Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Tình Thương Chúa

Ngày đầu năm, ai muốn cái gì cũng đẹp. Và thực sự, tôi đã thấy nhiều cái đẹp ở mỗi nhà và ở mỗi người.

Theo tôi, cái đẹp nhất, quí nhất lại là cái gì thiêng liêng. Ðó là tình thương trong trái tim mỗi người. Chính nhờ tình thương, mà những gặp gỡ và những chúc mừng ngày đầu xuân mới có ý nghĩa. Và cũng nhờ tình thương mà chính cuộc đời mới đẹp và trở thành giá trị.

Tình thương là bó hoa thơm đẹp nhất.

Tình thương là bầu trời êm ả và tươi mát nhất.

Chính vì thế mà điều đầu tiên, tôi nghĩ tới ngày xuân, là cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng ta. Và cùng với việc cảm tạ Chúa, tôi cũng cảm ơn mọi người đã mở trái tim mình ra, để tình thương tràn qua những kẻ xa gần, trong đó có tôi.

Tình thương là một sự sống. Nó có thể lớn lên. Vì thế, ngày đầu xuân tôi mong ước tình thương nơi mỗi người sẽ lớn thêm lên. Mô hình tình thương mà tôi nhìn vào chính là tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Suy nghĩ về tình thương Chúa, tôi có cảm tưởng là tuy Chúa hết sức đầy đủ, Chúa vẫn như thiếu niềm vui khi thiếu chúng ta.

Thực vậy, Kinh Thánh nói rằng: Niềm vui của Thiên Chúa là được ở giữa con cái loài người. Như thế, nếu không được ở giữa con cái loài người, Chúa sẽ như thiếu một niềm vui.

Rồi Kinh Thánh nói: Khi một người tội lỗi trở về, thì cả thiên đàng đều mừng rỡ. Như thế, nếu người tội lỗi không trở về, Chúa trên thiên đàng sẽ như còn thiếu một niềm vui.

Rồi Kinh Thánh nói: Chúa như người chăn chiên lành, bỏ 99 con chiên tốt, để đi tìm con chiên lạc. Khi tìm được nó, Ngài vui mừng vác nó trên vai. Như thế, nếu vắng con chiên lạc, Chúa sẽ như còn thiếu một niềm vui.

Tình thương của Chúa là như thế đó. Cho đi mà như thể lãnh nhận. Ðầy đủ mà như còn thiếu thốn. Tình thương như vậy có một sự khiêm nhường sâu thẳm, một sự quảng đại tuyệt vời, một sự quên mình cao cả. Với tình thương ấy, Chúa đã yêu thương những kẻ yêu thương Ngài. Hơn nữa, Chúa đã yêu thương những kẻ ghen ghét Ngài, và đặc biệt là Chúa đã quì xuống rửa chân cho kẻ sẽ phản bội Ngài.

Sở dĩ hôm nay tôi nói về tình thương Chúa, là vì tôi thấy anh chị em và cả tôi nữa đang rất cần một điểm tựa vững bền trung tín cho mình trên suốt cuộc đời nói chung và trên suốt năm mới nói riêng. Ngoài ra, có một lý do khác thúc đẩy tôi nhắn nhủ anh chị em hãy bắt chước tình thương Chúa, đó là vì tôi thấy lòng người bây giờ càng ngày càng hẹp, càng ngày càng xuống cấp, càng ngày càng thêm ích kỷ. Khủng hoảng về tình thương có vẻ còn nặng hơn khủng hoảng về kinh tế.

Khi tôi tâm sự với anh chị em ngày đầu năm về tình thương, thì tất nhiên tình thương là món quà xuân tôi muốn gởi tới anh chị em.

Tôi cầu chúc anh chị em, sang năm mới, được Chúa yêu thương nhiều hơn.

Tôi cầu chúc anh chị em, sang năm mới được biết yêu thương như Chúa đã yêu thương.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Xuân Nhâm Thân, Long Xuyên ngày 4/02/1992