Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Nhà Thờ,
Nơi Ðào Tạo Con Người Phục Vụ

Hôm nay, được tới đây tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa, mừng nhà thờ mới của giáo xứ Hòn Ðất, tôi rất vui mừng. Niềm vui này, tôi đã chờ đợi từ lâu.

Từ lâu trước đây, vùng đất xa xôi mênh mông này rất thưa thớt người công giáo. Dần dà, trong những năm qua, số người công giáo tăng nhiều và mau, các nhà thờ mới lần lượt mọc lên khắp nơi. Nhìn cảnh phát triển đó, tôi tự hỏi: Bao giờ đến lượt giáo xứ Hòn Ðất sẽ giới thiệu nhà thờ mới của mình, vì nhu cầu thực sự cấp bách.

Hôm nay, giáo xứ Hòn Ðất đã trả lời một cách hùng hồn. Một nhà thờ không lớn, nhưng đẹp đẽ và quí giá. Tính cách đẹp đẽ và quí giá này sẽ phù hợp với một thị trấn đang phát triển, theo hướng đi lên của tỉnh Kiên Giang phát triển mạnh và mau.

Nhìn nhà thờ mới này và các nhà thờ nói chung, tôi xác tín: Ðây là những công trình hết sức có lợi, không phải chỉ cho đạo, mà cũng cả cho đời. Trong nhiều lợi ích khác nhau, ở đây tôi chỉ xin nêu lên lợi ích này. Ðó là lợi ích trong lãnh vực huấn luyện đào tạo những con người phục vụ.

Thực vậy, ở nhà thờ, các tín hữu sẽ được nghe, được học, được thấm nhuần những chân lý cần thiết cho cuộc sống. Ðây là những chân lý vững chắc đặt nền tảng trên Thánh Kinh. Những chân lý này có tính cách cứu độ, thánh hoá và sáng tạo, giúp cho con người có tinh thần trách nhiệm cao, có lương tâm bén nhạy trước sự lành sự xấu, có khát vọng đi sâu đi xa vào các giá trị xây dựng và phát triển con người và xã hội. Từ đó họ sẽ trở thành người phục vụ cho chân lý.

Ngoài ra, ở nhà thờ, các tín hữu sẽ đón nhận sự sống thiêng liêng. Sự sống này rất dồi dào phong phú, với những ân sủng biến đổi con người của họ, để dần dần, họ nên giống hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu thương xót. Với sự sống này người tín hữu không chỉ sống cho mình, mà còn sống cho người khác, dám hy sinh chính mình vì người khác. Từ đó họ trở thành người phục vụ cho sự sống.

Hơn nữa, ở nhà thờ, các tín hữu sẽ được chia sẻ tình yêu thương của mọi người trong Hội Thánh. Chia sẻ là cho đi và đón nhận, là được nâng đỡ bởi người khác và cộng đoàn, chính mình cũng đỡ nâng người khác. Tình chia sẻ này được xây dựng trên tình hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ đó họ trở thành người phục vụ cho tình hiệp thông.

Sự huấn luyện đào tạo người tín hữu nên người phục vụ không dừng lại ở những giáo lý và lời giảng dạy, nhưng còn đi xa hơn nhiều. Ðó là họ được dẫn tới chính nguồn chân lý đích thực, chính nguồn sự sống đích thực, chính nguồn tình yêu đích thực. Nguồn đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán: “Thầy là đường, là chân lý và là sự sống” (Ga 14,6). Chúa Giêsu hiện diện trong nhà thờ. Người đón nhận từng người vào đây. Người gọi tên từng người đến đây. Người chúc lành cho từng người thiện chí. Người sai từng người có tâm huyết ra đi phục vụ. Nhờ vậy họ trở thành những người dấn thân, để nhân danh Chúa, họ phục vụ trong các lãnh vực chân lý, sự sống và tình thương.

Với cái nhìn thoáng qua trên đây, chúng ta thấy sự huấn luyện đào tạo người tín hữu để họ trở nên những người phục vụ là rất tốt, rất cần. Ðồng thời chúng ta cũng thấy ngay: Nhu cầu có nhà thờ kéo theo một nhu cầu khác. Nhu cầu đó là nhu cầu phải có người huấn luyện và đào tạo. Theo truyền thống Hội Thánh, người đó có thể là tu sĩ, là giáo dân, nhưng ưu tiên phải là linh mục. Linh mục xứng đáng. Linh mục có tài có đức. Linh mục thực sự là mục tử tốt lành theo gương Chúa Giêsu (Ga 10,11-16).

Sở dĩ tôi nói lên mấy cảm nghĩ trên đây, trước là để giáo xứ Hòn Ðất thêm lòng biết ơn đối với Cha Sở Gioan Baotixita, một người sống quên mình vì ích chung. Sau là để cám ơn các quý vị và mọi tầng lớp đồng bào ngoài công giáo trong tỉnh này, đã có lòng thông cảm giúp đỡ họ đạo và linh mục phụ trách. Và cũng là để ghi ơn những tấm lòng tình nghĩa của mọi ân nhân xa gần đã góp phần vào một công trình có lợi ích lớn cho đạo và đời ở vùng đất xa xôi này.

Ðể kết, tôi xin tất cả mọi người chúng ta, trong khi vui mừng cảm tạ Chúa, cũng hãy vâng lời Chúa mà “tỉnh thức và cầu nguyện” (Mt 26,4), để chúng ta biết sống khôn ngoan theo ý Chúa trong mọi tình hình. Vì hiện nay còn rất nhiều điều quan trọng phải làm trong cuộc sống đời đạo. Những điều quan trọng đó còn khó hơn việc xây dựng nhà thờ. Xin Chúa thương tiếp tục ban ơn giúp sức cho chúng ta.

Bài giảng thánh lễ tạ ơn dịp cung hiến nhà thờ mới,
thị trấn Hòn Ðất, Kiên Giang,ngày 31 tháng 5 năm 2002