Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Lương Thực Hằng Ngày

Khi truyền chức linh mục, tôi rất mừng, nhưng tôi cũng rất lo. Có thể nói là tôi lo nhiều hơn là mừng. Không những tôi lo vì thấy đoàn chiên trao phó cho các linh mục thường không tránh được các thử thách, có khả năng làm suy giảm niềm tin, mà tôi càng rất lo, khi thấy chính các linh mục cũng như bản thân tôi, không tránh được những thử thách có khả năng làm suy giảm tình yêu. Tình yêu đối với Chúa. Tình yêu đối với đoàn chiên.

Nhưng có một điều làm tôi an ủi và hy vọng, đó là thấy tất cả các linh mục của tôi, tất cả đều nhận thức sự yếu đuối bất toàn của mình, và kiên trì cầu nguyện.

Riêng tôi, mỗi khi cầu xin lương thực hằng ngày cho tôi và cho đoàn chiên tôi thường nghĩ tới một thứ lương thực thiêng liêng, rất cần thiết. Lương thực hằng ngày rất cần thiết cho tôi và cho đoàn chiên: Ðó là tình yêu đối với Chúa, đó là tình yêu đối với Hội Thánh, đó là tình yêu đối với Ðất Nước đồng bào.

Lương thực hằng ngày cần thiết còn là những tha thứ cần được lãnh nhận, và những tha thứ cần phải cho đi.

Lương thực hằng ngày cần thiết cho tôi và cho đoàn chiên, còn là sự quyết tâm trở về với giới luật yêu thương của Người.

Lương thực hằng ngày rất cần thiết cho tôi và cho đoàn chiên, là biết nắm bắt những hy vọng từng ngày, và biết chia sẻ ra những hy vọng của mỗi ngày. Tình yêu, sự tha thứ, sự trở về, những hy vọng, đó là lương thực hằng ngày cần thiết nhất cho các linh mục chúng tôi và cho anh chị em.

Vì thế hôm nay, trong thánh lễ phong chức linh mục, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ba tân chức của chúng ta có các thứ lương thực thiêng liêng hằng ngày cần thiết ấy, và biết hằng ngày phân phát lương thực cần thiết ấy cho đoàn chiên trao phó cho mình sau này.

Ðể đáng Chúa nhận lời chúng ta, chúng ta thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi của mình.

Phong chức linh mục cho các Thầy:
Antôn Phạm Ðình Chiến,
Giuse Hoàng Văn Luyện,
Giuse Phạm Văn Tính,
Thạnh An ngày 9/1/1992