Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Thưởng Công

Mt 16,24-27

Các năm trước đây, nhiều lần tôi làm lễ Thêm Sức tại đài Ðức Mẹ, tôi đã thấy anh chị em phải tới đó để tham dự. Tôi thấy anh chị em đã phải vất vả nhiều lắm: Kẻ lội bộ, người đi xe đạp, người bơi xuồng. Phải đi từ rất sớm. Nhất là nhiều trẻ em, có thể đã thức từ rất khuya. Thấy cảnh như vậy tôi đã nghĩ rằng, anh chị em có nhiều công phúc và sẽ được Chúa trả công.

Hôm nay, tôi được tới đây, sống giữa anh chị em. Tôi đã thấy tận mắt lòng nhiệt thành của anh chị em cho nên tôi càng tin rằng, Chúa sẽ trả công cho anh chị em.

Tôi nghĩ như vậy và xác tín như vậy. Bởi vì tôi tin vào lời Chúa phán trong bài Phúc Âm hôm nay: “Con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người và cùng với các Thiên Thần của Người, Ngài đẽ trả công cho mỗi người, tùy theo việc họ làm”.

Khi Chúa nói lời đó, thì không phải Chúa nói chung chung, cho mọi người chung chung, mà Chúa muốn nói cho từng người chúng ta. Chúa sẽ trả công cho từng người, tuỳ theo việc họ làm. Có nghĩa là, có những việc ta làm sẽ được Chúa trả công.

Vậy những việc nào Chúa trả công?

Phúc Âm hôm nay xác định rõ, đó là việc vác thánh giá từ bỏ mình mà theo Chúa.

Nhìn thấy như vậy, tôi thấy các việc chúng ta làm thường ngày, kẻ nhiều, người ít, cũng là những việc chúng ta vác thánh giá, từ bỏ mình mà theo Chúa.

Chẳng hạn, khi anh chị em đến nhà thờ xem lễ, đọc kinh, học giáo lý, thì anh chị em chấp nhận vất vả. Và đó chính là vác thánh giá từ bỏ mình mà theo Chúa.

Rồi những khi anh chị em góp công, góp của vào việc xây dựng họ đạo, thánh đường, nhà xứ, công việc chung, thì anh chị em cũng chấp nhận hy sinh. Ðó, chính là vác thánh giá mình, từ bỏ mình mà theo Chúa.

Rồi khi anh chị em lo chu toàn bổn phận của mình trong gia đình: Bổn phận người cha người mẹ đối với con cái, bổn phận người con đối với cha mẹ, thì chúng ta cũng chấp nhận hy sinh. Ðó chính là từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa.

Rồi khi chúng ta xây dựng hòa khí trong xóm ngõ, trong làng mạc, trong Ðất Nước, thì chúng ta cũng phải chấp nhận rất nhiều hy sinh, và đó là chúng ta vác thánh giá, từ bỏ mình mà theo Chúa.

Khi hiểu như vậy, tôi thấy, mỗi ngày, mỗi người chúng ta có thể làm được rất nhiều sự, đáng được Chúa thưởng công.

Thế nhưng, có một điều chúng ta cần để ý, rất cần để ý. Ðó là, không phải bất cứ việc nào ta làm vì mến Chúa, vì yêu người mà sẽ được thưởng công cả đâu.

Thánh Phêrô tuốt gươm, chém tai người đầy tớ thầy cả trong vườn Giếtsêmani, Ngài làm việc ấy vì mến Chúa, nhưng Chúa không chấp nhận. Thánh Phêrô can Thầy đừng đi chịu chết, Ngài làm việc ấy vì mến Thầy, nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận. Mấy người đầy tớ xin Chúa Giêsu về chôn táng cha mình, rồi mới trở lại theo Thầy sau, Chúa Giêsu không chấp nhận, mặc dầu việc đó là việc yêu người.

Có nghĩa là, tất cả những việc chúng ta làm từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa, thì cần có điều nầy là: Hợp với ý Chúa.

Phải hợp với ý Chúa. Ðây là điều tương đối khó, nếu chúng ta không có ơn Chúa Thánh Thần.

Anh chị em thân mến.

Lúc nãy chúng ta hát: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã xức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo tin mừng, tin bình an, tin Phúc Âm” thì tôi nghĩ trong lòng rằng, muốn được loan báo tin mừng, và loan báo tin mừng cho người khác, chúng ta cần phải biết làm việc đó theo thánh ý Chúa. Và như tôi vừa nói lúc nãy, cần nhất là phải có ơn Chúa Thánh Thần.

Tới đây, tôi nhớ tới thánh nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu, một người phụ nữ trẻ, cuộc đời rất vắn, 15 tuổi ở ngoài đời, trong khung cảnh gia đình, 9 năm đi tu trong khung cảnh nhà kín, Têrêxa không làm việc gì lớn cả, chỉ làm bổn phận của mình, lợi dụng tất cả những gì có trong việc làm để yêu Chúa hết tình và để phục vụ tha nhân hết sức. Chỉ có thế thôi. Sau 25 năm sống trần gian, Têrêxa qua đời, và đã được phong thánh, để làm chứng rằng: Bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào, dù làm việc lớn, dù làm việc nhỏ, đều có thể làm sáng danh Chúa và truyền giáo được, miễn là công việc chúng ta làm có bề dày của nó, tức là mến Chúa, yêu người, theo thánh ý Chúa.

Trong thánh lễ Thêm Sức hôm nay, cũng là thánh lễ đầu tiên. Thêm Sức tại nhà thờ bé nhỏ này, tôi cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi người chúng ta, biết lợi dụng giây phút hiện tại của mình, để làm cho mình có một số việc làm, đáng được Chúa thưởng công. Tôi xin nhắc lại: Muốn được như vậy, cần phải có ơn Chúa Thánh Linh trong lòng mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con, xin ở lại với chúng con, xin hướng dẫn chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Tân Bình ngày 19/8/1992