Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Con Người Của Bờ Bên Kia

Lễ an táng cha Antôninô Dương Hữu Soạn hôm nay là một cuộc tiễn đưa, tuy bình thường, nhưng lại khác thường. Khác thường ở chỗ có đông người từ nhiều nơi tới, đặc biệt là từ những vùng sâu, những cộng đoàn nhỏ, những địa điểm truyền giáo. Nét khác thường này trong lễ tiễn đưa, nói lên nét đặc biệt trong cuộc sống bình thường của cha Antôninô.

Thực vậy, cha Antôninô là người đã thực hiện Lời Chúa Giêsu đã được ghi trong Phúc Âm thánh Matthêu, đoạn 14 câu 22 trở đi. Lúc ấy, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ Ngài hãy chèo thuyền sang bờ bên kia là vùng đất hẻo lánh, hầu hết dân cư không biết Tin Mừng Ðức Kitô. Các môn đệ Chúa đã vâng lời Ngài, mà sang bờ bên kia để chia sẻ Tin Mừng.

Từ đó đến nay, vẫn có những người được sai đến bờ bên kia, như các môn đệ đầu tiên đó. Cha Antôninô là một trong những người ấy. Phần lớn đời linh mục của cha đều phục vụ ở những địa điểm hẻo lánh, bé nhỏ, nghèo nàn, ít giáo dân, và đường đi trắc trở, hầu hết là những đường sông. Như Tràm Chẹt, Gò Quao, Rọc Lá, Tân Hội, Rạch Sỏi. Những cộng đoàn nhỏ bé này như những hòn đảo chơ vơ giữa một vùng sâu mênh mông. Ngay nhiều linh mục bạn bè của cha Antôninô cũng không hề đặt chân tới. Thế mà, khi được bề trên sai đến những địa điểm này, cha đã không bao giờ tỏ vẻ khó chịu.

Phúc Âm cho biết, các môn đệ Chúa chèo ghe sang bờ bên kia, đã bị thử thách lớn, gió bão thổi tới, sóng nước cuộn lên, ghe bị chao đảo, tưởng như phải chìm. Ðó là thân phận kẻ đi truyền giáo. Kinh nghiệm của người truyền giáo là kinh nghiệm về sự bất ổn.

Sang bờ bên kia là phải sẵn sàng bỏ nơi mình đang ở, để tới nơi khác cần đến mình.

Sang bờ bên kia là phải sẵn sàng từ bỏ một nếp sống đạo lỗi thời, để bước sang một nếp sống đạo hợp với thời điểm và địa điểm mình phục vụ.

Sang bờ bên kia là phải sẵn sàng từ bỏ những thành công, để sẵn sàng chấp nhận những thất bại tạm thời.

Sang bờ bên kia là phải sẵn sàng từ bỏ tình trạng khoẻ mạnh, để chấp nhận tình trạng đau yếu, tàn tạ.

Cảm nghiệm những bất ổn trên đây với tinh thần tuân phục thánh ý Chúa. Vì mến Chúa, yêu người, sẽ biến người truyền giáo trở thành lễ vật hiến dâng, góp phần vào kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu.

Tôi nghĩ rằng cha Antôninô đã có những cảm nghiệm quí báu ấy. Và cảm nghiệm lớn nhất của Ngài, thiết tưởng chính là thấy được sự nâng đỡ của Ðức Kitô trong mọi thử thách. Xưa, các môn đệ, nhờ sự can thiệp của Ðức Kitô, đã vượt qua được thử thách, và đến bờ bên kia một cách bình an. Nay cha Antôninô được Chúa nâng đỡ sau khi đã qua nhiều bờ bến, đã tới bờ sau cùng của dòng sông cuộc đời truyền giáo. Ðó là bến Nước Trời, bến Thiên Ðàng.

Giờ đây, trong giờ tiễn biệt cha Antôninô, tôi sẽ cùng với anh chị em cảm tạ Chúa vì những ơn Chúa đã ban cho cha.

Và tôi cũng sẽ cùng với anh chị em cầu nguyện rất nhiều cho linh hồn cha, đồng thời cũng xin cha cầu nguyện cho chúng ta, được biết vâng lời Chúa, mà dấn thân cho công cuộc truyền giáo.

Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con, và xin chúc lành cho chúng con.

Lễ an táng cha Antôninô Dương-Hữu-Soạn,
Rạch Giá ngày 01/12/1992