Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Hành Trình Ðời Tu

Mc 3,31-35

Qua bài Phúc Âm hôm nay, tôi đoán được rằng Ðức Mẹ cũng đã bị cám dỗ. Phải nói ngay rằng: Ðây là cơn cám dỗ của trái tim người mẹ. Ðầu cuối thế này:

Trong thời gian Chúa Giêsu đi giảng, Ðức Mẹ không đi theo, nhưng vẫn theo dõi con qua tin tức. Ðức Mẹ biết con mình được mộ mến, nhưng cũng bị chống đối.

Ðiều làm cho Ðức Mẹ đau lòng, đó là trong bà con thân thuộc, cũng không thiếu kẻ nghi ngờ con mình. Thánh Gioan tông đồ đã viết: “Các anh em Ngài, cũng không tin Ngài” (Ga 7,5).

Còn thánh Marcô trong đoạn 3 này, đã kể lại chi tiết sau đây: “Chúa và các môn đệ trở về nhà, dân chúng lại kéo tới, làm Chúa và các môn đệ không thể dùng bữa được. Các thân nhân của Chúa nghe biết, thì đến canh giữ Chúa, vì có kẻ nói với họ rằng: Ngài đã mất trí” (Mc 3,20-21). Cũng trong đoạn 3 này, thánh Marcô còn phản ánh một dư luận tệ hại khác. Ðó là có kẻ cho rằng: Ðức Kitô bị tà thần ám (x. Mc 3,30).

Tất cả dư luận trên đều đến tai Ðức Mẹ. Là một người mẹ, Ðức Maria không thể nào không đau buồn, xót xa, lo lắng. Vì thế, Ðức Mẹ cùng với mấy người thân lên đường, đi tìm gặp Chúa Giêsu. Mục đích là để thăm hỏi Ngài, và nhất là để bảo vệ Ngài khỏi kẻ xấu xúc phạm, và cũng để bảo vệ Ngài khỏi những nhiệt tình hăng say có vẻ đang lên quá của chính Ngài.

Như vậy, việc làm của Ðức Mẹ là rất trong sáng. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã nhìn xa hơn. Ngài hướng về Ðức Mẹ và các người thân, mà nói: “Ai làm theo ý Thiên Chúa, kẻ ấy là anh em Ta và là mẹ Ta” (Mc 3,35).

Với lời trên đây, Ðức Kitô đã nhắc cho Ðức Mẹ một điều quan trọng nhất của tu đức và của truyền giáo. Ngài xác định rõ: Ðiều quan trọng không phải chỉ là mến Chúa, cũng không phải chỉ là yêu người, mà chính là mến Chúa yêu người theo thánh ý Thiên Chúa. Phải cố gắng vượt mọi trở ngại trong ngoài, kể cả những tình cảm trong sáng nhất, để tuân theo ý Chúa.

Ðiều quan trọng ấy đã được Ðức Kitô nói cho Ðức Mẹ và thánh Giuse rõ tại đền thờ Giêrusalem, lúc Ngài 12 tuổi: “Cha mẹ không biết rằng con phải làm công việc theo ý Cha con sao?” (Luca 2,49).

Ðiều quan trọng ấy cũng đã được Ðức Kitô nhắc lại một lần khác. Khi có người khen Ðức Mẹ: Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú, thì Ðức Kitô đã đáp lại rằng: “Kẻ nghe lời Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa sẽ có phúc hơn” (Lc 11,28).

Ðiều quan trọng ấy cũng đã được chính Ðức Mẹ nói lên trong ngày Truyền Tin: “Tôi là tôi tá Thiên Chúa. Tôi xin vâng lời thiên sứ truyền” (Lc 1,38).

Tới đây tôi hiểu cái đáng làm cho ta vui mừng không phải là thành công nọ, hy sinh kia, cũng không phải chức vụ này, việc làm kia, nhưng chính là tuân theo thánh ý Chúa.

Tới đây, tôi cũng hiểu rằng cái nhà của một người tu, cái địa điểm của một nhà truyền giáo, không phải là chỗ này, nơi nọ, nhưng chính là thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là nhà của người tu. Thánh ý Chúa là địa chỉ của người truyền giáo.

Hành trình đời tu, và đời truyền giáo của ta cũng giống hành trình đức tin của Ðức Mẹ. Dù tới tuổi nào, người tu, người truyền giáo, vẫn cần được thanh luyện, để đức tin của ta được trưởng thành hơn. Sự thanh luyện không chỉ nhắm vào sự từ bỏ các tội lỗi và các nết xấu, mà còn nhắm vào sự từ bỏ cái tôi cũ kỹ với các ý riêng hẹp hòi, mặc dầu ý riêng đó là để bảo vệ Chúa, là để phục vụ con người. Sự thanh luyện là rất cần trên con đường vâng theo thánh ý Chúa. Nhờ đó, khi tâm hồn ta được tự do đối với các áp lực trong ngoài, ta sẽ dễ dàng để thánh ý Chúa sử dụng ta. Và lúc đó, ta sẽ là một lễ hiến dâng đầy ý nghĩa.

Trong thánh lễ hôm nay, nhiều chị em sẽ nhìn về hành trình đời tu của mình. Có quãng đường đã qua. Có quãng đường đang đi. Có quãng đường sẽ tới. Bất cứ trên quãng đường nào, người tu luôn làm chứng rằng: Vâng theo thánh ý Chúa, đó là bí quyết nên thánh. Vâng theo thánh ý Chúa, đó là nguồn bình an và hạnh phúc. Vâng theo thánh ý Chúa, đó là cách phục vụ con người và mến Chúa một cách hữu hiệu, đẹp lòng Chúa nhất.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì thánh ý Chúa đã và đang thực hiện nơi các nữ tu của Chúa đây. Con cảm tạ Chúa, vì sự chị em vâng phục thánh ý Chúa đang là một luồng sinh khí thiêng liêng giúp thánh hóa nhà dòng và cải thiện thế gian.

Tu Viện Chúa Quan Phòng Cù-Lao-Giêng, ngày 7/9/1992