Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Yêu Mến Chúa Thực Sự

Ga 5,31-47

Bài Phúc Âm hôm nay tả lại tình hình dân Do Thái không chịu tin vào Ðức Kitô.

Theo lời Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm hôm nay, thì dân Do Thái có thấy những việc Chúa Giêsu làm nhưng họ vẫn không tin Ngài. Họ cũng đã nghe lời Gioan giảng về Ðức Kitô, nhưng họ cũng không tin Ngài. Họ tra cứu Kinh Thánh về những dấu chỉ loan báo Ngài sẽ đến, nhưng họ vẫn không tin Ngài.

Tại sao vậy ?

Lý do được Chúa Giêsu nêu lên trong câu trả lời sau đây: “Các ngươi không tin Ta, bởi vì các ngươi không yêu mến Thiên Chúa thật sự”.

Lời Chúa phán trên đây cho tôi thấy một điều rất quan trọng.

Ðó là, cho dù mắt chúng ta có mở ra để thấy được các công trình của Chúa, và mặc dù tai chúng ta có mở ra để nghe được những lời giảng của Chúa, và cho dù trí khôn ta có mở ra để tiếp thu những giáo lý sâu sắc của Chúa, nhưng nếu trái tim ta không mở ra thì vẫn bế tắc. Ta vẫn không nhận ra Chúa.

Bí quyết để nhận ra Thiên Chúa nằm ở trái tim. Nếu mọi sự trong chúng ta đều mở ra, mà trái tim ta còn khóa chặt, thì đối với đức tin, linh hồn vẫn là kẻ mù, vẫn là kẻ cận thị, không nhận ra Thiên Chúa.

Vậy điều quan trọng đối với sự nhận ra Chúa, chính là phải mở trái tim mình ra.

Nhưng mở bằng cách nào ?

Thưa bằng tình yêu. Ðúng như vậy, khi chúng ta yêu mến Chúa thật sự, thì chúng ta nhận ra Chúa. Không phải nhận ra bằng cách chúng ta biết hình dung Chúa bề ngoài thế này. Cũng không phải chúng ta nhận ra Chúa bằng sự chúng ta nhớ lại những bài giáo lý về Chúa. Mà là nhận ra Chúa bằng sự chúng ta thấy Chúa sống động, đang đến với chúng ta. Chúa sống động, đang đi vào lòng chúng ta. Chúa sống động, đang yêu thương chúng ta. Chúa là kẻ thương tôi, Chúa là người tôi thương. Và khi yêu mến Chúa thật sự linh hồn sẽ đón nhận được chiều sâu thăm thẳm của tình yêu Thiên Chúa tràn vào tâm hồn mình.

Chính vì thế mà một điều tôi nghĩ là rất quan trọng, trong khi chúng ta tham dự những sinh hoạt tôn giáo. Nhất là khi nghe giảng, khi cầu nguyện, khi rước lễ, khi đi xưng tội, điều quan trọng đó là nhìn vào trái tim mình, xem xét tình yêu của mình đối với Chúa.

Xem xét tình yêu, đó là việc không dễ dàng chút nào. Tình yêu là một sự sống phức tạp, pha trộn vị kỷ với vị tha, pha trộn ý chí với tình cảm. Ai cũng thế thôi, khi yêu, nhất là khi đánh giá tình yêu của mình, người ta rất dễ chủ quan.

Vì thế, khi nhìn tình yêu của mình đối với Chúa, chúng ta rất dễ lầm. Chỉ có Chúa thấy rõ mình. Tình yêu của ta thật sự mạnh hay yếu, tốt đẹp hay chưa tốt đẹp.

Nhưng có một điều tôi thấy khá rõ để nhận thức được cái thực chất của tình yêu ta đối với Chúa. Ðó là dấu chỉ thánh giá: Vác thánh giá mình vì yêu Chúa. Vác thánh giá vì yêu thương.

Vác thánh giá vì yêu thương, tức là chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận hằng ngày, trong tinh thần từ bỏ, trong tinh thần hy sinh, chịu đựng những đau khổ âm thầm, những vất vả lặng lẽ vì yêu thương Chúa.

Vác thánh giá vì yêu thương, là chúng ta chấp nhận, những trái ý, những thử thách đến với chúng ta, để tình yêu Chúa được thanh luyện, được chứng minh.

Vác thánh giá vì yêu thương, còn là chấp nhận những yếu đuối của mình, những giới hạn của mình, những vấp váp cả đến tội lỗi của mình, để tình yêu của chúng ta được khiêm tốn hơn, được phó thác cậy trông hơn.

Vác thánh giá vì yêu thương còn là sẵn sàng từ bỏ mọi ý riêng mình, lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi trong tâm hồn và luôn luôn sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa.

Thánh giá là cái căn phúc của tình yêu. Thánh giá là những bông hoa đẹp nhất của tình yêu. Thánh giá là bài ca hay nhất của tình yêu. Nếu xem xét lại trong trái tim mình, tình yêu chúng ta có những hy sinh. Ðó là một dấu chúng ta yêu mến Chúa. Nếu bây giờ Chúa mở trái tim chúng ta ra mà thấy tình yêu chúng ta có hình thánh giá giống như tình yêu của Người, thì tôi chắc rằng Chúa sẽ thương chúng ta lắm và Chúa sẽ trở thành phần thưởng muôn đời cho chúng ta.

Lạy Chúa Kitô, xin Chúa mở trái tim chúng con ra, để chúng con sẵn sàng đón Chúa vào lòng, mặc dầu Chúa đến với chúng con với thánh giá của Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Thạnh An ngày 02/4/1992