Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chúa Thánh Thần Ðổi Mới

Ga 16,5-13

Bài Phúc Âm hôm nay gọi Chúa Thánh Thần là Ðấng sẽ đến.

Chúng ta biết Chúa Thánh Thần đã đến rồi. Ngài đến với Hội Thánh qua các thánh tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Sách Tông Ðồ Công Vụ đã chép rất rõ. Người ta gọi sự Chúa Thánh Thần đến ngày hôm đó là một biến cố lớn về Chúa Thánh Linh. Biến cố đó có hai nét đặc biệt.

Thứ nhất, cách Chúa Thánh Thần đến là rất bất ngờ. Thứ hai mục đích Chúa Thánh Thần đến là sẽ đổi mới con người. Biến cố đó gọi là biến cố chính, biến cố căn bản, để rồi từ đó những biến cố nào xảy ra mà có hai nét đặc biệt ấy thì sẽ gọi là những biến cố nhỏ về Chúa Thánh Linh.

Những biến cố nhỏ về Chúa Thánh Linh, đã được xảy ra thời các thánh tông đồ:

Chẳng hạn như khi thánh Phêrô và thánh Gioan cầu nguyện, đặt tay trên nhóm người của xứ Samaria, thì Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ.

Rồi thí dụ khi thánh Phaolô cầu nguyện và đặt tay trên nhóm người của thành Êphêsô, thì Chúa Thánh Thần đến với nhóm người đó.

Ðặc biệt là trường hợp ông Cornêliô và gia đình ông ở Sésaria. Họ là những người ngoại giáo. Ðang khi họ nghe thánh Phêrô giảng, tuy chưa chịu phép Rửa Tội, nhưng Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên họ.

Trong ba trường hợp trên đây đều có hai nét đặc biệt của Chúa Thánh Linh: Một là Ngài đến một cách bất ngờ. Hai là Ngài đến đổi mới con người.

Sau thời các thánh tông đồ, các biến cố nhỏ về Chúa Thánh Linh vẫn thường xuyên xảy ra trong Hội Thánh: Có nơi, có trường hợp thì âm thầm, khó nhận thấy được. Có nơi, có trường hợp thì tỏ rõ, dễ nhận thấy được.

Riêng tôi, khi theo dõi các họ đạo trong địa phận Long Xuyên chúng ta, thì tôi thấy những biến cố nhỏ về Chúa Thánh Linh, thì rất nhiều và rất rõ. Bởi vì tôi thấy có những đổi mới vừa sâu vừa rộng, sâu là vì có những đổi mới trong các tâm hồn.

Thí dụ: Bây giờ những người tin Chúa quan tâm nhiều hơn đến Ðức Kitô là trung tâm đức tin. Bây giờ những người tin Chúa quan tâm nhiều hơn đến Lời Chúa là lương thực sự sống. Bây giờ, những người tin Chúa quan tâm nhiều hơn đến đức bác ái, là điều răn trọng nhất của Phúc Âm. Rồi bây giờ, những người tin Chúa quan tâm nhiều hơn đến việc truyền giáo là nhiệm vụ quan trọng của ơn Thêm Sức và Rửa Tội. Ðúng là có những chuyển biến quan trọng, sâu sắc trong tâm hồn những người tin Chúa mà tôi nhận thấy trong các họ đạo.

Ngoài ra, còn có những đổi mới về phạm vi rộng, nghĩa là trong nhiều lãnh vực khác nhau:

Thí dụ, chúng ta quan tâm nhiều hơn, đến những giá trị trần thế, như cái hay cái đẹp trong phụng vụ, trong thánh đường, trong xử thế. Chúng ta quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng tình đoàn kết đời đạo. Chúng ta quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao trình độ văn hóa của con em. Những phương diện, những lãnh vực trước kia, nhiều người cho là không thuộc về đạo, nay chúng ta quan tâm nhiều hơn, để ý nhiều hơn. Ðúng là Chúa Thánh Linh, đang đổi mới nhiều lãnh vực.

Lúc nãy khi nghe những gì ông đại diện họ đạo nói lên và theo những gì tôi nhận thấy, thì đúng là họ đạo chúng ta cũng đang đi trên con đường đổi mới vừa sâu vừa rộng. Dựa theo những cách đổi mới ấy, tôi chỉ có thể kết luận được rằng: Chúa Thánh Linh đang đến trong các họ đạo nói chung, và đang đến với họ đạo Vàm Cống chúng ta nói riêng.

Nhưng ở đây có một điều tôi muốn nhấn mạnh trong vấn đề đổi mới. Ðó là câu thánh Phaolô nói: Chúng ta được cứu rỗi không nhờ những việc chúng ta đã thực hiện, mà nhờ lòng thương xót Chúa, do sự tái sinh và đổi mới mà Chúa Thánh Linh thực hiện.

Như vậy, có nghĩa là điều quan trọng mà chúng ta cần phải làm, là biết đón nhận ơn Chúa Thánh Linh, để Chúa Thánh Linh tái sinh chúng ta trong ơn thánh và Chúa Thánh Linh đổi mới chúng ta theo thánh ý của Ngài. Chúng ta không nên thánh, không được cứu độ bởi việc chúng ta thực hiện, mà do lòng thương xót Chúa nhờ sự tái sinh và đổi mới mà Chúa Thánh Linh thực hiện.

Với cái nhìn trên đây, tôi nhìn anh chị em là một hy vọng của tôi. Tôi nhìn họ đạo Vàm Cống đây, là một hy vọng của địa phận Long Xuyên. Tôi đặt hy vọng này vào trái tim giàu lòng thương xót Chúa. Chúng ta muốn rất nhiều điều tốt, nhưng khả năng chúng ta rất giới hạn. Chúng ta là những con người yếu đuối. Chúng ta muốn đổi mới họ đạo, đổi mới chính mình. Nhưng, khi nghe lời thánh Phaolô nói, chúng ta mới thấy rằng: Mọi sự phải nhờ vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa Thánh Linh đổi mới và tái sinh chúng ta trong ơn thánh.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin cho chúng ta, cho con em chúng ta được khiêm tốn, được có sự khó nghèo nội tâm, và có sự khát khao ơn Chúa Thánh Thần, để đáng Chúa Thánh Thần đến và đổi mới chúng ta, làm cho lễ hôm nay trở nên một biến cố nhỏ: Ðổi mới họ đạo, đổi mới bản thân chúng ta. Amen.

Lễ Thêm Sức, Mỹ Thạnh ngày 30/8/1992