Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Cầu Nguyện

Hôm nay, họ đạo nhà thờ Chánh toà Long Xuyên mừng trọng thể lễ Bổn Mạng.

Thực là một an ủi lớn cho họ đạo chúng ta, khi được Ðức Mẹ làm Ðấng Bổn mạng.

Ðức Mẹ đã rất thương họ đạo chúng ta bằng nhiều cách: Thương chung cộng đoàn, thương riêng từng gia đình và từng cá nhân. Mẹ đã sắp xếp, hướng dẫn, an ủi, đồng hành với các con cái Mẹ, khi sống và lúc lâm chung.

Trước tình thương bao la của Ðức Mẹ, mọi người chúng ta đều tỏ ra rất hiếu thảo mến yêu.

Tôi thấy nhiều người, khi đi qua tượng Ðức Mẹ cuối nhà thờ này, đã liếc nhìn lên Mẹ, và thầm chào kính Mẹ. Tôi chắc Ðức Mẹ đã thấy, đã nghe, đã đón nhận từng tâm tình, từng cử chỉ, dù rất bé nhỏ, kính dâng lên Mẹ.

Tôi thấy gia đình nào trong họ đạo chúng ta cũng đều trưng bày ảnh tượng Ðức Mẹ, và siêng năng cầu nguyện trước Ðức Mẹ với tất cả tấm lòng tin mến.

Lúc này, nếu có ai hỏi tôi xem, Ðức Mẹ mong muốn điều gì hơn hết nơi chúng ta, thì tôi xin phép Ðức Mẹ trả lời: Hãy cầu nguyện siêng năng. Hãy cầu nguyện theo thánh ý Chúa.

Thực vậy, siêng năng cầu nguyện, cầu nguyện theo thánh ý Chúa, đó là việc Ðức Mẹ thực hiện suốt đời mình.

Siêng năng cầu nguyện, cầu nguyện theo thánh ý Chúa, đó là nhắn nhủ mà Ðức Mẹ đã gởi cho Hội Thánh, khi hiện ra ở Lộ Ðức, ở Fatima, và ở các nơi khác.

Việc cầu nguyện là việc mọi người đều phải làm, và phải tập làm.

Lời cầu nguyện, mà Ðức Mẹ mong muốn nhất, là kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Xin anh chị em trung thành với việc lần chuỗi Mân Côi. Xin các bậc phụ huynh tập cho con em mình có thói quen đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, nhiều lần trong ngày.

Ngoài ra, mọi người chúng ta rất cần cầu nguyện vắn tắt trong bất cứ lúc nào. Cầu nguyện bằng những lời vắn tắt phát ra tự đáy lòng mình. Nhất là tỏ bày với Mẹ tâm tình chúng ta khát kháo Chúa. Chẳng hạn như:

Xin Mẹ thương giúp con biết đón nhận Chúa vào lòng con. Xin Mẹ thương cầu bầu với Chúa đoái nhìn đến con. Xin Mẹ thương ban ơn hoà bình cho con, cho gia đình và quê hương con”.

Tôi tin rằng: Ðức Mẹ rất vui mừng nếu mỗi người chúng ta trở thành con người cầu nguyện. Tôi tin rằng: Ðức Mẹ rất sung sướng, khi thấy mỗi người chúng ta trở thành đền thờ có Chúa ngự. Trong đền thờ này Chúa dạy dỗ ta và ta tâm tình với Chúa.

Tôi có kinh nghiệm này là, những người siêng năng cầu nguyện theo thánh ý Chúa, thường toả ra một thứ hương thơm thiêng liêng. Ðó là hương thơm của Ðức Kitô. Hương thơm này có đặc điểm là yêu chuộng Lời Chúa và phép Thánh Thể, bác ái phục vụ, và kính trọng hiệp thông với những người đại diện Chúa. Hương thơm lạ kỳ này tự nó tạo nên một bầu khí thiêng liêng gợi ý cho người ta nâng tâm hồn lên những giá trị thiêng liêng cao cả.

Những gì tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây sẽ giúp cho những giáo lý viên và các phụ huynh để ý nhiều hơn đến việc cầu nguyện, khi giáo dục các con em chúng ta.

Mục đích đời ta là đến với Chúa.

Mà muốn đến với Chúa, thì thuộc giáo lý mà thôi sẽ không đủ. Còn phải cầu nguyện. Cầu nguyện chuyên cần. Cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Cầu nguyện với tâm tình Ðức Mẹ. Cầu nguyện đi theo việc hy sinh hãm mình, và công việc bác ái.

Lúc này hơn bao giờ hết, tình hình cuộc sống đang đi vào những thử thách mới, trong đó các giá trị đạo đức đang bị Satan quấy phá một cách tinh vi. Trước một tình hình như thế, Ðức Mẹ nhắn nhủ chúng ta hãy tăng cường cầu nguyện.

Lời cầu nguyện của các em nhỏ luôn được Chúa đón nhận với lòng thương yêu. Lời cầu nguyện của những người ngoài công giáo cũng luôn được Chúa đáp lại với lòng thương xót.

Tôi tin rằng Ðức Mẹ Bổn Mạng họ đạo chúng ta sẽ làm nên những sự lạ lùng trong các tâm hồn. Ðể Nước Chúa mau đến. Xin tạ ơn Mẹ, Xin Mẹ cầu bầu cho tất cả chúng con.

Bài giảng thánh lễ Ðức Mẹ Nữ Vương
Bổn mạng họ đạo Chánh Toà Long Xuyên
Ngày 26 tháng 8 năm 2001