Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Trái Tim Giáo Xứ

Nhiều người đã nói: Nhà thờ giáo xứ là bộ mặt của giáo xứ. Bởi vì nhà thờ của giáo xứ là một công trình thường in vào tâm thức con người một hình ảnh nào đó. Hình ảnh ấy có sức gợi nhớ, gợi thương, gợi lên bao tình cảm, bao kỷ niệm của nơi chốn mình đã sống, hoặc mình đã đi qua.

Riêng tôi, tôi còn muốn đặt nhà thờ của giáo xứ lên một địa vị cao hơn nữa. Tôi muốn gọi nhà thờ giáo xứ là trái tim của giáo xứ. Bởi vì dòng chảy sự sống thiêng liêng thường phát xuất từ nhà thờ, để đi vào các gia đình, đến tận nội tâm từng người trong giáo xứ.

Hình ảnh bộ mặt giáo xứ, cũng như hình ảnh trái tim giáo xứ là những hình ảnh nói lên tâm tình kính trọng mến yêu đối với nhà thờ giáo xứ.

Chính vì sự kính trọng mến yêu như thế, mà việc xây dựng nhà thờ giáo xứ cần phải được cân nhắc thực kỹ càng.

Sự cân nhắc sẽ được gọi là thực sự kỹ càng, khi dựa trên ý Chúa. Ý Chúa rõ nhất ở đây là nhà thờ nhắm mục đích thờ phượng Chúa. Gọi là nhà thờ, vì nhà đó dành cho việc thờ Chúa. Mục đích là để thờ Chúa chứ không để làm việc nào khác.

Thờ phượng Chúa, đó là mục đích chúng ta phải luôn nắm vững trong việc chọn lựa các phương án xây dựng nhà thờ. Tôi xin nêu lên vài gợi ý rút ra từ lời Chúa: “Ðã đến giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thực” (Ga 4,23).

Thờ phượng Chúa là tin vào sự hiện diện của Chúa, là lắng nghe Chúa, là cầu nguyện với Chúa. Nên nhà thờ phải được xây dựng thế nào, để tạo ra được một bầu khí linh thiêng, thinh lặng, giúp cho mọi người dễ hồi tâm, dễ cảm nghiệm được sâu sắc sự gặp gỡ Chúa.

Thờ phượng Chúa là tìm kiếm sự tái sinh trong ơn được trở nên con Chúa. Nên nhà thờ phải được sắp xếp thế nào, để thánh giá, phép Thánh Thể và Lời Chúa được đề cao và nhận ra dễ dàng như những nguồn mạch tuôn chảy ơn đổi mới, giúp cho chúng ta dễ thành con của Chúa tình yêu.

Thờ phượng Chúa là mến Chúa, gắn bó với Chúa, tuân phục ý Chúa. Nên nhà thờ phải được bố trí thế nào, để những người vào đó dễ tập trung thu hút vào một mình Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Thờ phượng Chúa là biết sống liên đới với mọi người trong tình bác ái. Nên nhà thờ phải được sử dụng cách nào, để mọi người vào đó đều cảm thấy mình được kính trọng yêu thương, được tham gia vào phụng vụ và đời sống cộng đoàn. Ðể từ đó họ ra đi dấn thân vào việc phục vụ gia đình và xã hội, làm chứng Thiên Chúa là tình yêu cứu độ

Thờ phượng Chúa là biết phấn đấu với ba thù, để giữ lòng trung tín với Chúa. Nên việc xây dựng nhà thờ phải được thực hiện thế nào, để mọi người, nhất là những kẻ bị ma quỉ và tội lỗi cầm buộc đón nhận được dễ dàng sức mạnh thiêng liêng từ nhà thờ, giúp họ đứng dậy và bước đi.

Thờ phượng Chúa là biết nhìn Chúa đang hoạt động trong vũ trụ. Nên nhà thờ phải được xây cất thế nào, để môi trường cảnh vật, khoa học, kỹ thuật, văn hoá cũng được đóng góp vẻ đẹp của mình trong đó.

Sau cùng thờ phượng Chúa là hiểu ý Chúa trong thực tế lịch sử. Nên nhà thờ phải được xây dựng thế nào, để thích hợp với thực tế tình hình kinh tế, dân số, xã hội của địa phương mình.

Trên đây chỉ là vài gợi ý, nên được quan tâm, khi xây dựng nhà thờ giáo xứ.

Chỉ vài gợi ý đó thôi cũng đã cho thấy việc xây dựng nhà thờ giáo xứ là chuyện không đơn giản chút nào. Phải nói là các kinh nghiệm xây dựng nhà thờ giáo xứ thường để lại cho những ai có trách nhiệm rất nhiều mệt mỏi, rất nhiều lao khổ. Nhất là trong hoàn cảnh giáo phận chúng ta là miền nông thôn. Với nông nghiệp, nông sản, những người nông dân đang sống trong nhiều giới hạn. Vì thế, mà những người có thiện chí xây dựng nhà thờ rất cần được nâng đỡ. Nâng đỡ về vật chất, nâng đỡ về tinh thần, nâng đỡ về mọi phương diện, mọi cách có thể.

Cũng may là đồng bào chúng ta tuy nghèo của, nhưng vốn giàu lòng thương cảm. Rất nhiều tấm lòng đã tự nguyện giúp đỡ. Người gần, người xa. Người lương, người giáo. Người giàu, người nghèo. Xem ra ai cũng muốn được có phần trong một công trình, vừa có ích cho đạo, vừa có lợi cho đời.

Tôi tin chắc là Chúa nhân lành sẽ thưởng công cho từng người có góp phần giúp đỡ. Phần thưởng đó sẽ quí giá, nhất là về phương diện phần rỗi đời đời.

Một cách nào đó, khi chúng ta chân thành góp phần xây dựng nhà thờ vật chất, thì chính bản thân chúng ta lại được Chúa xây dựng thành những nhà thờ thiêng liêng. Những nhà thờ vô hình này sẽ là những trái tim đầy sự bình an, đầy tình bác ái, đầy niềm hy vọng. Ví có Chúa hiện diện và hoạt động trong đó.

Với chia sẻ vắn tắt trên đây, tôi thân ái cầu chúc việc xây dựng nhà thờ giáo xứ Ngọc Thạch luôn được Chúa thương chúc lành và phù trợ. Ðể công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Ngọc Thạch 20/4/2002