Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Những Ân Nhân Gần Gũi

Hôm nay, chúng ta mừng kính các Tổng lãnh thiên Thần: Micae, Raphae và Gabrie.

Thực tình mà nói: Chúng ta biết rất ít về thế giới các thiên thần. Tổng số các thiên thần là bao nhiêu? Phẩm trật các thiên thần là thế nào? Những vấn đề đó xem ra chúng ta không thể nào rõ, và thiết nghĩ chúng ta cũng chẳng nên tò mò tìm hiểu làm gì.

Chúng ta chỉ được thấy các hình vẽ và các tượng thiên thần, do người ta sáng tác ra mà thôi. Chúng ta cũng thường được nghe người ta nói sắc đẹp thiên thần là tuyệt vời. Tất cả các vẻ hữu hình đó đều là những gợi ý cho những thực tại vô hình.

Tuy nhiên, dựa trên Kinh Thánh, chúng ta tin các thiên thần là những đấng thiêng liêng rất gần gũi chúng ta. Nhiều vị trong các đấng ấy được Chúa sai đến với loài người, để giúp đỡ loài người biết đường ăn ngay ở lành, chọn điều tốt tránh điều ác.

Kinh Thánh cho thấy nhiều người đã được nhìn thấy thiên thần hiện ra, nhiều người đã được nói chuyện với các thiên thần.

Tôi nghĩ là chưa ai trong chúng ta đây đã được ơn đó. Nhưng không phải vì thế, mà chúng ta tưởng rằng chúng ta là những kẻ xa lạ đối với các thiên thần.

Nếu có xa lạ, thì chính là chúng ta. Chính chúng ta không nhớ mình được các thiên thần che chở. Chính chúng ta không nhớ siêng năng cầu nguyện với các thiên thần xung quanh ta. Chính chúng ta không nhớ vâng lời và cộng tác với các thiên thần. Chính chúng ta không nhớ cảm ơn các thiên thần.

Tôi có cảm tưởng các thiên thần là những ân nhân rất gần gũi, nhưng thường bị bỏ quên.

Tôi thí dụ. Ngay tại đây, tôi thấy hằng ngày biết bao nhiêu người làm việc. Có khi họ cùng làm những việc như nhau. Nhưng tinh thần khi làm việc thì lại khác nhau. Người thì làm vì mưu tìm lợi lộc, cạnh tranh, người thì làm vì mục đích phô trương. Nhưng có người làm với tinh thần cầu nguyện, đền tạ, bác ái, thờ phượng Thiên Chúa. Tinh thần đạo đức này là do thiên thần soi sáng thúc giục âm thầm bên trong tâm hồn. Tâm hồn họ cởi mở khiêm tốn đã biết lắng nghe và ngoan ngoãn vâng theo.

Cho dù cuộc sống họ chỉ là lặp đi lặp lại những công việc bình thường, nhưng làm với tinh thần đạo đức, thì cuộc đời họ sẽ là một chuỗi những thánh lễ cao quý. Các thiên thần không ngừng từ trời xuống với họ, rồi lại đem các lễ vật của họ lên trời dâng cho Thiên Chúa. Thực các ngài là những ân nhân rất gần gũi, nhưng nhiều người đã không để ý.

Ðọc Phúc Âm, tôi thấy nhiều trường hợp các thiên thần đã được Chúa sai đến với người nọ người kia, chỉ với mục đích ủi an, giúp họ an tâm.

Thí dụ khi thiên thần hiện ra với thầy cả thượng phẩm Giacaria, thì lời đầu tiên nói với ông là: “Xin ông đừng sợ” (Lc 1,13).

Khi Ðức Tổng Lãnh thiên thần Gabrie hiện ra với Ðức Mẹ thì cũng đã nói với Ðức Mẹ: “Xin Bà đừng sợ” (Lc 1,30).

Khi thiên thần hiện ra với mấy phụ nữ đến mồ táng xác Chúa Giêsu, thì cũng nói “Xin các bà đừng sợ” (Mt 28,4).

Tôi có cảm tưởng là những trường hợp tương tự như trên cũng đã xảy ra cho nhiều người chúng ta. Chúa an ủi chúng ta, Chúa khích lệ chúng ta. Hoặc trực tiếp bởi các thiên thần vô hình. Hoặc gián tiếp qua những gặp gỡ, giao tiếp với người nọ người kia. Nhất là trong trường hợp chúng ta gặp những bất ngờ, những sự coi như nghịch lý, nhưng do Chúa sắp xếp và quyết định.

Hiện nay, nhân loại đang sống trong một tình hình rất đáng sợ do hiểm hoạ chiến tranh. Ðó là tình hình chung. Thêm vào tình hình chung đó, mỗi cá nhân chúng ta và mỗi gia đình chúng ta cũng có nhiều điều đáng sợ riêng. Như sự túng thiếu, sự không có công ăn việc làm, sựï cô đơn, tình cảnh bệnh nạn, sự thiếu hoà thuận, sự thất vọng, sự rạn nứt hoặc tan rã trong gia đình vv...

Trước tình hình này, tôi xin anh chị em hãy khiêm tốn nhìn lên Chúa, và hãy cầu nguyện với Ðức Mẹ và các thiên thần. Ðể dưới ánh sáng đức tin, khi chúng ta biết nhận ra sự mong manh của các thần tượng con người làm ra, chúng ta cương quyết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, cương quyết đón nhận Chúa vào ngự trị hoàn toàn trong lòng ta, cương quyết sống theo thánh ý Chúa một cách trọn vẹn.

Ðược như vậy, dù trong một tình hình có nhiều sợ hãi, chúng ta vẫn giữ được tâm hồn bình an tin tưởng và yêu thương, một sự bình an tin tưởng và yêu thương sâu thẳm, mà các thiên thần gửi tới cho chúng ta là những người tin mến Chúa.

Bài giảng thánh lễ các Tổng lãnh thiên thần
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 29 tháng 9 năm 2001