòng mình vào Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ chúng ta. Hãy nhìn Chúa Giêsu trong Thánh Kinh. Hãy nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá. Hãy nhìn Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

Thánh Kinh, thánh giá, Thánh Thể đều nói về tình yêu Chúa. Một tình yêu tha thứ, phục vụ mạnh hơn hận thù. Một tình yêu phục sinh mạnh hơn sự chết. Một tình yêu khiêm tốn bao dung mạnh hơn mọi kiêu căng và hẹp hòi.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào tình thương cứu độ của Chúa. Xin thương xót chúng con là những kẻ yếu đuối.

Long Xuyên, ngày 10 tháng 4 năm 2001